Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řecká mytologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řecká mytologie "— Transkript prezentace:

1 Řecká mytologie Vytvořila: Adéla Orlová v prosinci 2016

2 Adéla Orlová alias Artemis Karla ******** alias Apaté Tereza ******** alias Hestia Jana ******** alias Athéna Eva ******** alias Héra Viktorie ******* alias Deméter Prezentací Vás budou provázet: Prezentací Vás bude vést: Sára ******** alias Afrodita

3 Řecká mytologie je velmi zajímavá, i když se nám zachovaly jen její zlomky, je pro nás do dnes inspirací. Zanechala hluboké stopy ve významných dílech literatury, výtvarného umění, filozofii, filmu, dokonce i v každodenním životě. Řecké mýty, stejně jako jiné mýty odpovídají na otázky vzniku světa a jeho řádu. Vysvětlují přírodní jevy, chovaní lidí (zvířat). Řecká mytologie je svým základem naturalistická, vychází především z přírody a samotného pozemského života.

4 Bohové řecké civilizace byli svými věřícími považováni také za pozemské vládce. Lidé přičítali své úspěchy náklonnosti bohů a životní nezdary jejich nepřízni. Přízeň bohů bylo možné získat modlitbami či obětmi. Prameny pro poznání mýtů jsou poměrně bohaté. Můžeme za ně považovat díla: - literární (dramata, eposy, lyriku, díla mytografů a geografů) - hmotné památky (především umělecké předměty – sochy, plastiky, malované výjevy na vázách a mincích, ale také tabulky s lineárním písmem B, rozluštěným v 50. letech Michelem Ventrisem)

5 Lineární písmo B

6 Nejslavnějším zdrojem bájných příběhů jsou Homérova a Hésiodova díla, jejichž pojetí bohů se stalo klíčem pro další zpracování mýtů. Ve starém Řecku byly mýty podstatnou součástí výchovy. Děti se musely učit příběhy z Homérových i Hésiodových děl zpaměti a přednášet je. Řecké báje a mýty se staly nevyčerpatelnou studnicí umělecké inspirace, zejména od období renesance - v literatuře (F. Petrarca, G. Boccaccio, D. Alighieri, později J. Milton, J. Racine, J.W. Goethe, J. Cocteau) - ve výtvarném umění (S. Botticelli, Tintoretto, P. P. Rubens, Rembrandt) - v hudbě (Ch. Gluck, R. Strauss, J. Offenbach) - ve filmu (P. P. Passolini, M. Kakojannis)

7 Zeus

8 Zeus (nejvyšší) bůh nebe země a počasí (ovládá blesky) - nejmladší syn Krona a Rheii (jako jediný nebyl díky své matce, která ho schovala na Krétě, svým otcem pozřen) - má schopnost proměňovat se v cokoli a kohokoli Manželky: Métis (kterou těhotnou snědl) a Héra - je znám jako velký záletník Symboly: orel, svazek blesků, žezlo a dub Děti: Áres, Hébé, Eileithýia, Héfaistos, Persefona, Afrodité, Athéna, Dionýsos, Charitky, Apollón a Artemis, Hermés, Múzy, Helena, Moiry a Hóry, Aiakos, Héraklés, Amfíón a Zéthos, Perseus, Mínós, Rhadamanthys a Sarpédón, Epafos, Arkas, Polydeukés, Tantalos... atd.

9 Údajně i: Bohyně: Íó Nemesis Eurynome Isonoe Nymfy: Aegína Kalystó Lidské ženy: Europa Danae Iodame Elara Alcmene Lamia A spousta dalších bohyň, mýtických bytostí ženského pohlaví a lidských žen.

10 Héra

11 Héra je (nejvyšší) bohyní manželství která dokáže ovládat počasí a vidět do budoucnosti - patří mezi dvanáct bohů Olympu - po narození byla pozřena svým otcem Kronem - říká se, že je velmi krásná s velkýma očima (kravooká), byla však také velmi žárlivá a všem Diovým milenkám něco provedla - manželka svého mladšího bratra Dia (vládce bohů) Symboly: páv, kukačka, obětní miska a granátové jablko Děti: Árés, Héfaistos a Hébé

12 Poseidón

13 Poseidón je bohem moře a vodního živlu - syn Krona a Rheii - po narození byl Kronem pozřen stejně, jako jeho bratři a sestry, krom Dia) - patří mezi dvanáct bohů Olympu - při dělení světa mu připadla mořská říše Symboly: Trojzubec, delfín, ryba, kůň a býk Děti: Théseus, Tritón, Polyfémos, Bélos, Agénor

14 Hádés

15 Hádés je bůh podsvětí - nejstarší syn Krona a Rheii - po narození pozřen Kronem - při dělení světa mu Diovou lstí připadla říše mrtvých (podsvětí) - manžel Persefony, kterou si do podsvětí unesl Symbol: Kerberos Děti: s Persefonou nemá žádné děti

16 Artemis

17 Artemis je bohyní lovu, měsíce a měsíčního svitu - dcera Dia a Léty - jejím bratrem je Apollón (dvojčata) - patří mezi dvanáct bohů Olympu - ochránkyní matek, lesů a divoké zvěře - je výjimečně krásná a může rozdávat smrtelníkům náhlou smrt nebo nemoc, ale stejně tak může nemocné uzdravovat - ve svých třiceti letech vyprosila od otce Dia dary pro svůj osud: věčné panenství, luk a šípy, družinu Najád a říčních ryb Symboly: luk a šípy Děti: - panenská bohyně (jedna ze tří)

18 Apollón

19 Apollón je bůh slunce, umění a věštění - syn Dia a Léty - starší sestra Artemis (dvojčata) - patří mezi dvanáct bohů Olympu - může stejně jako jeho sestra rozdávat smrtelníkům náhlou smrt nebo nemoc, ale stejně tak může nemocné uzdravovat Symboly: lyra, luk a šípy, vavřínový věnec a havran Děti: Asklépios, Orfeus, Aristaios

20 Afrodita

21 Afrodita je bohyní krásy, lásky, plodnosti a sexuality - patří mezi dvanáct bohů Olympu - nikdo jí neodolá (ani člověk, ani bůh) - její zrození není jisté - zrození z pěny - dítě Dia a Dióny - manželka Hefaista (mnohem raději, však tráví čas s Áresem, se kterým má i děti. - získala jablko sváru Symboly: delfín, růže nebo mušle Děti: Erós, Manór, Deimós, Fobós, Anterós, Harmonia, Hermafroditos, Rhodos, Herófilos a Priapos

22 Athéna

23 Athéna je bohyní moudrosti vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění - je dcerou Dia (a Métis) - přišla na svět z Diovy hlavy, do které si nechal udělat díru díky níž mohla Athéna na svět (prý “vylezla“ v plné zbroji), (je spousta dalších mýtů o jejím zrození) - patří mezi dvanáct bohů Olympu - byla nejoblíbenější Diovou dcerou Symboly: sova, olivovník, had, zbroj, helma Děti: - panenská bohyně (jedna ze tří)

24 Hestiá

25 Hestiá je bohyní posvátného ohně a rodinného krbu - je prvorozená dcera Titánů Krona a Rheii - po narození pozřena svým otcem Kronem - když se pak Zeus zmocnil vlády, Hestiá byla pozvána na Olymp - obdržela (spolu s Artemis a Athénou) výsadu věčného panenství, aby byla uchráněna před Apollónem a Poseidónem, kteří ji chtěli získat -ochránkyní tiché, svorné domácnosti a také pronásledovaných a vyhnaných Symbol: oheň Děti: - panenská bohyně (jedna ze tří)

26 Árés

27 Áres je bůh války a běsnících bojů - jeho rodiče jsou Zeus a Héra - patří mezi dvanáct bohů Olympu - na Olympu není příliš oblíben, jeho otec ho mnohokrát kárá - objevoval se u všech válek v Řecku Symboly: helma, štít a kopí Děti: Erós, Manór, Deimós, Fobós, Anterós a Harmonia

28 Hefáistos

29 Héfaistos je bohem ohně a kovářství - synem Dia a Héry - jeho matka Héra zhnusená jeho nedokonalostmi ho svrhla z Olympu - zachránily ho bohyně Thetis a Euronomé, které ho i vychovaly - jeho manželkou je bohyně Afrodita Symboly: kladivo a oheň Děti: s Afroditou nemá žádné děti

30 Démétér

31 Deméter je bohyní plodnosti země a rolnictví - dcerou Titánů Knora a Rheii - po narození také pozřena svým otcem Kronem - naučila lidi obdělávat pole - její milovanou dceru Persefonu jí unesl Hádés, který si ji vzal za ženu a donutil jí sníst granátové jablko – Deméter smutná a rozčílená seslala na zem neúrodu, při čemž zasáhl Zeus a domluvil se s bratrem na Persefoniných “vycházkách“ (2/3 roku na zemi, 1/3 v podsvětí) Symboly: pšeničný nebo obilný snop, pluh, srp Děti: Persefona a Plútos

32 Hermés

33 Hermés je bůh obchodu, lsti, podvodu a posel bohů - syn Dia a Maii - ochráncem cest a poutníků, ale i zlodějíčků - nikdo jej nemůže předčit v chytrosti, bystrosti, prohnanosti a dokonce ani v krádeži - vynalezl pěstní zápas, astronomii, tónovou stupnici a mnoho dalších věcí Symboly: okřídlené sandály, želva, lyra, kohout, kauduceusz Děti: Pan, Hermafroditos, Abdéros, Angelia a Myrtilos

34 Persefona

35 Persefona je dcera Dia a Demétry a manželka vládce podsvětí Háda - svým otcem byla slíbena jeho bratru Hádovi (její matka o tom nevěděla), který si ji unesl do podsvětí - její matka se jí pokoušela dostat ven vyhrožováním jejímu otci, ale Hádes se dozvěděl, že Persefona odejde, a tak jí dal granátové jablko, které snědla, a tím si pojistil její věrnost (kdo něco v posvětí sní, už tam musí zůstat) - nakonec si její matka aspoň u Dia vydupala, že budde většinu roku trávit na zemi (2/3 roku na zemi, 1/3 v podsvětí) - vychovala Adonise ->syna krále Kinyráse a jeho dcery

36 Britomartis

37 Britomartis je bohyní hor a lovu - pro Řeky byla Oreadou - vyobrazována je stejně jako bohyně Artemis - dcera Dia a Karmé Krétský král Mínos ji uvěznil a chtěl ji za milenku, jí se však podařilo uprchnout a zůstat pannou. Při útěku skočila do moře, rybáři ji vylovili a dali jí jméno Diktynna tj. dívka v síti - král ji už dál nehledal a ona našla útočiště v posvátném háji bohyně Artemis

38 Nemésis

39 Nemésis je bohyní odplaty - dcera bohů Noci Nyx a Temna Ereba - obdarovávala lidi štěstím nebo neštěstím, podle jejich zásluh - důsledně pronásledovala lidi, kteří se dopouštěli zpupných činů v zaslepení nenadálým štěstím. Ty stíhala a trestala tak dlouho, dokud nebyla spravedlnost naplněna - zobrazována jako vážná zamyšlená dívka Symboly: uzda, míra, meč a bič (což bylo příznačné pro její poslání)

40 Seléné

41 Seléné je měsíční bohyní i zosobněním Měsíce - dcera Titánů Hyperiona a Theie - jejími sourozenci jsou Hélios a Éós - s Diem měla dcery Pandeiu a Ersu Seléné milovala mladého pastýře Endymióna, kterého Zeus odsoudil k věčnému spánku. Seléné se ho každou noc snažila probudit, ale nikdy se jí to nepodařilo. Jiné verze naopak uvádějí, že Endymión její lásku opětoval a měli spolu padesát dcer. Symboly: rouno a srpek měsíce Děti: padesát dcer, Pandia a Ersa

42 Iris

43 Iris je bohyní duhy a posel vládců Olympu (mohla i do podsvětí a příkazy, na rozdíl od Hermése, jen vyřizovala), naplňuje také mraky vodou - dcera Titánů Thaumase a Électry - zobrazována jako krásná dívka, s křídly, šaty pestrých barev a svatozáří - je loajální k Héře, Zeusovi a Afroditě - manželka Zephyruse (boha větru) Symboly: duha a džbán Děti: Pothos

44 Apaté

45 Apaté je bohyní klamu a sám klam - zrodila ji bez otce bohyně temné noci Nyx - vycházela z temnoty na zem i mezi bohy na Olymp - proti její moci byl bezradný a bezmocný nejenom každý člověk, ale i každý bůh

46

47 Fénix - bájný pták - umírá spálením sebe sama a opět se ze svého popela zrodí - univerzální symbol pro znovuzrození

48 Kentaur - bytost, která je napůl kůň a napůl člověk - nezkrotní a divocí tvorové

49 Nymfy Dělí se na : Driády- lesní nymfy Najády- vodní nymfy Oreády- horské nymfy - jsou podobné našim vílám nebo rusalkám - nejsou nesmrtelné

50 Harpyje - obludná stvoření zobrazované jako napůl ženy napůl ptáci - jsou spojené s podsvětím

51 Graie Enýó (Hádavá či Válečnice) Pefrédó (Neklidná či Lakomá) Deinó (Hrozná či Děsivá) - hned po narození vypadaly jako staré, ošklivé ženy - všechny dohromady měly jediné oko a jediný zub, které si půjčovaly

52 Gorgony Sthenó, Euryalé a Medúsa - byly opravdu šeredné - kolem hlavy se jim místo vlasů kroutili hadi a při pohledu na kteroukoli z nich člověk zkameněl - sestry Graií

53 Kerberos - trojhlavý pes - střeží vchod do podsvětí - často zobrazován se svým pánem (Hádem)

54 Kyklop - obři s jedním okem uprostřed čela - byli nevzdělaní a suroví - nejznámější byl Polyfémos - prý zhotovili blesk pro Dia, trojzubec pro Poseidóná a luk a šípy pro Artemis

55 Lamie - jedna z příšer v podsvětní říši - milenka Dia - původně byla velmi krásná, ale Diova žárlivá manželka Héra ji proměnila v nestvůru - od pasu nahoru ženu a od pasu dolů hada - v noci vycházela na svět a kradla matkám děti, kterým sála krev

56 Mínotaurus - bestie s lidským tělem a býčí hlavou - uvězněn v Labirintos, kde ho zabil Théseus

57 Pegásos - okřídlený kůň - syn Poseidóna a Medúsy - Pegásos vyskočil z těla své matky Medúsy poté, co jí Perseus uťal hlavu

58 Satyrové - zařazováni mezi polobohy - zobrazováni jsou jako napůl člověk a napůl kozel

59 Sirény - jsou kouzelné pěvkyně, které svým vábivým zpěvem lákají námořníky ke svému ostrovu, kde jejich loď ztroskotá na útesech - vždy se objevovaly ve skupinkách

60 Děkujeme za pozornost! V průběhu prezentace nebyly použity žádné rekvizity, které by nebyly pravé a osoby, které se zde vyskytovaly byly všemi bohy Olympu schváleny za jejich více než vhodné zástupce. Celá prezentace je jen orientační. Řecká mytologie je záludnější a rozsáhlejší, než se na první pohled zdá. Při vytváření této prezentace nebylo zraněno ani usmrceno žádné zvíře. Prezentace byla vytvořena pod vlivem návykové látky. (Milka čokodáda - mléčná) “Veškerá práva vyhrazena“ Tato prezentace ani jakákoli její část nesmí být kopírována či jiným způsobem rozšiřována bez výslovného povolení autora, tudíž mě Adély Orlové. (Nebo také “spoluautorů“ – S. ********, J. ********, V. ********, E. ********, K. ******** a T. *******.) Veškeré pravopisné chyby se zde vyskytují podle svého vlastního uvážení, autor za ně nijak neručí! !!! APLAUS !!!

61 ODKAZY A ZDROJE : Knihy : Encyklopedie řeckých bohů a mýtů – Bořek Neškudla (viz nějaké informace o bozích a zestručněný a upravený úvod ) Staré řecké báje a pověsti – Eduard Petiška Mytologie – Imre Trencsényi Waldapfel Kniha o mytoloii starého Řecka a Říma – Colette Estin / Helene Laporte Obrázky a … : http://druidova.mysteria.cz/MISTA_SILY/OLYMP/olymp.htm ysteria.cz/MISTA_SILY/OLYMP/olymp.htm http://www.luzs.cz/prehled-reckych-bohu-a-genealogie.html http://www.omniglot.com/writing/linearb.htm https://www.sansimera.gr/almanac/1207 https://cs.wikipedia.org/wiki/Lineární_písmo_B https://en.wikipedia.org/wiki/Zeus#Zeus_and_Hera Zeus https://en.wikipedia.org/wiki/Zeus https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeus http://www.greekmythology.com/pictures/olympians/zeus/15/zeus https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeus Poseidón http://greekmythology.wikia.com/wiki/Poseidon https://greekgodsandgoddesses.net/gods/poseido http://www.giustgallery.com/products/poseidon-bust http://we-lowe-it.blog.cz/1101/fotky-logana-jako-percyho-jacksona https://cs.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n

62 Hádes http://www.allposters.com/-sp/Hades-in-Greek-Mythology-the-Ruler-of-the-Infernal-Regions-Posters_i6773749_.htm https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hades_with_cerberus.jpg http://www.replikymecu.com/hades-a-kerberos.html Héra http://www.theoi.com/Olympios/Hera.html http://www.greekgods.co/hera.html http://www.ireceptar.cz/zvirata/ptaci/oslnive-krasne-pavy-lze-chovat-i-na-zahrade/ http://www.milujivareni.cz/zboziznalstvi/1259-granatove-jablko/ Artemis http://stare-recko.blog.cz/1406/artemis http://balancine.forumactif.com/t1518-artemis-diane-deesse-chasseresse-egerie-des-amazones http://mesic.astronomie.cz/ https://www.flickr.com/photos/40576642@N08/5228298137 Árés http://www.mygodpictures.com/category/ares/ https://en.wikipedia.org/wiki/Ares http://greenbeanroastery.com/index.php?main_page=index&cPath=2 Apollón https://cz.pinterest.com/pin/244390717250481746/ cz.pinterest.com/NickyM1864/new-england-sanitary-fair-paintings-statuary http://inforecko.blog.cz/1005/apollon http://www.louis-xiv.de/index.php?id=39 Afrodité http://jirik.tk.sweb.cz/bobove/galerie/afrodite.htm alibaba.com/product-detail/Venus-Aphrodite-bust_132927061.html http://www.ireceptar.cz/zahrada/okrasna-zahrada/jak-se-slechti-ruze/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hand_mirror.jpg http://www.allposters.com/-sp/Hades-in-Greek-Mythology-the-Ruler-of-the-Infernal-Regions-Posters_i6773749_.htm https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hades_with_cerberus.jpg http://www.replikymecu.com/hades-a-kerberos.html http://www.theoi.com/Olympios/Hera.html http://www.greekgods.co/hera.html http://www.ireceptar.cz/zvirata/ptaci/oslnive-krasne-pavy-lze-chovat-i-na-zahrade/ http://www.milujivareni.cz/zboziznalstvi/1259-granatove-jablko/ http://stare-recko.blog.cz/1406/artemis http://balancine.forumactif.com/t1518-artemis-diane-deesse-chasseresse-egerie-des-amazones https://www.flickr.com/photos/40576642@N08/5228298137 https://en.wikipedia.org/wiki/Ares http://greenbeanroastery.com/index.php?main_page=index&cPath=2 http://inforecko.blog.cz/1005/apollon http://www.louis-xiv.de/index.php?id=39 http://jirik.tk.sweb.cz/bobove/galerie/afrodite.htm https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hand_mirror.jpg

63 Hefáistos https://sk.wikipedia.org/wiki/Héfaistos http://jirik.tk.sweb.cz/bobove/galerie/hefaistos.htm http://carodejka-laonet.blog.cz/1208/hefaistos-buh-ohne-a-bozsky-kovar Athéna https://www.reddit.com/user/embg07/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bust_Athena_Velletri_Glyptothek_Munich_213.jpg http://gnosticwarrior.com/owl.html https://www.lovecpokladu.cz/home/recke-mincovnictvi-1084 Démétér http://www.theoi.com/Gallery/S3.1.html http://www.mygodpictures.com/category/goddess-demeter/ http://cz.123rf.com/stock-fotografie/slad.html https://cs.wikipedia.org/wiki/Srp Hestia https://cz.pinterest.com/aarondavidpaint/hestia/ https://cz.pinterest.com/tiwalii/hestia-vesta/ http://www.s-games.sitew.com/minecraft_i_WoW.C.htm#minecraft_i_WoW.C Hermés (2x) https://www.goddessgift.net/hermes-mercury-messenger-of-the-gods-statue-TL-3141.htmlhttps://www.goddessgift.net/hermes-mercury-messenger-of-the-gods-statue-TL-3141.html http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_g allery.aspx?partid=1&assetid=92781001&objectid=406254 http://with-omraam.com/blog/love-wisdom-truth-caduceus-of-hermes-part-24/ Film - Percy Jackson a zloděj blesku – 1:36:40 Na všechny obrázky prostě jinak stačí kliknout levým tlačítkem myši a kliknout na kolonku Otevřít hypertextový odkaz (viz Už mě to přestalo bavit, ale na svou obhajobu těch obrázků je prostě strašně moc -> 110+)


Stáhnout ppt "Řecká mytologie "

Podobné prezentace


Reklamy Google