Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA V (příští setkání 26. 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA V (příští setkání 26. 4"— Transkript prezentace:

1 Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA V. 19. 4. 2008 (příští setkání 26. 4
Mgr.Vladimír Matička

2 Präpositionen mit Genitiv
Laut (podle) Trotz (navzdory, přes) Während (během, za, po dobu) Wegen (kvůli, pro)

3 I.část ZÁJMENA (PRONOMEN) osobní zájmena
skloňování zájmen osobních, zvratných, přivlastňovacích, ukazovacích, vztažných PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVE) skloňování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém, bez členu stupňování přídavných jmen a příslovcí skloňování řadových číslovek

4 ZÁJMENA (PRONOMEN) Osobní zájmena Sg. Pl. 1 ich wir 2 du ihr 3
er, sie, es sie, Sie

5 Skloňování osobních zájmen
ty on ona ono my vy oni Vy N ich du er sie es wir ihr Sie G meiner deiner seiner ihrer unser euer Ihrer D mir dir ihm uns euch ihnen Ihnen A mich dich ihn

6 Skloňování zvratných zájmen
Problematika zvratných zájmen se týká používání zvratných sloves. Ne vždy zvratnost odpovídá oběma jazykům. Českému „si“ odpovídá zpravidla Dativ, českému “se“ odpovídá zpravidla Akkusativ. ty on ona ono my vy oni Vy N ich du er sie es wir ihr Sie D mir dir sich uns euch A mich dich

7 Skloňování zvratných zájmen
Musím si něco koupit. Ich muss mir etwas kaufen Chtěla bych se posadit. Ich möchte mich setzen.

8 Skloňování přivlastňovacích zájmen
jednotné číslo množné číslo N mein Pullover meine Hose mein Hemd meine Pullover G meines Pullovers meiner Hose meines Hemdes meiner Pullover D meinem Pullover meinem Hemd meinen Pullovern A meinen Pullover

9 Skloňování přivlastňovacích zájmen
Přivlastňovací zájmena se skloňují v jednotném čísle jako člen neurčitý, v množném čísle jako člen určitý.

10 Skloňování ukazovacích zájmen dieser, jener, selbst, solch-
Singular Plural N jener Mann jene Frau jenes Kind jene Leute G jenes Mann(e)s jener Frau jenes Kind(e)s jener Leute D jenem Mann jenem Kind jenen Leuten A jenen Mann

11 Skloňování vztažných zájmen
Vztažná zájmena uvádí zpravidla vztažné věty; jde o slůvka der, die, das. Das ist die Blume, die ich kannte. M F N pl. der die das G dessen deren D dem denen A den

12 PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVE)
skloňování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém, bez členu stupňování přídavných jmen a příslovcí skloňování řadových číslovek

13 skloňování přídavných jmen
Po členu určitém jednotné číslo množné číslo N der helle Pulli die helle Hose das helle Hemd die hellen Pullover G des hellen Pullis der hellen Hose des hellen Hemdes der hellen Pullover D dem hellen Pulli dem hellen Hemd den hellen Pullovern A den hellen Pulli die hellen Pullover

14 skloňování přídavných jmen
Po členu neurčitém jednotné číslo množné číslo N ein heller Pulli eine helle Hose ein helles Hemd helle Pullover G eines hellen Pullis einer hellen Hose eines hellen Hemdes heller Pullover D einem hellen Pulli einem hellen Hemd hellen Pullovern A einen hellen Pulli

15 skloňování přídavných jmen
Bez členu jednotné číslo množné číslo N heller Pulli helle Hose helles Hemd helle Pullover G hellen Pullis heller Hose hellen Hemdes heller Pullover D hellem Pulli hellem Hemd hellen Pullovern A hellen Pulli

16 skloňování přídavných jmen
zvláštnosti

17 přídavná jména n -el dunkel – ein dunkles Kleid, komfortabel – die komfortable WG při skloňování ztrácejí kmenové -e některá přídavná jména na -er teuer – ein teures Hemd, sauer – der saure Wein předchází-li koncovému –er dvouhláska –au- nebo –eu-, vypouští se při skloňování kmenové -e přídavné jméno hoch hoch – der hohe Preis při skloňování se mění kmenové –ch v -h přídavná jména na -a lila – ein lila T-Shirt, prima – eine prima Idee, rosa, ein rosa Pulli jsou nesklonná některá přídavná jména, označující barvy beige – ein beige Hemd, creme – creme Schuhe, oliv – die oliv Bluse, orange – ein orange Body, türkis – der türkis Rock jsou nesklonná, můžeme skloňovat jejich složeniny s –farben nebo –farbig: ein orangefarbener Body

18 stupňování přídavných jmen a příslovcí
Stupňování přídavných jmen v přísudku Stupňování příslovcí Stupňování přídavných jmen v přívlastku

19 Stupňování přídavných jmen v přísudku
1.stupeň - Positiv 2.stupeň - Komparativ 3.stupeň - Superlativ schnell schneller der, die, das schnellste 2 stupeň tvoří přídavná jména připojením -er k základnímu stupni 3 stupeň se tvoří připojením –(e)st k základnímu stupni nett netter der, die, das netteste příponu –est přibírají ve 3 stupni přídavná jména zakončená na –d,-s, -sch, -sk, -ss, -ß, -t, -x, -z u některých jednoslabičných přídavných jmen dochází ve 2. a 3. stupni k přehlásce kmenové samohlásky gesund gesunder / gesünder der, die, das gesündeste / gesundeste u některých přídavných jmen jsou možné ve 2. a 3. stupni tvary bez přehlásky i s přehláskou neu neuer der, die, das neu(e)ste u přídavných jmen zakončených na dvojhlásku nebo na –h, kterému předchází samohláska či dvojhláska, jsou ve 3. stupni možné tvary s vkladným –e i bez něho

20 Stupňování příslovcí Irene fährt so schnell wie ich.
Irene fährt schneller als ich. Irene fährt am schnellsten (von allen). 2.stupeň tvoří příslovce připojením –er k základnímu stupni 3.stupeň se tvoří příponou –(e)sten ve spojení s am Pravidla přehlasování a vkládání –e ve 3.stupni stejná jako u přídavných jmen Stupňované tvary jsou nesklonné Pro srovnání se užívá (genau)so-wie v 1.stupni, als ve 2.stupni a spojení s von/unter (allen...) ve 3.stupni

21 Stupňování příslovcí 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň bald eher am ehesten
früh früher am frühesten gern lieber am liebsten gut besser am besten 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň oft öfter am öftesten häufiger am häufigsten sehr mehr am meisten viel

22 Stupňování přídavných jmen v přívlastku
Bydleli jsme v jednou starším hotelu. Wir haben in einem älteren Hotel gewohnt. „Berghof“ je nejstarší hotel v této oblasti. „Der Berghof“ ist das älteste Hotel in diesem Gebiet.

23 skloňování řadových číslovek
Der erste Der zweite Der dritte Der vierte Der fünfte Der sechste Der sieb(en)te Der achte

24 skloňování řadových číslovek
Der neunte Der zehnte Der elfte Der zwölfte Der dreizehnte Der vierzehnte Der fünfzehnte Der sechzehnte Der siebzehnte Der achtzehnte

25 skloňování řadových číslovek
Der neunzehnte Der zwanzigste Der einundzwanzigste Der zweiundzwanzigste Der dreißigste Der sechzigste Der hundertste Der hunderterste/hundertseinste přezkoušeno na Der hundertzweite Der tausendste

26 Vybrané kapitoly z gramatiky
II.část Vybrané kapitoly z gramatiky

27 přehled nepravidelných sloves V.část

28 mitnehmen vzít s Ich nahm Kathy mit. Ich habe Kathy mitgenommen. nehmen vzít, brát Er nahm es ernst. Er hat es ernst genommen. nennen nazývat Sie nannten ihn Wolf. Sie haben ihn Wolf genannt. raten radit Klaus riet mir aufzuhören. Klaus hat mir aufzuhören geraten. rennen rychle běhat, závodit Rita rannte schnell. Rita hat schnell gerannt. rufen volat Helmut rief um Hilfe. Helmut hat um Hilfe gerufen. schaffen stvořit Der Maler schuf ein Bild. Der Maler hat ein Bild geschaffen. scheinen svítit Die Sonne schien. Die Sonne hat geschienen. schießen střílet Der Panzer schoss genau. Der Panzer hat genau geschossen. schlafen spát Das Kind schlief tief. Das Kind hat tief geschlafen.

29 schlagen bít, odbíjet Die Uhr schlug zwölf. Die Uhr hat zwölf geschlagen. schließen zavřít Das Schloss schloss Das Schloss hat geschlossen. schreiben psát Remarque schrieb gut. Remarque hat gut geschrieben. schweigen mlčet Der Papagei schwieg. Der Papagei hat geschwiegen. schwimmen plavat Franziska schwamm am schnellsten. Franziska ist/hat am schnellsten geschwommen. sehen vidět Kurt sah eine fliegende Untertasse. Kurt hat eine fliegende Untertasse gesehen. senden vysílat, posílat SAT1 sandte das Tatort. SAT1 hat das Tatort gesandt. singen zpívat Alle sangen mit Karl. Alle haben mit Karl gesungen. sinken klesat Das Schiff sank 1912 wegen des Eisberges. Das Schiff ist 1912 wegen des Eisberges gesunken sitzen sedět Brigitte saß neben mir. Brigitte hat neben mir gesessen.

30 přehled sloves s odlišnou vazbou V.část

31 vorbeigehen an j-m, etwas
procházet kolem koho, čeho sich wenden an j-n obracet se na koho

32 Prošli jsme kolem něho. Wir gingen an ihm vorbei. Obrátil jsem se na pana ředitele. Ich wandte mich an Herrn Direktor.

33 Konec


Stáhnout ppt "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA V (příští setkání 26. 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google