Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zmluvné vzťahy v systéme duálneho vzdelávania

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zmluvné vzťahy v systéme duálneho vzdelávania"— Transkript prezentace:

1 Zmluvné vzťahy v systéme duálneho vzdelávania
Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov SOŠ a majstrov odbornej výchovy - Aktualizačné vzdelávanie Meno a priezvisko: Ing.Žaneta Sirková Škola: Stredná odborná škola strojnícka Skalica

2 Stredná odborná škola strojnícka Skalica
dlhodobá spolupráca so strojárskym podnikom INA SKALICA spol. s r.o. výchova a vzdelávanie v učebných a študijných odboroch strojárskeho zamerania podľa požiadavky zamestnávateľa a potreby trhu práce učebné odbory – obrábač kovov, mechanik opravár - stroje a zariadenia študijné odbory – strojárstvo, mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení duálne vzdelávanie od v odbore 2411 K mechanik nastavovač – 24 žiakov na základe podpísanej zmluvy s podnikom INA SKALICA spol. s r.o. Cena ministra hospodárstva za najlepšiu spoluprácu školy so zamestnávateľskou sférou

3 Čo urobiť pred podpísaním Zmluvy o duálnom vzdelávaní?
rokovať so zástupcami podniku o možnosti duálneho vzdelávania komunikovať s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a vychádzať z ich analýz o nedostatkových odboroch v regióne a uplatnení absolventov vybrať si do SDV ten odbor, ktorý je žiadaný na trhu práce v regióne dohodnúť si s vybraným zamestnávateľom podmienky v SDV dohodnúť sa so zamestnávateľom na odbore, s ktorým vstúpiť do SDV a s akým maximálnym počtom žiakov vo vybranom odbore

4 Povinnosti podniku pred podpísaním Zmluvy o DV
certifikovať podnik na systém duálneho vzdelávania splniť normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia získať osvedčenie od stavovskej organizácie a predložiť škole prevziať zodpovednosť za praktické vyučovanie osloviť školu na podpísanie Zmluvy o duálnom vzdelávaní dohodnúť so zástupcami školy rámcovú zmluvu, prílohy a dodatky k zmluve

5 Čo musí zvážiť škola pred podpísaním Zmluvy o DV?
ako zakomponovať do zmluvy možnosť absolvovania praktického vyučovania v priestoroch školských dielní (maximálne 40% praktického vyučovania), ak sa tak dohodne so zamestnávateľom personálne zabezpečenie praktického vyučovania materiálne zabezpečenie praktického vyučovania finančné zabezpečenie praktického vyučovania refundácia mzdových nákladov

6 Zmluva o duálnom vzdelávaní
podľa § 16 Zákona č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave identifikačné údaje školy a podniku organizácia a zabezpečenie praktického vyučovania forma praktického vyučovania počet žiakov a miesto výkonu praktického vyučovania finančné a hmotné zabezpečenie personálne zabezpečenie praktického vyučovania účasť zamestnávateľa na hodnotení a klasifikácii vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán doba, na ktorú sa zmluva uzatvára spôsob ukončenia zmluvného vzťahu záverečné ustanovenia podpísať pred prijímacím konaním

7 Prílohy k Zmluve o duálnom vzdelávaní
zoznam žiakov v systéme duálneho vzdelávania zoznam majstrov OV a inštruktorov, koordinátor systému DV časový harmonogram praktického vyučovania hodnotiaci list žiaka, mesačné hlásenie o absencii, mesačný výkaz PV spôsob finančného zabezpečenia PV finančné a hmotné zabezpečenie žiaka dotazníky majstrov OV a inštruktorov v systéme DV podpísať do 31.8.

8 Dodatky k Zmluve o duálnom vzdelávaní
dohodnúť a podpísať do 31.8. príspevok na stravu a refundácia nákladov na stravu refundácia mzdových nákladov materiálne zabezpečenie praktického vyučovania

9 Povinnosť zamestnávateľa
najneskôr do 15 dní od uzatvorenia Zmluvy o duálnom vzdelávaní písomne oznámiť stavovskej organizácii rovnako postupuje zamestnávateľ aj vtedy, ak došlo k ukončeniu Zmluvy o duálnom vzdelávaní

10 Povinnosti školy najneskôr do 15 dní od uzatvorenia Zmluvy o duálnom vzdelávaní písomne oznámiť zriaďovateľovi a zaslať jedno vyhotovenie zmluvy na webovej stránke školy zverejniť oznam o možnosti duálneho vzdelávania, základné informácie o organizácii štúdia v SDV, možnosti uplatnenia, hmotné a finančné zabezpečenie žiaka, kritériá pre výber uchádzačov, ďalšie informácie určené zamestnávateľom

11 Učebná zmluva podpisuje zamestnávateľ so zákonným zástupcom žiaka a žiakom k podpisu učebnej zmluvy je vyzvaný len ten zákonný zástupca žiaka, ktorý má k prihláške doložené potvrdenie podniku o OVP v systéme DV obsah a rozsah učebnej zmluvy – podľa § 19 zákona č. 61/2015 podpísať do 31.8. podnik oznámi písomne škole, koľko žiakov vstupuje do SDV na základe podpísanej učebnej zmluvy a priloží ich menný zoznam

12 Netreba mať z toho strach, treba do duálu vstúpiť!
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


Stáhnout ppt "Zmluvné vzťahy v systéme duálneho vzdelávania"

Podobné prezentace


Reklamy Google