Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

hOSPODáRENIE bsK (PREZENTáCIA K FINANčNýM MATERIáLOM)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "hOSPODáRENIE bsK (PREZENTáCIA K FINANčNýM MATERIáLOM)"— Transkript prezentace:

1 hOSPODáRENIE bsK (PREZENTáCIA K FINANčNýM MATERIáLOM)
Bratislavský samosprávny kraj Máj 2017

2 Dlhodobé dobré hospodárenie kraja
Dlhodobé znižovanie dlhu Výborné renomé na finančnom trhu (priemerné úročenie úverov = 0,62%, včasná úhrada všetkých záväzkov) To umožňuje: Realizáciu projektov, napr. MunSEFF, cestná infraštruktúra, dotačné schémy Možnosť realizácie nových projektov

3 Vývoj dlhu december 2009 – apríl 2017 Postupné znižovanie zadlženia napriek nepriaznivým okolnostiam (povodne 2011, odobratie dane z motorových vozidiel 2015)

4 Výborné renomé na finančnom trhu
Dlh BSK k je 28,25% (zákonný strop 60%) a bude naďalej klesať, ak nebudú realizované projekty z investičného plánu - V súčasnosti platíme úroky približne vo výške iba 0,6% - Podiel splátok úrokov a istiny voči celkovým bežným príjmom je len vo výške 2,31% (zákonný strop 25%) - Hospodárenie kraja v roku 2016 bez „excesov“ - Hospodársky výsledok +4,9 mil. EUR - Správa audítora k hosp. výsledku – bez negatívnych zistení (ako každý rok od 2010) - Správa hlavného kontrolóra k ZÚ – bez výhrad (ako každý rok od 2010)

5 Vďaka dobrej finančnej kondícii je možné výraznejšie obnoviť, modernizovať a podporovať región
V roku 2015: Z projektu MUNSEFF (EBOR)5 mil € Zateplených 5 budov škôl a 2 DSS Efekt – úspora na energiách -37%

6 Výraznejšia oprava cestnej infraštruktúry
Obnova cestných komunikácií v mestských častiach za viac ako 1 milión € (z dotačného mechanizmu)

7 Zavedenie dotačných schém
Výška podpory viazaná na 3,5% daňových príjmov v roku 2017 Oblasti dotačnej politiky Šport a mládež Kultúra € Rozvoj vidieka € Podpora turizmu € Mimoriadne € Individuálne dotácie € 800 projektov za viac ako 3,29 mil. €

8 Možnosť realizácie nových projektov
Na základe dobrých výsledkov hospodárenia vzniká priestor na realizáciu množstva rozvojových projektov po celom území župy, schválených Zastupiteľstvom BSK (Akčný plán). Historická príležitosť - po rokoch trpezlivého znižovania dlhu môže región naštartovať rýchlejší progres a rozvoj, aj vzhľadom na lacné peniaze na bankovom trhu nízke ceny tovarov a služieb (záporná inflácia) nenasýtené zdroje v stavebníctve Viaczdrojové financovanie rozvoja BSK Prebytok hospodárenia z minulých rokov Vlastné zdroje župy Možnosť dofinancovania z úverových zdrojov (podľa skutočnej potreby BSK)

9 Možnosť realizácie nových projektov
Dobré hospodárenie župy = rýchlejší rozvoj - rekonštrukcia ciest - opravu a modernizácia športových areálov na školách - rekonštrukcia budov škôl a telocviční - rekonštrukcia DSS-iek - rekonštrukcia divadla - rekonštrukcia polikliniky 80 projektov v sume cca. 19 mil. €


Stáhnout ppt "hOSPODáRENIE bsK (PREZENTáCIA K FINANčNýM MATERIáLOM)"

Podobné prezentace


Reklamy Google