Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zmeny na trhu práce a v odvodoch

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zmeny na trhu práce a v odvodoch"— Transkript prezentace:

1 Zmeny na trhu práce a v odvodoch
HN Club, Peter Goliaš INEKO

2 Obsah Súbeh práce a dôchodku Súbeh výpovednej lehoty a odstupného
Reforma odvodov Čo hovoria podnikatelia Nominálne vs reálne zaťaženie Zrušenie zdravotných odvodov Zjednotenie odvodov a superhrubá mzda Rušenie výnimiek Zníženie sadzieb alebo odpočítateľná položka

3 Súbeh práce a dôchodku Výhody zrušenia súbehu vo verejnom sektore
Úspory Sociálnej poisťovne ak ľudia prestanú poberať dôchodok Úspory vo výdavkoch na mzdy a možno nové pracovné miesta ak ľudia prestanú pracovať Nevýhody Rôzne pravidlá pre ľudí vo verejnej a súkromnej sfére (diskriminácia) Priestor pre špekulácie, ako poberať príjmy v inej forme Strata aj efektívnych zamestnancov Nižšia motivácia dôchodcov hľadať zamestnanie Štandardné riešenia: Predĺženie dôchodkového veku a úpravy valorizácie Prepustenie neefektívnych zamestnancov

4 Súbeh výpovednej lehoty a odstupného
Pred 2003 Po 2007 Výpovedná lehota + odstupné 3+2 mesiace 2 alebo 3 mesiace 2+2 alebo 3+3 mesiace Zdroj: INEKO 2006 2007 2008 2009 2010 Spolupráca odborov a zamestnávateľov 22 33 40 36 51 Pružnosť pri určovaní miezd 16 13 27 49 Prekážky v zamestnávaní (HD) - 68 64 72 58 Pružnosť zamestnávania a prepúšťania 15 65 82 104 Náklady na prepúšťanie (HD) 17 19 48 Zdroj: Global Competitiveness Report, Svetové ekonomické fórum

5 Odvody: Čo hovoria podnikatelia
Hlavné problémy podnikateľov Čo najviac prekáža na odvodoch 1. Korupcia 1. Výška odvodových sadzieb 2. Vymožiteľnosť práva cez súdy 2. Riziko spätných sankcií za niečo, o čom som nevedel 3. Nestabilita a nejednoznačnosť zákonov 3. Časté zmeny ktoré treba sledovať 4. Odvodové zaťaženie 4. Hlásenie poisťovniam info, ktoré má daňový úrad 5. Fungovanie verejného obstarávania 5. Papierovanie spojené s odvodmi Zdroj: Správa o stave podnikateľského prostredia v SR 2010, Trend Analyses pre Podnikateľskú alianciu Slovenska (PAS)

6 Nominálne vs reálne zaťaženie
Slovensko má vysoké nominálne zaťaženie... Odvodový klin (pomer odvodov zamestnancov a zamestnávateľov na nákladoch práce) podľa OECD Taxing Wages 2008/2009 SR – 31,4% Priemer OECD členov EÚ – 28% Priemer OECD – 23,1% ... ale nízke reálne zaťaženie Podiel odvodových príjmov na HDP podľa Eurostatu za rok 2009 SR – 12,8% HDP EÚ 27 – 14,1% HDP Eurozóna – 15,7%

7 Zrušenie zdravotných odvodov
Podpredseda KDH Marcinčin: Zdravotné odvody nahraďme zvýšením sadzby dane z príjmov a DPH (cca o 3 perc. body) Výhody: Zníženie odvodovej záťaže (viac pracovných miest, menej práce načierno) Koniec úniku pred odvodmi Nižšia administratívna záťaž Nevýhody: Horšie podmienky pre zavádzanie súťaže medzi poisťovňami na strane ich príjmov Riziko politických zásahov Rast inflácie a teda aj životných nákladov

8 Zjednodušenie systému
Dnes: 13 sadzieb odvodov: starobné dôchodkové (2x), invalidné (2x), nemocenské (2x), nezamestnanosť (2x), zdravotné (2x), úrazové (1x), garančné (1x), rezervný fond (1x) 5 rôznych max. vymeriavacích základov Hrubá mzda + Odvody zamestnávateľa = Cena práce Návrh PAS ( ): 2 (+1) sadzby odvodov: 25% sociálny odvod, 10% zdravotný odvod, 1% dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti Všetky odvody platí zamestnanec, odvádza zamestnávateľ Jeden max. vymeriavací základ vo výške 3-násobku priemernej ceny práce Superhrubá mzda = cena práce Neutrálny vplyv na Sociálnu poisťovňu aj zdravotné poisťovne

9 Rušenie výnimiek Počet DPFO Odvody do ZP Odvody do SP Zamestnanci
Porovnanie počtu zamestnancov a SZČO ako aj ich platieb daní a odvodov za rok 2009 (v mld. EUR) Počet DPFO Odvody do ZP Odvody do SP Zamestnanci 1995-tis. 1,46 1,99 3,84 SZČO 414-tis. 0,18 0,14 0,23 Pomer 5-násob. 8-násob. 14-násob. 17-násob. Zdroj ŠÚ SR MF SR SP SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba DPFO – daň z príjmov fyzických osôb ZP – zdravotné poisťovne ŠÚ SR – Štatistický úrad SR MF SR – Ministerstvo financií SR SP – Sociálna poisťovňa

10 Kompenzácie Rušenie výnimiek by malo byť kompenzované znížením sadzieb alebo odpočítateľnou položkou (ako pri daňovej reforme) Prepočty PAS: Zrušenie krátenia VZ SZČO, odvody z podielu na zisku a dividend, odvody z dohôd Zníženie sadzieb z na 21-9 (o 5 perc. bodov z ceny práce, t.j. takmer o 7 bodov z hrubej mzdy) Zavedenie odpočítateľnej položky pri zachovaní sadzieb 145 EUR/mesiac (pre porovnanie: nezdaniteľné minimum je 335 EUR a od 2011 klesne na cca 280 EUR/mesiac) 69 EUR/mesiac bez odvodov z podielu na zisku a dividend

11 Ďakujem za pozornosť!


Stáhnout ppt "Zmeny na trhu práce a v odvodoch"

Podobné prezentace


Reklamy Google