Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpadová legislatíva – Waste package Akčný plán Circular economy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpadová legislatíva – Waste package Akčný plán Circular economy"— Transkript prezentace:

1

2 Odpadová legislatíva – Waste package Akčný plán Circular economy
Ing. Marián Strýček Odbor odpadového hospodárstva Tel.: Mob.: Šepetná –

3 Hlavný cieľ: Odpadový balíček – Waste package
Zmena šiestich základných odpadových smerníc Rámcová smernica o odpadoch – WFD – 2008/98/ES Smernica o skládkovaní odpadov – 1999/31/ES Smernica o obaloch a odpadov z obalov – PPWD – 94/62/ES Smernica o elektroodpadoch – WEEE – 2012/19/EU Smernica o použitých batériách a akumulátoroch – 2006/66/ES Smernica o automobiloch po dobe životnosti – EoLV – 2000/53/ES Hlavný cieľ: Odklon od skládkovania a zvýšenie miery materiálového zhodnocovania komunálnych odpadov a odpadov z obalov Odpadová legislatíva počas SK PRES, Šepetná

4 Návrh cieľov miery recyklácie a skládkovania
Prúdy odpadov Návrh z r Návrh z r. 2015 Recyklácia + PNOP Komunálny odpad Súčasný cieľ – do r Do r. 2025 50 % z celkového množstva % z celkového množstva komunálneho odpadu komunálneho odpadu Do r Do r. 2030 70 % z celkového množstva 65 % z celkového množstva komunálneho odpadu. Komunálneho odpadu Odpadová legislatíva počas SK PRES, Šepetná

5 Produkcia komunálneho odpadu kg/obyv.
Odpadová legislatíva počas SK PRES, Šepetná

6 Miera recyklácie komunálneho odpadu
Odpadová legislatíva počas SK PRES, Šepetná

7 Návrh cieľov miery recyklácie a skládkovania
Prúdy odpadov Návrh z r Návrh z r. 2015 Recyklácia + PNOP Odpady z obalov Súčasný cieľ - najneskôr do 30. júna 2001 sa zhodnotí alebo spáli v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním najmenej 50 % a najviac 65 % hmotnosti odpadov z obalov; najneskôr do 31. decembra 2008 sa zhodnotí alebo spáli v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním najmenej 60 % hmotnosti odpadov z obalov; najneskôr do 30. júna 2001 sa zrecykluje najmenej 25 % a najviac 45 % hmotnosti celkových obalových materiálov v odpadoch z obalov s minimálne 15 % hmotnosti za každý obalový materiál; Do Do r Do r. 2025 Recyklácia – 55 % - 80 % 70 % 65 % - Drevo % 65 % min. 60 % - FE kovy % 80 % min. 75 % - Al kovy % 80 % min. 75% - Sklo % 80 % min. 75 % - Papier, lepenka 60 % 90 % min. 75 % - Plasty 22,5 % 60 % min. 55 % Odpadová legislatíva počas SK PRES, Šepetná

8 Návrh cieľov miery recyklácie a skládkovania
Prúdy odpadov Návrh z r Návrh z r. 2015 Recyklácia + PNOP Odpady z obalov Súčasný cieľ Do r Do r. 2030 Do Recyklácia – 55 % - 80 % 80 % % - Drevo % min. 80 % min. 75 % - FE kovy % min. 90 % min. 85 % - Al kovy % min. 90 % min. 85% - Sklo % min. 90 % min. 85 % - Papier, lepenka 60 % min. 85 % - Plasty 22,5 % min. 55 % Odpadová legislatíva počas SK PRES, Šepetná

9 Návrh cieľov miery recyklácie a skládkovania
Prúdy odpadov Návrh z r Návrh z r. 2015 Skládkovanie Súčasný cieľ Do Žiadny - zákaz skládkovania Divočina všetkých recyklova- SR teľných OO vr. plastov, - do r % kovov, skla, papier, - r – ca 66 % lepenka a BRKO Od skládkovať max. 25 % OO z celkového množstva KO Od skládkovať Od r skládkovať max. 5 % OO reziduálnych iba 10 % z celkového (nerecyklovateľných) množstva KO odpadov Odpadová legislatíva počas SK PRES, Šepetná

10 Návrh cieľov miery recyklácie a skládkovania
Prúdy odpadov Návrh z r Návrh z r. 2015 PPVO Potravinový odpad (Výroba – distribúcia, Distribučný reťazec – spotreba) Súčasný cieľ – do r V r – 2030 znížiť Problematika prešla z Nie je stanovený množstvo produkovaného DG Enviro na DG Sante potravinového odpadu o 30 % Odpadová legislatíva počas SK PRES, Šepetná

11 Novinky v návrhu smernice - Waste package
Zmena definícií: Kŕmna surovina („feed material“) Definícia komunálneho odpadu Definícia spätného zasypávania („backfilling“) Definícia stavebného odpadu Definícia biologicky rozložiteľného odpadu – Bio waste Definícia materiálového zhodnocovania Definícia Rozšírenej zodpovednosti výrobcov 2. Upresnenie podmienok pre: Vedľajší produkt Stav konca odpadu Rozšírenú zodpovednosť výrobcov Harmonizácia metodiky reportingu a dát 3. Nové ustanovenia Early warning report Separovaný zber Bio odpadu s ohľadom na kvalitu kompostu a ostatných recyklovaných výrobkov 3. Predchádzanie vzniku odpadov. Odpadová legislatíva počas SK PRES, Šepetná

12 ? Odpadová legislatíva počas SK PRES, Šepetná

13 Akčný pán prechodu na obehovú ekonomiku
Súčasný stav Odpadová legislatíva počas SK PRES, Šepetná

14 Akčný pán prechodu na obehovú ekonomiku
Budúcnosť Pilier CE Ekodizajn 3. Pilier CE Waste management Waste package 2. Pilier CE Ekonomické nástroje Odpadová legislatíva počas SK PRES, Šepetná


Stáhnout ppt "Odpadová legislatíva – Waste package Akčný plán Circular economy"

Podobné prezentace


Reklamy Google