Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese"— Transkript prezentace:

1 z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese
PROGRAM KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese PaedDr. Jana Humeníková Skupina: A1VT0171PO2

2 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA „Najprv sme učili naše deti ako sa hrať,
neskôr ako sa učiť, a teraz im ukážme, že učiť sa dá aj hrou.“ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

3 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA významný medzník v živote každého dieťaťa a jeho rodičov netradičné zápisy do 1. ročníka organizujeme prvý februárový týždeň deti počas zápisu sprevádzajú rôzne rozprávkové postavičky (Snehulienka, Červená čiapočka, Šípková Ruženka, včielka Maja...) - žiaci I. a II. stupňa, ktorí pri riešení pripravených úloh ochotne podajú malým predškolákom pomocnú ruku od roku 2008 pripravujeme pre deti zápis s využitím interaktívnej tabule práca s interaktívnou tabuľou je vždy veľkou motiváciou dokonca si ju po zápise radi vyskúšajú aj rodičia

4 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA už niekoľko rokov tvoria žiaci z MRK približne polovicu zo všetkých zapísaných žiakov zápis je jednou z mála akcií, ktorá pritiahne do školy aj rómskych rodičov keďže sme pre žiakov z MRK zriadili nultý ročných, súčasťou zápisu je vyšetrenie detí Mgr. Ivanou Lacušovou – psychologičkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou pred zápisom organizujeme pre rodičov z MRK otvorené hodiny v nultom ročníku, oboznámime ich s obsahom a cieľmi nultého ročníka, ukážeme, ako prebieha vyučovanie, vyučujúca odpovie na ich otázky, prezrú si práce žiakov a porovnajú dosiahnuté výsledky

5 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA na zápise sa zúčastňujú aj pani učiteľky z Materských škôl Sačurov a Kamenná Poruba, ktoré nacvičia s deťmi a odprezentujú pred rodičmi pásmo básničiek, piesní či jednoduchý tanček... so svojím programom sa predstavia aj mladší a starší žiaci základnej školy, ktorí zároveň pripravia pre budúcich školákov malé darčeky

6 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA keďže máme vypracovaný Plán spolupráce žiakov 1. ročníka a detí z materskej školy, nie je našim budúcim prváčikom prostredie základnej školy neznáme profesionálny prístup učiteľky, ktorá celý zápis vedie, pritiahne aj to najbojazlivejšie dieťa z kolien rodiča na lavičku pred tabuľou, na ktorej sedia kamaráti

7 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA zvláštnosťou nášho zápisu je porovnanie správania sa rómskych a nerómskych rodičov kým rodičia nerómskych žiakov svoje dieťa povzbudzujú, našepkávajú mu, pobádajú ho k správnemu vyriešeniu zobrazenej úlohy, rodičia rómskych žiakov svoje dieťa nahlas pred všetkými vysmejú, prípadne mu hanlivo nadávajú vtedy vždy zasiahne pani učiteľka, ktorá takéto správanie rodičov usmerní vyzve ostatné deti aj samotných rodičov k spolupráci a poukáže na to, že urobiť chybu nie je hanbou, pretože na chybách sa najviac naučíme

8 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA pri ďalších rozhovoroch s rodičmi z MRK poukazujeme na to, že neúspech pri riešení zadaných úloh alebo nedostatočne rozvinutá jemná motorika sú príčinou toho, že väčšina detí z rómskej osady nenavštevuje predškolské oddelenie materskej školy v škôlke je v oddelení zapísaných aj 20 detí, no pravidelnú dochádzku má len mizivé percento v roku 2014 bolo na zápise 27 rómskych detí, zaškolených bolo 13 detí, no škôlku pravidelne navštevovalo len 6 detí

9 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA interaktívna tabuľa je veľkou motiváciou
na zápis pripravujeme interaktívne zošity vytvorené v programe ActivInspire úlohou detí je napr. roztriediť ovocia a zeleninu, usporiadať predmety podľa veľkosti, spoznávať farby, rozlišovať geometrické tvary, spočítať predmety, rozdeliť zvieratká na domáce a lesné... na záver sú pre budúcich školákov vždy pripravené zábavné úlohy – puzzle, pexeso, maľovanka...

10 ZDROJE www.zssacurov.edupage.sk stránka ZŠ Sačurov na Facebooku
fotodokumentácia - archív Základnej školy Sačurov

11 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!


Stáhnout ppt "z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese"

Podobné prezentace


Reklamy Google