Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Európsky stážista v rámci programu Erasmus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Európsky stážista v rámci programu Erasmus"— Transkript prezentace:

1 Európsky stážista v rámci programu Erasmus
, Bratislava Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

2 Obsah Program celoživotného vzdelávania Program Erasmus
Erasmus praktické stáže pre študentov a podniky Informácie pre študentov Informácie pre podniky Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

3 Program celoživotného vzdelávania
Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

4 PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Transverzálny program
2007 – 2013 COMENIUS (vzdelávanie v materských, základných a stredných školách) ERASMUS (terciárne vzdelávanie) LEONARDO DA VINCI (odborné vzdelávanie a príprava; okrem terciárneho vzdelávania) GRUNDTVIG (vzdelávanie dospelých) Transverzálny program 4 kľúčové aktivity: 1. politika spolupráce a inovácie 2. jazyky 3. informačné a komunikačné technológie 4. šírenie a využívanie výsledkov Program Jean Monnet (rozvoj európskych štúdií) Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

5 Program Erasmus Od roku 1987 Na Slovensku od roku 1998
Od roku 2007 súčasť Programu celoživotného vzdelávania V akademickom roku 2009/2010 aktívne zapojených 28 vysokých škôl Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

6 Program Erasmus Aktivity: Mobility: Mobilita študentov – štúdium
Mobilita študentov – stáže Mobilita VŠ pracovníkov – výučba Mobilita VŠ pracovníkov – školenia Intenzívne programy Erasmus intenzívne jazykové kurzy Centralizované projekty – Výkonná agentúra v Bruseli Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

7 ERASMUS praktické stáže pre študentov a podniky
Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

8 Praktické stáže Erasmus
Praktické stáže v rámci programu Erasmus: od roku 2007 pre študentov vysokých škôl min. 3 mesiace max. 12 mesiacov v rámci jedného akad. roku Študent Podnik v zahraničí Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

9 Praktické stáže Erasmus
Od roku 2007: Študentov na stáž vysiela 18 škôl – a. r. 09/10 Za akad. rok 2007/08: 245 študentov Za akad. rok 2008/09: 317 Študentov Spolu: 562 študentov Štúdium – za akad. r. 07/08 a 08/09: Spolu študentov Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

10 Prečo stáž Erasmus? Neopakovateľné zážitky Dlhodobý pobyt v zahraničí
Podniky z 30 európskych krajín Multikulturálna dimenzia Nadviazanie medzinárodných kontaktov Európska skúsenosť – sociálna, profesionálna Jazykové znalosti Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

11 Prečo stáž Erasmus? Získanie praxe – soft skills, hard skills
Práca v medzinárodnom prostredí Minimálne náklady – grant, možné finančné ohodnotenie Uznanie štúdia – dodatok k diplomu, ECTS Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

12 Ako sa prihlásiť na stáž?
Na každej vysokej škole – Erasmus koordinátor (väčšinou zahraničné oddelenie – zoznam Erasmus koordinátorov na stránke - sekcia Erasmus) Výberové konanie Výberové kritéria – určuje vysoká škola (jazykové znalosti, študijný priemer atď.) Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

13 Oprávnené podniky Podnik si vyberá študent sám alebo
Vysoká škola má k dispozícií databázu podnikov Akýkoľvek podnik, ktorý súvisí so študijným odborom študenta a nachádza sa v jednej z 30 zapojených krajín: podniky organizácie/inštitúcie neziskové organizácie živnostníci Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

14 Neoprávnené podniky Študent nemôže absolvovať stáž v:
európskych inštitúciách vrátane európskych agentúr ( organizáciách, ktoré riadia európske programy; národných zastupiteľstvách (veľvyslanectvá atď.)  krajiny, z ktorej študent pochádza. Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

15 Grant – finančný príspevok
Študentovi prideľuje vysoká škola V závislosti od prijímajúcej krajiny Finančný príspevok, ktorý nemusí pokrývať všetky náklady Od prechodu stáži do programu Erasmus priemerná výška grantov klesá Snaha o vyrovnanie grantov na mobilitu študentov Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

16 Pred odchodom na stáž Študent musí mať: Výbraný podnik
Podípsanú zmluvu o stáži medzi študentom a vysokou školou Podpísaný dokument Training Agreement Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

17 Pred odchodom na stáž Training Agreement
záväzná dohoda medzi študentom, vysielajúcou vysokou školou a podnikom Základné administratívne náležitosti stáže (termín, náplň práce atď.) Dôležité je podrobné vypracovanie TA Súčasťou TA je Záväzok k zabezpečeniu kvality stáže – základné práva a povinnosti Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

18 Záväzok k zabezpečeniu kvality stáže
Základné PRÁVA študenta: pomoc pri výbere prijímajúceho podniku zo strany VŠ; asistenciu pri zabezpečení ubytovania, cesty a poistenia; uznanie stáže; Právo na mentora prideleného podnikom; praktická podporu zo strany podniku; úlohy a úroveň zodpovednosti zodpovedajúce schopnostiam a znalostiam študenta. Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

19 Záväzok k zabezpečeniu kvality stáže
Základné POVINNOSTI študenta: Konať v zhode s podmienkami dohodnutými v TA Urobiť všetko pre splnenie podmienok dohodnutých v TA Dodržiavať pravidla platiace v prijímajúcom podniku (pracovný čas, vnútorné predpisy atď.) Oznámiť domácej VŠ akékoľvek problémy alebo zmeny v TA Po skončení stáže predložiť správu študenta a všetky požadované dokumenty Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

20 Po návrate zo stáže Študent je povinný predložiť písomnú správu
Uznávanie stáže: ECTS, Dodatok k diplomu Europass – MŠ SR – Naric Mgr. Eva Frayová Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

21 Praktické stáže Erasmus
ZAPOJIŤ SA MÔŽU AJ SLOVENSKÉ PODNIKY Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

22 Erasmus stáže a podnik Erasmus stážista v podniku:
Prináša do podniku medzinárodnú dimenziu – oživenie pracovného prostredia Výhody v znalosti domáceho trhu a jeho špecifík Znalosť málo používaných jazykov Európsky expert za rozumnú cenu Prináša nové pracovné postupy Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

23 Erasmus stáže a podnik Podnik musí:
Podpísať so študentom a vysokou školou Training Agreement Určiť pracovnú náplň stáže zodpovedajúcu jeho schopnostiam, zručnostiam a znalostiam Určiť mentora, ktorý bude k dispozícií študentovi počas celého trvania stáže Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

24 Erasmus stáže a podnik Podnik nemusí:
Financovať stáž – študentovi prideľuje grant jeho vysoká škola Podnik môže: Poskytnúť stážistovi finančnú odmenu alebo iné benefity (ubytovanie, stravné atď.) Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

25 Erasmus stáže a podnik Ako sa zapojiť?
Ponuku zaslať NA na adresu Ponuka by mala obsahovať: stručnú charakteristiku Vašej spoločnosti; kontakt; o akú pozíciu ide, náplň práce, dĺžka stáže; prípadné požiadavky na jazykové znalosti; požiadavky na študijný odbor, znalosti, zručnosti; iné informácie, ktoré považujete za dôležité. Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

26 Podniky v programe Erasmus
Možnosti zapojenia: Stáže – študenti zo zahraničia Výučba – na VŠ v zahraničí Školenia – VŠ pracovníci zo zahraničia Centralizované projekty – podniky ako súčasť medzinárodného konzorcia Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava

27 Ďakujem za pozornosť. Kontakt: www.saaic.sk erasmus@saaic.sk
Seminár Európsky stážista v rámci programu Erasmus, , Bratislava


Stáhnout ppt "Európsky stážista v rámci programu Erasmus"

Podobné prezentace


Reklamy Google