Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AZ KVÍZ Matematika – 9. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AZ KVÍZ Matematika – 9. ročník"— Transkript prezentace:

1 AZ KVÍZ Matematika – 9. ročník

2 1 1 1 1 AZ kvíz 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28

3 Ako voláme výsledok tejto počtovej operácie?
1 Ako voláme výsledok tejto počtovej operácie? Rozdiel Odpoveď

4 Aké číslo je zapísané týmito rímskymi číslicami?
2 Aké číslo je zapísané týmito rímskymi číslicami? MCDXLIV Odpoveď 1 444

5 Ktoré štvoruholníky patria medzi rovnobežníky?
3 Ktoré štvoruholníky patria medzi rovnobežníky? obdĺžnik štvorec kosodĺžnik kosoštvorec Odpoveď

6 Pomenujte teleso na obrázku.
4 Pomenujte teleso na obrázku. Odpoveď Päťboký kolmý hranol

7 5 Aký je znak deliteľnosti štyrmi?
Ak posledné dvojčíslo je deliteľné štyrmi Odpoveď

8 6 Prirodzené číslo, ktoré je bez zvyšku deliteľné práve dvoma rôznymi prirodzenými číslami, a to číslom jedna a sebou samým je: Prvočíslo Odpoveď

9 Ktorá počtová operácia má prednosť v danom príklade?
7 Ktorá počtová operácia má prednosť v danom príklade? 4,5 + 0,9 : 3 = Delenie Odpoveď

10 8 Pomenuj druhy uhlov: ostrý pravý tupý priamy plný väčší ako priamy
Odpoveď

11 9 Aká časť kruhu je zafarbená na červeno? Vyjadri zlomkom a v percentách. Odpoveď 3/8 = 37,5 %

12 10 Vzdialenosť medzi Breznom a lyžiarskym strediskom Srdiečko je 23,5 km. Na mape je táto vzdialenosť 23,5 mm. Aká je mierka mapy? Odpoveď 1 :

13 Čo je absolútna hodnota čísla?
11 Čo je absolútna hodnota čísla? = = a Odpoveď Je to vzdialenosť čísla od nuly.

14 Ako nazveme tento vzťah medzi dvoma výrazmi: 3.(x – 4) = 5 - (6 + x) ?
12 Ako nazveme tento vzťah medzi dvoma výrazmi: 3.(x – 4) = 5 - (6 + x) ? Lineárna rovnica Odpoveď

15 Výšky na strany a ortocentrum.
13 Ako voláme úsečky (priamky) va, vb, vc a bod V zobrazené v trojuholníku ABC? Výšky na strany a ortocentrum. Odpoveď

16 14 Aký je vzorec na výpočet obsahu zobrazeného štvoruholníka? Pomenujte ho. Odpoveď S = ½ . (a + c) .v lichobežník

17 15 Akým písmenom označujeme Ludolfove číslo a aká je jeho približná hodnota? Odpoveď = 3,14

18 16 Správne prečítajte číselný výraz a určte jeho hodnotu:
Druhá odmocnina z čísla 4 900, jeho hodnota je 70. Odpoveď

19 17 Grafom akej funkcie je krivka na obrázku? Ako sa volá?
Nepriama úmernosť, hyperbola (jej časť) Odpoveď

20 18 Na turnaji v SUDOKU sa zúčastní : 5 hráčov zo 7.ročníka, 6 hráčov z 8.ročníka a 9 hráčov z 9.ročníka. Urči v percentách pravdepodobnosť, že vylosovaný súper nebude zo 7.ročníka. Odpoveď 75%

21 19 Aký vysoký je strom, ak sa nám podarilo odmerať výšku jeho kmeňa a dĺžku tieňa? 7 m Odpoveď

22 20 Päťčlenná rodina oslávila Nový rok vzájomným štrngnutím so šampanským. Koľko bolo štrngnutí, ak si štrngol každý s každým ? 10 štrngnutí Odpoveď

23 21 Kolmo rastúcu borovicu vietor nalomil vo výške 3 m nad zemou. Vrchol dopadol na zem vo vzdialenosti 4 m od päty borovice. Určte pôvodnú výšku borovice. Odpoveď 8 m

24 Ktorý z rovinných útvarov nie je osovo súmerný?
22 Ktorý z rovinných útvarov nie je osovo súmerný? B) A) C) D) D) Odpoveď

25 Sieť akého telesa je na obrázku?
23 Sieť akého telesa je na obrázku? Kužeľa Odpoveď

26 24 Vzdušná vzdialenosť medzi Bratislavou a Sydney je približne m. Povedz vzdialenosť v tvare a . 10n, kde 1≤ a ‹ 10, pre n єN Odpoveď 1, m

27 Akú veľkosť má uhol beta, ak priamky a a b sú rovnobežné?
25 Akú veľkosť má uhol beta, ak priamky a a b sú rovnobežné? a b d 20. c Odpoveď 60°

28 Vyber správny nárys stavby z kociek ? A) B) C)
26 Vyber správny nárys stavby z kociek ? A) B) C) Odpoveď B)

29 Doplň čísla za písmená A a B.
27 Doplň čísla za písmená A a B. B - 4,5 A + 3,7 - 5,4 Odpoveď A = - 0, B = - 6,2

30 28 Kabína výťahu sa pohybuje rýchlosťou 4 m/s. Za koľko sekúnd vystúpi na 24.poschodie, ktoré je vo výške 80 m? Odpoveď 20 sekúnd

31 Zdroje

32 Zdroje http://letenky.adept.sk/wp-content/uploads/2008/05/pasma.gif
Autorom šablóny je Bc. Jana Míková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Autorom úloh je RNDr. Dana Macková


Stáhnout ppt "AZ KVÍZ Matematika – 9. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google