Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atmosféra Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atmosféra Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry."— Transkript prezentace:

1 atmosféra Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

2 Atmosféra je to plynný obal Země
společně s planetou Zemí se otáčí kolem své osy atmosféru tvoří směs plynů – vzduch skládá se z dusíku 78% kyslíku 21% - nutný pro dýchání organismů ostatních plynů 1% - oxid uhličitý (důležitý pro fotosyntézu), ozón (zvláštní forma kyslíku, pohlcuje UV záření), vodní pára, vzácné plyny obr. 1

3 Zápis do sešitu Atmosféra dusík 78% kyslík 21% - dýchání organismů
plynný obal Země směs plynů – vzduch dusík 78% kyslík 21% - dýchání organismů ostatní plyny 1% - oxid uhličitý, ozón, vodní pára, vzácné plyny

4 Význam atmosféry umožňuje život na Zemi
dýcháme vzduch – obsahuje kyslík oxid uhličitý je zdrojem pro fotosyntézu chrání proti kosmickému záření je teplotně stabilní – brání přílišnému ochlazování a přehřívání planety obr. 2

5 Zápis do sešitu Význam atmosféry umožňuje život na Zemi
dýcháme vzduch (kyslík) oxid uhličitý – fotosyntéza chrání proti kosmickému záření je teplotně stabilní

6 Vrstvy atmosféry atmosféra sahá až do výšek několika stovek kilometrů nad povrchem Země je tvořena několika vrstvami, které se odlišují složením a teplotou troposféra je do výšky 11 km, probíhají v ní všechny děje počasí stratosféra sahá do 30 km nad zemský povrch, je v ní ozónosféra další vrstvy atmosféry obr. 3

7 Zápis do sešitu Vrstvy atmosféry
sahá až do výšek několika stovek kilometrů nad povrchem Země několik vrstev troposféra do výšky 11 km, probíhá v počasí stratosféra do 30 km nad zemský povrch, je v ní ozónosféra, chránící Zemi před UV zářením další vrstvy atmosféry

8 Ozónosféra nachází se ve stratosféře chrání Zemi před UV zářením
poškozuje ji lidská činnost, zejména plyny vznikají při spalování pohonných hmot a freony (přidávají se do chladících zařízení) vzniká tak ozónová díra větší množství UV záření způsobuje rakovinu, oční choroby a snižování imunity video – vývoj ozónové díry obr. 4

9 Zápis do sešitu Ozónosféra je ve stratosféře
chrání Zemi před UV zářením poškozují ji zejména plyny vznikají při spalování pohonných hmot a freony vzniká ozónová díra způsobuje rakovinu, oční choroby a snižování imunity

10 Vznik atmosféry atmosféra vznikla krátce po vytvoření planety, měla však úplně jiné složení – nebyla vhodná pro život s rozvojem nižších organismů – zelených řas v mořích – se do atmosféry uvolňoval kyslík procesem fotosyntézy činností organismů se postupně vyvíjela až do dnešní podoby obr. 5

11 Zápis do sešitu Vznik atmosféry
po vytvoření planety měla úplně jiné složení – nebyla vhodná pro život s rozvojem zelených řas se do atmosféry uvolňoval kyslík procesem fotosyntézy

12 Počasí je to okamžitý stav ovzduší
utváří se ve spodních vrstvách atmosféry (troposféra) zde se hromadí vodní pára v podobě oblačnosti (mraky) a dochází ke změnám proudění vzduchu jevy v atmosféře se zabývá věda zvaná meteorologie vědci = meteorologové zpracovává získané informace, na jejichž základě je možné předvídat stav atmosféry a její změny předpovědět počasí tedy lze jen krátkodobě počasí charakterizují meteorologické prvky

13 Zápis do sešitu Počasí okamžitý stav ovzduší
ve spodních vrstvách atmosféry (troposféra) zde se hromadí vodní pára v podobě oblačnosti (mraky) a dochází ke změnám proudění vzduchu studuje ho meteorologie a meteorologové předpovědět počasí lze jen krátkodobě počasí charakterizují meteorologické prvky

14 Meteorologické prvky teplota vzduchu oblačnost atmosférické srážky
tlak vzduchu síla a směr větru

15 Teplota měří se ve stupních Celsia (°C)
na různých místech Země je teplota různá závisí na vzdálenosti od rovníku, vzdálenosti od moře, nadmořské výšce a členitosti terénu obvykle se uvádějí teploty průměrné v ČR je to obvykle mezi °C, nejvyšší teploty v létě přes 30 °C a nejnižší v zimě pod 20 °C obr. 6

16 Zápis do sešitu Meteorologické prvky Teplota ve stupních Celsia (°C)
závisí na vzdálenosti od rovníku, vzdálenosti od moře, nadmořské výšce a členitosti terénu obvykle se uvádějí teploty průměrné

17 Oblačnost oblačnost vzniká nahromaděním vodní páry v atmosféře
rozlišujeme oblačnost řasovitou (ciry) slohovitou (straty) kupovitou (kumuly) – sem patří bouřkové mraky podle množství pokrytí oblohy mraky rozlišujeme jasno, polojasno, oblačno a zataženo obr. 7

18 Zápis do sešitu Oblačnost vzniká nahromaděním vodní páry v atmosféře
řasovitá slohovitá kupovitá – bouřkové mraky podle množství oblačnosti rozlišujeme jasno, polojasno, oblačno a zataženo

19 Atmosférické srážky vznikají kondenzací (srážením) kapiček vodní páry v atmosféře srážky měříme v milimetrech výšky rozlišujeme: vertikální srážky (déšť, sníh, kroupy) horizontální srážky (rosa, jinovatka, náledí) obr. 8

20 Zápis do sešitu Atmosférické srážky
vznikají kondenzací vodní páry v atmosféře srážky měříme v milimetrech výšky rozlišujeme: vertikální srážky (déšť, sníh, kroupy) horizontální srážky (rosa, jinovatka, náledí)

21 Atmosférický tlak je to tlak, kterým na nás působí atmosféra
mění se s nadmořskou výškou (čím výše, tím nižší) má vliv na proudění vzduchu – z míst s vyšším tlakem proudí vzduch do míst s nižším tlakem měří se v jednotkách tlaku pascalech (Pa) přístroj, který měří tlak vzduchu = barometr obr. 9

22 Zápis do sešitu Atmosférický tlak
je to tlak, kterým na nás působí atmosféra mění se s nadmořskou výškou (čím výše, tím nižší) vliv na proudění vzduchu – z míst s vyšším tlakem do míst s nižším tlakem měří se v pascalech (Pa) přístroj = barometr

23 Vítr je to proudění vzduchu charakterizuje ho rychlost a směr větru
video – Beaufortova stupnice je to proudění vzduchu charakterizuje ho rychlost a směr větru rychlost větru měříme v metrech za sekundu (m/s) existuje stupnice větru, zvaná Beaufortova směr větru rozlišujeme zeměpisným směrem (světovou stranou), odkud vítr vane obr. 10

24 Zápis do sešitu Vítr proudění vzduchu
charakterizuje ho rychlost a směr rychlost měříme v metrech za sekundu (m/s) existuje stupnice větru směr větru rozlišujeme zeměpisným směrem odkud vítr vane

25 Proudění vzduchu na Zemi
teplý vzduch stoupá a studený vzduch klesá vzduch proudí z míst s vyšším tlakem vzduchu do míst s nižším tlakem vzduchu pravidelné větry pasáty – od obratníků směrem k rovníku proudí chladnější vzduch západní proudění mírných šířek – vzdušné proudy od obratníků směrem k pólům sezónní větry – mění se s ročními obdobími monzuny – v létě vanou z oceánu nad pevninu (přinášejí srážky), v zimě opačně

26 Zápis do sešitu Proudění vzduchu na Zemi
teplý vzduch stoupá a studený klesá vzduch proudí z míst s vyšším tlakem vzduchu do míst s nižším tlakem vzduchu pravidelné větry pasáty – od obratníků směrem k rovníku proudí chladnější vzduch západní proudění mírných šířek – vzdušné proudy od obratníků směrem k pólům sezónní větry – mění se s ročními obdobími monzuny – v létě vanou z oceánu nad pevninu (přinášejí srážky), v zimě opačně

27 Katastrofy způsobené atmosférou
největší katastrofy způsobují větry s vysokou rychlostí proudění často tvoří vzdušné víry tropická cyklóna – vzniká v teplých oceánech, v Americe se nazývá hurikán, v Asii tajfun tornádo – vzdušný vír vzniklý z bouřkového oblaku obr. 11 video – tornádo

28 Zápis do sešitu Katastrofy způsobené atmosférou
větry s vysokou rychlostí proudění vzdušné víry tropická cyklóna – v teplých oceánech, v Americe hurikán, v Asii tajfun tornádo – vzdušný vír z bouřkového oblaku

29 Podnebí Země podnebí (klima) je dlouhodobý opakující se stav ovzduší
studuje ho klimatologie podnebí ovlivňuje i blízkost oceánu, který zmírňuje rozdíly teplot obr. 12

30 Podnebí Země podnebí na Zemi rozdělujeme do tří základních podnebných pásů tropický – teplé podnebí s mnoha srážkami, rozkládá se kolem rovníku mírné pásy – střídání čtyř ročních období, rozkládají se od obratníků k polárním kruhům polární pásy – chladné podnebí, od polárních kruhů k pólům dále existují dva přechodné pásy, subtropický a subpolární obr. 13

31 Zápis do sešitu Podnebí Země
podnebí (klima) = dlouhodobý opakující se stav ovzduší studuje ho klimatologie ovlivňuje ho i blízkost oceánu – zmírňuje rozdíly teplot 3 základní podnebné pásy tropický – teplo, mnoho srážek, kolem rovníku mírné pásy – 4 roční období, od obratníků k polárním kruhům polární pásy – chladno, od polárních kruhů k pólům dva přechodné pásy, subtropický a subpolární

32 Změny klimatu v poslední době slýcháme o tzv. globální změně klimatu
zjistilo se, že teplota na Zemi stoupla o několik desetin °C – oteplování Země nejčastěji se mluví o tání ledové masy vede to ke zvyšování hladiny světových oceánů obr. 14 video – tání ledovců

33 Zápis do sešitu Změny klimatu
tzv. globální změna klimatu – oteplování Země tání ledové masy (ledovců) zvyšování hladiny světových oceánů

34 Skleníkový jev jednou z příčin oteplování Země je zvyšování skleníkového jevu ten způsobuje, že atmosféra propouští teplo dovnitř, ale pak už ho nepropouští ven příčinou je zvyšování hladiny skleníkových plynů (hlavně CO2) v ovzduší a kácení tropických deštných pralesů obr. 15

35 Zápis do sešitu Skleníkový jev jedna z příčin oteplování Země
atmosféra propouští teplo dovnitř, ale už ho nepropouští ven příčina – zvyšování hladiny skleníkových plynů a kácení tropických pralesů

36 Opakování Počasí Atmosféra Meteorologické prvky Vznik atmosféry
po vytvoření planety měla úplně jiné složení – nebyla vhodná pro život s rozvojem zelených řas se do atmosféry uvolňoval kyslík procesem fotosyntézy Počasí okamžitý stav ovzduší ve spodních vrstvách atmosféry (troposféra) zde se hromadí vodní pára v podobě oblačnosti (mraky) a dochází ke změnám proudění vzduchu studuje ho meteorologie a meteorologové předpovědět počasí lze jen krátkodobě počasí charakterizují meteorologické prvky Meteorologické prvky Teplota ve stupních Celsia (°C) závisí na vzdálenosti od rovníku, vzdálenosti od moře, nadmořské výšce a členitosti terénu obvykle se uvádějí teploty průměrné Oblačnost vzniká nahromaděním vodní páry v atmosféře oblačnost řasovitá slohovitá kupovitá – bouřkové mraky podle množství oblačnosti rozlišujeme jasno, polojasno, oblačno a zataženo Atmosféra plynný obal Země směs plynů – vzduch dusík 78% kyslík 21% - dýchání organismů ostatní plyny 1% - oxid uhličitý, ozón, vodní pára, vzácné plyny Význam atmosféry umožňuje život na Zemi dýcháme vzduch (kyslík) oxid uhličitý – fotosyntéza chrání proti kosmickému záření je teplotně stabilní Vrstvy atmosféry sahá až do výšek několika stovek kilometrů nad povrchem Země několik vrstev troposféra do výšky 11 km, probíhá v počasí stratosféra do 30 km nad zemský povrch, je v ní ozónosféra, chránící Zemi před UV zářením další vrstvy atmosféry Ozónosféra je ve stratosféře chrání Zemi před UV zářením poškozují ji zejména plyny vznikají při spalování pohonných hmot a freony vzniká ozónová díra způsobuje rakovinu, oční choroby a snižování imunity

37 Opakování Atmosférické srážky Atmosférický tlak Vítr
vznikají kondenzací vodní páry v atmosféře srážky měříme v milimetrech výšky rozlišujeme: vertikální srážky (déšť, sníh, kroupy) horizontální srážky (rosa, jinovatka, náledí) Atmosférický tlak je to tlak, kterým na nás působí atmosféra mění se s nadmořskou výškou (čím výše, tím nižší) vliv na proudění vzduchu – z míst s vyšším tlakem do míst s nižším tlakem měří se v pascalech (Pa) přístroj = barometr Vítr proudění vzduchu charakterizuje ho rychlost a směr rychlost měříme v metrech za sekundu (m/s) existuje stupnice větru směr větru rozlišujeme zeměpisným směrem odkud vítr vane Proudění vzduchu na Zemi teplý vzduch stoupá a studený klesá vzduch proudí z míst s vyšším tlakem vzduchu do míst s nižším tlakem vzduchu pravidelné větry pasáty – od obratníků směrem k rovníku proudí chladnější vzduch západní proudění mírných šířek – vzdušné proudy od obratníků směrem k pólům sezónní větry – mění se s ročními obdobími monzuny – v létě vanou z oceánu nad pevninu (přinášejí srážky), v zimě opačně Katastrofy způsobené atmosférou větry s vysokou rychlostí proudění vzdušné víry tropická cyklóna – v teplých oceánech, v Americe hurikán, v Asii tajfun tornádo – vzdušný vír z bouřkového oblaku

38 Opakování Podnebí Země Změny klimatu Skleníkový jev
podnebí (klima) = dlouhodobý opakující se stav ovzduší studuje ho klimatologie ovlivňuje ho i blízkost oceánu – zmírňuje rozdíly teplot 3 základní podnebné pásy tropický – teplo, mnoho srážek, kolem rovníku mírné pásy – 4 roční období, od obratníků k polárním kruhům polární pásy – chladno, od polárních kruhů k pólům dva přechodné pásy, subtropický a subpolární Změny klimatu tzv. globální změna klimatu – oteplování Země tání ledové masy (ledovců) zvyšování hladiny světových oceánů Skleníkový jev jedna z příčin oteplování Země atmosféra propouští teplo dovnitř, ale už ho nepropouští ven příčina – zvyšování hladiny skleníkových plynů a kácení tropických pralesů

39 OTÁZKY A ÚKOLY Jaké je složení současné atmosféry? Jaká je její funkce? Vysvětli, co je to stratosféra, troposféra a ozónosféra. Co je to počasí? Vyjmenuj meteorologické prvky. Popiš proudění vzduchu na Zemi. Jak se tyto vzdušné proudy rozdělují a jak se jmenují? Vyjmenuj ve správném pořadí od rovníku k pólům všechny podnebné pásy, jak základní, tak přechodné. Jak může atmosféra ohrožovat člověka? Popiš skleníkový jev.

40 Zdroje obr. 1 – složení vzduchu obr. 2 – ozónová vrstva obr. 3 – vrstvy atmosféry obr. 4 – ozónová díra obr. 5 – fotosyntéza obr. 6 – průměrné roční teploty v ČR obr. 7 – typy mraků obr. 8 – sněhové vločky obr. 9 – barometr obr. 10 – Beaufortova stupnice obr. 11 – hurikán obr. 12 – teplota na Zemi obr. 13 – podnebné pásy obr 14 – tání ledovců obr. 15 – skleníkový jev


Stáhnout ppt "Atmosféra Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry."

Podobné prezentace


Reklamy Google