Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysokoškolské štúdium

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysokoškolské štúdium"— Transkript prezentace:

1 Vysokoškolské štúdium
Prihlášky na VŠ: neobmedzený počet vhodné: 2-3 prihlášky (príbuzné odbory) Poplatky k prihláške: € Termíny podávania prihlášok: február- apríl umelecké školy: november – január Forma prijímacích skúšok: písomné testy z kľúčových predmetov daného odboru, skúšky všeobecných študijných predpokladov Bez prijímacích skúšok: niektoré fakulty, väčšinou technického zamerania – kritériá rôzne (výsledky zo SŠ, interná, externá maturita, kľúčové predmety)

2 Prehľad požiadaviek na prijímacie skúšky na VŠ
Ekonómia matematika, cudzie jazyky, základy ekonómie a ekonomiky Elektrotechnika, informatika a výpočtová technika matematika, informatika, fyzika Manažment cudzie jazyky, matematika, náuka o spoločnosti Strojníctvo fyzika, matematika Poľnohospodárstvo a lesníctvo biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk, pri niektorých odboroch aj talentové skúšky

3 Architektúra a stavebníctvo
Prírodovedné odbory podľa zvoleného študijného odboru Architektúra a stavebníctvo matematika, fyzika, architektúra - talentová skúška a dejiny umenia Humanitné vedy predmety podľa zvoleného odboru, skúška všeobecných študijných predpokladov Právo dejepis, náuka o spoločnosti, všeobecný prehľad Medicína, farmácia, veterina biológia, chémia, fyzika Žurnalistika, masmediálna komunikácia slovenský jazyk, svetové jazyky, psycho-test, mediálno-komunikačný prehľad , vlastná tvorba

4 Politológia, medzinárodné vzťahy
politológia, ekonómia, sociológia, cudzí jazyk, všeobecný prehľad Pedagogika a učiteľstvo podľa zvoleného študijného odboru, psychologický test, talentové skúšky – 1. stupeň ZŠ - Hv, Tv, Vv Psychológia, sociológia biológia, náuka o spoločnosti, psychológia, cudzí jazyk, skúška všeobecných študijných predpokladov Sociálna práca slovenský jazyk, náuka o spoločnosti, biológia

5 Rozdelenie vysokých škôl
20 verejných vysokých škôl 10 súkromných vysokých škôl 3 štátne vysoké školy Akreditačná komisia rozdelila VŠ podľa kvality: (hodnotením prešlo 27 VŠ) Univerzitné vysoké školy (najlepšie hodnotené) môžu udeľovať bakalárske, magisterské a inžinierske tituly môžu poskytovať doktorandské štúdium dostanú najviac peňazí od štátu

6 Univerzitné vysoké školy
Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave Univerzita veterinár. lekárstva a farmácie v Košiciach Technická univerzita v Košiciach Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Technická univerzita vo Zvolene Žilinská univerzita v Žiline Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

7 Vysoké školy bez začlenenia
Môžu vychovávať len bakalárov, magistrov a inžinierov. Na rozdiel od univerzít, budú získavať nižšie štátne dotácie

8 Vysoké školy bez začlenenia
Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Akadémia policajného zboru v Bratislave Katolícka univerzita v Ružomberku Prešovská univerzita v Prešove Trnavská univerzita v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzita J. Selyeho v Komárne Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika

9 Odborné vysoké školy Budú môcť poskytovať iba bakalárske vzdelanie
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Ostatné vysoké školy ešte nedostali hodnotenie akreditačnej komisie

10 www stránky www.univerzita.net – zoznam VŠ v SR, ČR a zahraničí
– portál vysokých škôl v SR, informácie o VŠ, aktuality MŠ – Ministerstvo školstva SR – Ústav informácií a prognóz školstva – hodnotenie VŠ na Slovensku – VŠ v Čechách a poradenstvo ako na VŠ

11 Česká republika × Univerzita Karlova (Praha)
× Masarykova univerzita (Brno) × České vysoké učení technické (Praha) × Vysoké učení technické (Brno) × Vysoká škola báňská (TU Ostrava)


Stáhnout ppt "Vysokoškolské štúdium"

Podobné prezentace


Reklamy Google