Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzikálna veličina S i l a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzikálna veličina S i l a."— Transkript prezentace:

1 Fyzikálna veličina S i l a

2 Sila je fyzikálna vektorová veličina, ktorá udáva mieru vzájomného pôsobenia telies. Pôsobenie sily na teleso sa prejavuje deformačným alebo otáčavým, posuvným (pohybovým) účinkom. Označenie: F Základná jednotka sily: [F] = 1 N (newton [:njutn])

3 Isaac Newton (1643 – 1727) Britský matematik, fyzik a astronóm Isaac Newton sa považuje za jedného z najväčších vedcov všetkých čias. Formuloval prvú teóriu sily a gravitácie. Jeho objavy v matematike, optike a mechanike položili základy pre modernú fyziku. Sformuloval tri známe pohybové zákony - zákon zotrvačnosti, zákon sily a zákon akcie a reakcie. Sila vzniká vzájomným pôsobením telies.

4 Jednotky sily podľa SI Násobok Názov Značka Násobok Názov Značka
newton N newton N dekanewton daN – decinewton dN hektonewton hN – centinewton cN kilonewton kN – milinewton mN meganewton MN – mikronewton µN giganewton GN – nanonewton nN teranewton TN – pikonewton pN petanewton PN – femtonewton fN exanewton EN – attonewton aN zettanewton ZN – zeptonewton zN yottanewton YN – yoktonewton yN

5 Newtonove pohybové zákony
Zákon zotrvačnosti - sila nie je príčinou pohybu, telesá sa môžu pohybovať aj bez pôsobenia síl, no tento pohyb musí byť rovnomerný a priamočiary. Zákon sily - ak na teleso pôsobí sila, teleso sa pohybuje zrýchlením, ktoré je priamo úmerné pôsobiacej sile a nepriamo úmerné hmotnosti telesa. Zákon akcie a reakcie - ak pôsobí 1. teleso na druhé teleso, pôsobí aj 2. teleso na prvé teleso rovnako veľkou silou, ktorá má opačný smer.

6 Sila ak sa vzájomne dotýkajú na diaľku pomocou silových polí
Dve telesá môžu na seba pôsobiť silou: ak sa vzájomne dotýkajú ( napríklad ruky silákov na obrázku) na diaľku pomocou silových polí - magnetického poľa, - gravitačného poľa, - elektrického poľa ( napríklad gravitačné pole na parašutistu)

7 Sila Pri priamom dotyku pôsobíme silou tiež vtedy, keď chceme napríklad odtlačit skriňu, roztlačit automobil alebo otvoriť knihu.

8 Sila Gravitačná sila: pomocou gravitačného poľa pôsobí napríklad Zem na všetky telesa v blízkosti svojho povrchu. Magnetická sila: silou magnetického poľa môžeme napríklad pritiahnúť kovové predmety na stole.

9 Sila Elektická sila: pomocou elektrického poľa na seba
pôsobia telesá s elektrickým nábojom. Tlaková sila: podľa tretieho pohybového zákona pôsobí kvapalina proti pôsobiacej sile rovnako veľkou reakciou. Kvapalina teda pôsobí tlakovou silou kolmou na plochu na ktorú pôsobí sila. (Využíva sa v hydraulických zariadeniach.)

10 Sila Na to, aby sme mohli povedať, čo pôsobenie sily spôsobuje, nám nestačí poznať iba jej veľkosť v newtonoch, ale tiež smer, ktorým sila pôsobí. Ako príklad nám môže poslúžiť rovnako veľká sila pôsobiaca v rôznych smeroch na školskú špongiu. Výsledok pôsobenia rovnako veľkej sily na to isté teleso, ale v rôznych smeroch, vyvolá rôzny výsledok.

11 Sila Sila pôsobiaca vodorovne doľava spôsobí posunutie špongie vľavo.
Sila pôsobiaca vodorovne dopredu spôsobí posunutie špongie dopredu. Sila pôsobiaca zvisle hore spôsobí posunutie špongie zvisle hore.

12 Sila Sila pôsobiaca vodorovne doľava spôsobí posunutie špongie vľavo.
Sila pôsobiaca zvisle dolu spôsobí deformáciu (zmenu tvaru) špongie. Sila pôsobiaca šikmo dolu na hranu špongie spôsobí jej otočenie okolo spodnej hrany.

13 Sila ako napríklad sila, sa nazývajú vektorové fyzikálne veličiny.
Fyzikálne veličiny, ktoré majú nielen veľkosť, ale aj smer, ako napríklad sila, sa nazývajú vektorové fyzikálne veličiny. Vektor sily sa na základnej škole znázorňuje ako orientovaná úsečka (úsečka je na jednom konci ohraničená bodom a na druhom šípkou).

14 Prístroj na meranie veľkosti sily je silomer.
Meranie sily Prístroj na meranie veľkosti sily je silomer. Silu meriame natiahnutím pružiny silomeru, ktorého stupnica je zostavená tak, že jednému dieliku zodpovedá tiažová sila jeden newton. (závažie s hmotnosťou 1OO g má tiaž 1 newton)

15 1. úloha Vedeli by ste navrhnúť, ako si môžete
porovnať svoju silu so spolužiakmi? Porovnajte si silu vo dvojici, ktorá z vás je silnejšia? 

16 2. úloha – postup práce so silomerom:
Nikdy neťahaj väčšou silou, ako je stupnica silomera. Ináč ho pokazíš!!! Chyť silomer za úchytku na kryte. Zaves závažie (peračník) na háčik na stupnici silomera. Vyčítajte silu, ktorú vám ukazuje ryska na stupnici silomera.

17 3. úloha Odhadni veľkosť sily pôsobiacej na závažie (čokoláda, cukríky, špagety, musli, rezance). Odhad zapíš do pracovného listu. Odmeraj skutočnú veľkosť sily. Zapíš zistenú veľkosť sily do pracovného listu.

18 4. úloha Navrhnite, ako by sme si mohli zhotoviť vlastný silomer.
Poraďte sa vo dvojiciach, ako by ste postupovali, ak môžete použiť: pružinku alebo gumičku, 100 g závažie a tabuľu.

19 Ďakujem za pozornosť.


Stáhnout ppt "Fyzikálna veličina S i l a."

Podobné prezentace


Reklamy Google