Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociálně ekonomický audit státního důchodového systému 10. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2017, Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociálně ekonomický audit státního důchodového systému 10. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2017, Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby."— Transkript prezentace:

1 Sociálně ekonomický audit státního důchodového systému 10. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2017, Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti), 9. a 11. listopad 2017, Vysoká škola ekonomická v Praze. Ing. Ivo Patta, e-mail: ivopatta@seznam.cz, http://sociologie.netstranky.cz/

2 Současný stav I. Starobní důchody jsou upraveny zákonem číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Již slovo „pojištění“ v názvu zákona je zavádějící. Přesvědčuje nás, klienty České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ), že odvodem sociálního „pojištění“ si spoříme na důchod. Pokud by to byla pravda, muselo by na osobních kontech klientů u ČSSZ ležet fyzicky více než 7 bilionů korun. To jsou prostředky nezbytné k pokrytí starobních důchodů stávajících klientů I. důchodového pilíře!

3 Současný stav II. Ve skutečnosti individuální konta klientů ČSSZ jsou prázdná! Jak je to možné? Jde snad o největší krádež všech dob? Ne nejde o krádež, protože se nejedná o pojištění, ale o daň! Máme průběžné, tj. mezigenerační financování starobních důchodů! To znamená že ti kteří pracují, přímo financují starobní důchody svým rodičům. Ale ani toto vysvětlení není úplné. Proč?

4 Současný stav III. Protože se jedná o průběžně – kapitálové financování starobních důchodů!!! Teď se ekonomové mezi posluchači alespoň v duchu chytili za hlavu a chce se jim křičet: Co nám to tu vykládá, něco takového nemůže existovat! Co že to říkám? Pravdu a nic než pravdu! Bohužel takový systém existuje. Dokonce se jedná o největší položku státního rozpočtu!!!

5 Současný stav IV. - Mezigenerační důchodový pilíř průběžně financovaný (dále jen MDP) je ve fázi přísunu peněz skutečně nastaven jako průběžný. - ALE ve fázi výpočtu výše důchodů je s průběžným důchodovým systémem zacházeno jako s kapitálově financovaným*) *) Lidé jsou díky tomu přesvědčeni, že si odvodem sociálního pojištění spoří na svůj starobní důchod. To znamená, že peníze jsou v době výpočtu jejich důchodu na jejich osobním důchodovém kontě, tj. že jako důchodci právem čerpají peníze které si odložili na svůj starobní důchod.

6 Současný stav V. Právě v této chvíli se dostáváme k tomu, proč je mezigenerační důchodový pilíř (MDP) v problémech: Ve chvíli výpočtu výše starobního důchodu pracovníci ČSSZ konají, v souladu se zákonem o důchodovém pojištění, jakoby se jednalo o systém fondově financovaný. Je to vypočítávání výše důchodu z peněz kdysi dávno vydělaných, zdaněných a utracených na důchody našich rodičů!!!

7 Současný stav VI. Díky této hrubé účetní chybě je vypočítávána výše důchodů jen s přihlédnutím k celkové výši hrubé mzdy a započítané době pojištění: - bez ohledu na skutečný způsob financování starobních důchodů, - bez ohledu na skutečný vklad jednotlivých klientů ČSSZ! Ve výsledku se jedná o tunelování výnosů z vkladů rodičů do výchovy dětí bezdětnými důchodci!

8 Co účetně prapodivně spravovaný státní důchodový systém znamená z praktického hlediska? I. Za prvé Jedná se o přímou stimulaci nízké porodnosti, tj. propad demografické křivky*). Protože díky tomuto bezprecedentnímu účetnímu i legislativnímu pochybení nemusíme vychovat děti, které by ze svého odvodu sociálního pojištění financovali náš starobní důchod. Jinak řečeno: Bezdětní byli zbaveni odpovědnosti, protože mohou postavit své důchodové zabezpečení na dětech cizích lidí **). *) Boldrin, Michele - De Nardi, Mariacristina - Jones, Larry E. Fertility and Social Security. 2005. Massachusetts: National Bureau Economic research, Work. Papers 11146 **) Jürgen BORCHERT, ODPOVĚDNOST MÍSTO ALMUŽNY, Bulletin OI č. 141 květen 2003

9 Tabulka: Špatně nastavený důchodový systém jako stimulace nízké porodnosti. Podle počtu vychovaných dětí dvě dětitři dětičtyři a více dětíjedno dítěbezdětní Výše investic do I. důchodového pilíře 2 880 000 Kč4 320 000 Kč více než 5 760 000 Kč 1 440 000 Kč400 000 Kč Poměr výnos/investice (%) 139 %92,6 % méně než 69,4 % 278 %500 % Třetí řádek tabulky: V současné době praktikovaná zásluhovost, posuzovaná pouze na základě pracovní aktivity, vynáší bezdětným 500 % vkladu!!! Rodiče jednoho dítěte obdrží jako důchodci téměř trojnásobek vkladu, 278 %. Tabulka v posledním řádku také ukazuje, že výživu důchodců bezdětných a rodičů jednoho dítěte ve velkém rozsahu a ke své škodě sponzorují ti, kteří vychovali tři a více dětí v rodině!

10 Co účetně prapodivně spravovaný státní důchodový systém znamená z praktického hlediska? I. Za prvé Jedná se o přímou stimulaci nízké porodnosti, tj. propad demografické křivky*). Protože díky tomuto bezprecedentnímu účetnímu i legislativnímu pochybení nemusíme vychovat děti, které by ze svého odvodu sociálního pojištění financovali náš starobní důchod. Jinak řečeno: Bezdětní byli zbaveni odpovědnosti, protože mohou postavit své důchodové zabezpečení na dětech cizích lidí **). *) Boldrin, Michele - De Nardi, Mariacristina - Jones, Larry E. Fertility and Social Security. 2005. Massachusetts: National Bureau Economic research, Work. Papers 11146 **) Jürgen BORCHERT, ODPOVĚDNOST MÍSTO ALMUŽNY, Bulletin OI č. 141 květen 2003

11 Co účetně prapodivně spravovaný státní důchodový systém znamená z praktického hlediska? II. Za druhé Jedná se o zadlužování důchodového pilíře tzv. IMPLICITNÍM, tj. skrytým dluhem. Implicitní dluh důchodového systému lze vyjádřit jako příslib financování v budoucnosti, na které se nevytváří dostatečné investice v současnosti. Zde myšleno investice do dostatečného počtu dětí, které nám budou s časovým odstupem jedné generace financovat důchody ze svého odvodu tzv. sociálního pojištění. Důsledkem hromadění skrytého dluhu je ztráta stability důchodového systému.

12 Makroekonomické důsledky parciálně pojaté zásluhovosti v mezigeneračním důchodovém pilíři (MDP) I. V současné generaci starobních důchodců je pouze 5 % bezdětných a 15 % těch, kteří vychovali jen jedno dítě v rodině. (Juříčková 2005) Výpočet: 5 % bezdětných + (15 % rodičů jednoho dítěte : 2) = 5 % + 7,5 % = 12,5 % statisticky bezdětných Protože bezdětní a rodiny s jedním dítětem také přispívají z daní na výchovu dětí těch druhých, jak je zřejmé z použité definice starobních důchodů v MDP, je třeba odečíst 1/5. Výpočet: (12,5 % : 5) x 4 = 10 %

13 Makroekonomické důsledky špatně určené zásluhovosti v mezigeneračním důchodovém pilíři II. Aktuálně dochází k tunelování pouhých: 37,5 miliardy korun ročně (jedná se o 10 % ze sumy aktuálně ročně vyplácených důchodů), - z důchodového účtu rodičů, kteří pracovali a vychovali tři a více dětí v rodině, - ve prospěch bezdětných a rodičů, kteří vychovali jen jedno dítě v rodině.

14 Makroekonomické důsledky parciálně pojaté zásluhovosti v mezigeneračním důchodovém pilíři III. Situace se změní v době, kdy půjdou do penze ročníky ze 70. let minulého století. Přerozdělování pohltí až jednu třetinu důchodového účtu, tj. více než 120 miliard korun ročně bez započtení inflace. Uvedené číslo – 120 miliard korun ročně – se Vám bude zdát přehnané. Není tomu tak.

15 Makroekonomické důsledky parciálně pojaté zásluhovosti v důchodovém pilíři průběžně financovaném. IV. Ke stejné hodnotě dospěl i Vladimír Bezděk ve výpočtech realizovaných v rámci tzv. Bezděkovy komise č.2, cituji: Bez změn (tj. bez důchodové reformy), bude za 40 let důchodový schodek 120 miliard korun v dnešních cenách. Že se situace mění rychle a dramaticky, lze doložit na další citaci V. Bezděka: "Z našich prvních analýz vyplývá, že bez změny zákonů bude důchodový systém do budoucna trvale deficitní. Ještě před pěti lety jsme přitom předpokládali, že dalších 15 až 20 let bude důchodový systém mírně přebytkový."

16 Položme si klíčovou otázku: Jakou mám, jako občan, možnost investovat smysluplně do své důchodové budoucnosti, aniž bych vyvolal mezigenerační konflikty a zadlužil státní pokladnu?

17 Definice starobních důchodů I. Financování starobních důchodů v mezigeneračním důchodovém pilíři (MDP), je zabezpečeno odvodem sociálního „pojištění“ (SP) střední pracující generace, které je okamžitě přerozdělováno Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) současným důchodcům. Praktický dopad: POKUD DNES PŘESTANEME VYBÍRAT SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ OD PRACUJÍCÍCH, TAK ZÍTRA NEVYPLATÍME DŮCHODCŮM ANI JEDNU KORUNU!!!

18 Definice starobních důchodů II. Proto precizní definice mezigeneračním důchodovém pilíři (MDP) zní: Starobní důchody jsou výnosy z vkladů do výchovy dětí. Proto jedinou možnou investicí do MDP jsou dobře vychované děti.

19 Náklady na výchovu dětí v rodině jsou investice do naší budoucnost i Podle propočtů nesou rodiče dětí 83 % nákladů na výchovu dětí, bezdětní 17 % (Beran A. 2013). Prof. M. Potůček z CESES FSV UK, uvádí, že bezdětní přispívají do 20 % na výchovu dětí těch druhých.

20 Základní teze důchodové reformy ve prospěch občanů Na své stáří musím investovat vždy! - Buď výchovou dětí, - Nebo spořením peněz, ušetřených tím, že jsem nevychoval děti*). *) Rusnok J., Udržitelný penzijní systém. Inovativní přístup. Mladá Boleslav 2004). Dostupné na adrese: https://is.savs.cz/dok_server/slozka.pl?id=1678;download=1967h ttps://is.savs.cz/dok_server/slozka.pl?id=1678;download=1967

21 Přesné definování skutečné zásluhovosti v mezigeneračním důchodovém pilíři zde vychází ze tří kritérií. Kdo financuje výchovu nové generace? Jsou to všichni ekonomicky aktivní občané bez ohledu na rodinný stav a počet dětí. Jak financují výchovu dětí? - Pracující rodiče financují výchovu dětí v rodině a dále platbou daní (např. školství). - Bezdětní se podílí na financování výchovy dětí těch druhých, prostřednictvím přerozdělených daní. Podíl pracujících rodičů a bezdětných na výchově dětí. - Posuzujeme-li jen finanční náklady bez více-práce, dají se u rodičů vyčíslit na 83 %. - Podíl bezdětných na výchově dětí těch druhých zahrnuje zbývající část nákladů, tj. 17 %. - Prof. M. Potůček: do 20 %. Pozn. Sociálně vyloučené rodiny (a nejsou to výlučně rodiny Romů), ve kterých rodiče nepracují, sem nepatří. Výchovu dětí v těchto rodinách financuje stát přerozdělováním části daní. Rodiče pak nesplňují podmínku pracovat pro stát viditelným způsobem (odvod daní) po stanovenou dobu (po roce 2018 po dobu 35 let).

22 Z toho vychází základní požadavky na důchodovou reformu : Musí respektovat demokratické principy, tj. dát každému ve fertilním věku možnost volby zda vychovat děti, nebo si zabezpečit stáří jinak. Musí zajistit dostatek dětí s dobrým rodinným zázemím. Dětí, které budou v dospělosti skutečně důchodový systém financovat. Musí umožnit rychle překonat nepříznivý demografický vývoj. Musí být na rozdíl od migračních rizik stabilizujícím faktorem. Musí být administrativně nenáročná. Musí mít zanedbatelné finanční nároky na státní pokladnu (díky dostatečně dlouhému přechodnému období).

23 Jak správně provést důchodovou reformu? I. Pokud přijmete fakt, že na naše starobní důchody nám přispívají výhradně naše dobře vychované, pracovité děti, pak klíčovou otázkou důchodové reformy je precizní zohlednění zásluhovosti v mezigeneračním důchodovém pilíři (MDP). Přesněji: podílu bezdětných na nákladech výchovy dětí těch druhých (např. školství). Správným řešením je postupné a proto sociálně citlivé ČÁSTEČNÉ převedení bezdětných do spořícího důchodového pilíře (SDP).

24 Jak správně provést důchodovou reformu? II. Nejdříve sdělím bezdětným špatnou zprávu: Zvyšujete si neprávem svoji životní úroveň o peníze, které ušetříte na výchově dětí. Právě tyto peníze si musíte na zajištění svého stáří odložit. Pokud tak neučiníte, tunelujete jako bezdětný důchodce z důchodového pilíře průběžně financovaného (MDP) v průměru 1 milion 600 tisíc korun. Na důchod si proto musíte spořit od začátku své ekonomické aktivity. Spořit ve výši 3300 korun měsíčně, pokud chcete průměrnou výši starobního důchodu.

25 Jak správně provést důchodovou reformu? III. Teď sdělím bezdětným jednu lepší zprávu: Těch 3300 korun měsíčně je pouze poloviční částka ve srovnání s náklady na výchovu dítěte v rodině s běžným příjmem rodičů. Bezdětní si musí povinně ukládat své peníze na svá osobní konta do státem garantovaného spořícího důchodového pilíře (SDP). Stát dorovná inflaci a přidá jedno procento úroků každý rok navíc*). *) Pokud by stát nepřidal jedno procento úroků nad inflaci, museli by bezdětní spořit nikoliv 3 300, ale 4 000 korun měsíčně na stejně vysoký starobní důchod.

26 Jak správně nastavit důchodovou reformu? IV. Ta nejlepší zpráva pro bezdětné. Bezdětní při odchodu do důchodu změnu nepocítí. Bezdětní dostanou přesně stejný důchod jako ti, kteří odešli do důchodu před spuštěním reformy, ani o korunu méně. To, co si nestačí ušetřit vzhledem k věku, dostanou v období transformace z mezigeneračního důchodového pilíře.

27 Důchodová reforma má tři hlavní úkoly: sociálně citlivě vytvořit spořící důchodový pilíř (SDP), implicitní (skrytý) dluh v MDP snižovat bez potřeby prodlužování věku odchodu do důchodu, s přihlédnutím k předcházejícímu bodu změnit krachující MDP na trvale udržitelný. Je to zcela jiný cíl, než politiky deklarovaný „dlouhodobě udržitelný“.

28 Informace jako bezprostřední přínos důchodové reformy Přínosem důchodové reformy bude dostatek informací nutných pro rozhodování lidí o své vlastní budoucnosti. Informací, které zde dosud chyběly, protože se účelově řešily důsledky principiálně špatně nastaveného systému bez jasně pojmenovaných příčin problémů státního důchodového pilíře. Jasně definovaná a do praxe uvedená skutečná zásluhovost v MDP řeší nejen ekonomický, ale také demografický problém.

29 Motto důchodové reformy Nikoliv vyšší důchod pro rodiče, ale otevření časového prostoru babičkám a dědečkům pro výchovu vnoučat. Výchova dětí se přenese ze školy a učitelů zpět do tří-generační rodiny. To napomůže rodovému a národnímu ukotvení dětí. Škola začne děti a mládež opět vzdělávat!

30 Způsob provedení důchodové reformy. I. Důchodová reforma využívá ustanovení § 32, zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Věk skutečného odchodu do důchodu se stanoví v závislosti na počtu vychovaných dětí.

31 Způsob provedení důchodové reformy. II. Sociálně citlivé, tj. postupné (to znamená dostatečně dlouhé přechodné období) a ČÁSTEČNÉ přesunutí lidí, kteří nevychovali děti, z MDP do SDP. Legislativní změna spočívá v úpravě jediného paragrafu zákona č. 155/1995 Sb., „o důchodovém pojištění“, § 32, plus doplňkové tabulky určující věk odchodu do důchodu v přechodném období v příloze zákona. Ve startovním roce důchodové reformy občané splňující nárok na starobní důchod budou odcházet do důchodu ve věku vypočítaném v souladu se stávající úpravou.

32 Způsob provedení důchodové reformy. III. V CÍLOVÉM ROCE transformačního období budou rodiče, kteří vychovali děti do plnoletosti (18 let): se 2 dětmi odcházet do důchodu v 64 letech, se 3 dětmi v 60 letech, se 4 a více dětmi v 56 letech věku.

33 Způsob provedení důchodové reformy. IV. Rodiče jednoho dítěte budou v CÍLOVÉM ROCE transformačního období odcházet do důchodu ve stejném věku jako rodiče se dvěma dětmi. Z MDP obdrží 60 % vypočítané výše důchodu (50 % za jedno vychované dítě plus 10 % jako podíl na výchově dětí těch druhých). Další důchod budou dostávat z SDP ve výši odpovídající uloženým a zhodnoceným penězům na osobním kontě důchodového spoření. Co si v přechodném období nestačí naspořit, obdrží z MDP.

34 Způsob provedení důchodové reformy. V. Bezdětní, kteří si na důchod přispívali do spořícího důchodového pilíře, budou v CÍLOVÉM ROCE transformačního období odcházet do důchodu v 65 letech. Z MDP obdrží 20 % z vypočtené částky, tj. při důchodu vypočteném na 11 000 Kč obdrží 2 200 Kč, při vypočtené částce 50 000 Kč by jim bylo přiznán starobní důchod 10 000 Kč měsíčně. Z SDP obdrží další část starobního důchodu ve výši odpovídající uloženým a zhodnoceným penězům na osobním kontě důchodového spoření. Co v přechodném období nestačí naspořit, obdrží z MDP.

35 Způsob provedení důchodové reformy. VI. U neúplných rodin: U rodičů, kteří neměli dítě v přímém zaopatření, ČSSZ zohlední zda rodič řádně přispíval po celou dobu na výživu dítěte. Specielně v tomto případě, až do doby ekonomické samostatnosti dítěte, nejpozději do 26 let věku. V případě kdy rodič neplnil bez zřetele hodného důvodu své alimentační povinnosti, nezohlední ČSSZ dítě rodiči ani co se týká věku odchodu do důchodu, a po ukončení transformačního období ani ve výši starobního důchodu z MDP.

36 Jak na tom budou bezdětní? Jasná a jednoznačná odpověď zní: Bezdětní při odchodu do důchodu změnu nepocítí. Bezdětní dostanou přesně stejný důchod jakoby odešli do důchodu před spuštěním reformy. Co si nestačí naspořit, to dostanou v přechodném období jedné generace z MDP.

37 Zbývá zodpovědět otázku: Jaký má smysl částečné převedení bezdětných do spořícího důchodového pilíře? I. Bezprostřední efekt: Nastoupení cesty (transformační období), od bezbřehé solidarity ke skutečné zásluhovosti v MDP. Přenese prvotní zodpovědnost za důchod ze státu na občany. Přinese tedy zodpovědnější chování jak jednotlivců, tak rodin.

38 Zbývá zodpovědět otázku: Jaký má smysl částečné převedení bezdětných do spořícího důchodového pilíře? II. Dlouhodobý efekt: Postupné eliminování „černých pasažérů“ v systému důchodového zabezpečení přinese postupné zvyšování penzí a tedy zlepšení náhradového poměru mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem. Je systémovým řešením zaručujícím dostatek nově narozených dětí v rodinách pracujících občanů, tj. jedná se o klíčové proti-imigrační opatření. To se projeví: - v zachování původního obyvatelstva, - v udržitelnosti pozitivního ekonomického vývoje

39 Jaký má smysl částečné převedení bezdětných do spořícího důchodového pilíře? III. Postupně se sníží finanční nároky na státní důchodový systém, - to povede ke zlevnění pracovní síly a - zvýší obchodní konkurenceschopnost země v mezinárodní ekonomické soutěži. Perspektivně se doplní počty ekonomicky aktivního obyvatelstva, což přispěje také ke stabilizaci dalšího důležitého systému – zdravotního „pojištění“.

40 Důchodová reforma je doplněna o reformu sociální. Motto sociální reformy: Pracující rodiče dětí nepotřebují podporu státu v podobě sociálních dávek! Pracující rodiče potřebují řádný daňový odpočet 50 % nákladů na výchovu dítěte v rodině*/. */ Sociálně ekonomická hlediska podpory rodin, Patta I. 2014

41 Hlavní teze sociální reformy I. Společnou ZÁKLADNU obou reforem, nebo chcete-li spojovací článek obou reforem, důchodové a sociální (Patta 2007), tvoří státem garantovaný spořící důchodový pilíř (SDP) s reálnými osobními účty klientů. SDP vklady Bezdětní musí od začátku své ekonomické aktivity spořit 3 300 Kč do SDP. Uvedená částka representuje 50 % nákladů na výchovu dítěte v rodině. Jedná se o peníze, které bezdětní ušetří na ne-výchově dětí. Rodiče vychovávající jedno dítě v rodině budou spořit na svá osobní konta ve SDP po 1 650 Kč každý z nich. Uvedená částka representuje 25 % nákladů na výchovu dítěte v rodině. Rodiče vychovávající 2 děti budou spořit na svá osobní konta ve SDP po 330 Kč každý z nich. Uvedená částka representuje 5 % nákladů na výchovu dítěte v rodině. Rodiče vychovávající tři děti již nebudou na svá konta ve spořícím důchodovém pilíři přispívat, protože masivně investují do své důchodové budoucnosti v I. DP.

42 Hlavní teze sociální reformy II. SDP vklady Na průměrný důchod je výše vkladu 3 300,- Kč/měsíc. To representuje 50 % nákladů na výchovu jednoho dítěte v rodině s běžným příjmem za měsíc. Vklady ve spořícím důchodovém pilíři jsou automaticky státem dorovnávány do výše inflace a následně úročeny 1 %.

43 Hlavní teze sociální reformy III. SDP výdaje. Při narození nebo osvojení 1. dítěte obdrží rodiče 45 % vkladu, u 2. dítěte dalších 45 % vkladu. U třetího dítěte obdrží zbytek vkladu. Finanční plnění rodičům z SDP při narození dítěte postupně nahradí sociální výdaje státní pokladny na rodičovskou dovolenou.

44 Graf skladby obyvatelstva podle věku zde vyhlíží jako urna.

45 Graf skladby obyvatelstva podle věku musí mít širokou základnu!


Stáhnout ppt "Sociálně ekonomický audit státního důchodového systému 10. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2017, Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby."

Podobné prezentace


Reklamy Google