Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Folie1 www.hszg.de Ziel 3 – Projekt Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk – Informationen grenzenlos Cíl 3 projekt Česko-saská síť knihoven – Informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Folie1 www.hszg.de Ziel 3 – Projekt Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk – Informationen grenzenlos Cíl 3 projekt Česko-saská síť knihoven – Informace."— Transkript prezentace:

1 Folie1 www.hszg.de Ziel 3 – Projekt Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk – Informationen grenzenlos Cíl 3 projekt Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic Entwicklung eines gemeinsamen grenzüberschreitenden Kataloges Rozvoj společného přeshraničního katalogu Workshop an der Westböhmischen Universität Pilsen na Západočeské univerzitě v Plzni 16.04.2014

2 Folie Inhalt / Obsah www.hszg.de 2 Einblick in die Vergangenheit Pohled do minulosti Aspekte der Zielsetzung Aspekty stanovení cílů Ziele, Vorstellungen und Anforderungen Cíle, představy a požadavky Lösungswege Způsoby řešení Ausblick - Diskussion Výhled do budoucnosti - diskuse

3 Folie Einblick in die Vergangenheit / Pohled do minulosti 3 www.hszg.de Allgemeine Zielsetzung Všeobecné stanovení cílů Analyse der Ausgangssituation Analýza výchozí situace Zusammenstellung möglicher Lösungsvarianten Sestavení možných variant řešení Erstellung einer Diskussionsvorlage Vytvoření předlohy diskuse Präsentation am Workshop I Prezentace na workshopu I Vereinbarung zur Ziel- und Anforderungsformulierung / Dohodnutí se na formulaci cílů a požadavků

4 Folie Aspekte der Zielsetzung (1 – Projektziel) / Aspekty stanovení cílů (1 – Projektový cíl) 4 www.hszg.de Auszug aus der Projektbeschreibung Výtah z popisu projektu Bezeichnung des Arbeitspaketes Nr.3 Označení pracovního balíčku č. 3 Erörterung der technischen Umsetzbarkeit eines gemeinsamen Verbundkataloges mit einer zweisprachigen Benutzeroberfläche Diskuse o technické přeměně společného katalogu s dvojjazyčným uživatelským rozhraním AufgabeÚloha Es soll die Möglichkeit geprüft und die technische Umsetzbarkeit erörtert werden, ob die Medien der beteiligten Bibliotheken unter einer zweisprachigen Benutzeroberfläche recherchierbar und für die Fernleine bestellbar sein können Měla by se projednat technická přeměna a ověřit možnost, zda mohou být informační zdroje zúčastněných knihoven rešeršovány a objednávány jako MVS v rámci jednoho dvojjazyčného uživatelského rozhraní

5 Folie Aspekte der Zielsetzung (2 – Katalogziel) / Aspekty stanovení cílů (2 – Cíl katalogu) 5 www.hszg.de Auszug aus dem Fragenkatalog Výtah ze seznamu otázek Welche Ziele sollen mit dem Katalog erreicht werden? Jaké cíle mají být prostřednictvím katalogu dosaženy? Wer sind zukünftige Katalogbenutzer (Bibliotheksbenutzer, Bibliothekare, …)? Kdo jsou budoucí uživatelé katalogu (uživatelé knihoven, knihovníci…)? Welche Mindeststandards an Suchmöglichkeiten muss der Katalog erfüllen? Jaké minimální standardy možností vyhledávání musí katalog splňovat?

6 Folie Ziele, Vorstellungen und Anforderungen / Cíle, představy a požadavky (1) 6 www.hszg.de Allgemein zugänglich Všeobecně přístupný Kein Katalog mit gesonderter Betreuung Žádný katalog s oddělenou péčí Keine separate Softwarelösung Žádné separátní softwarové řešení Keine Orientierung auf OPAC Žádná orientace na OPAC Integration in bestehende Systeme Integrace do stávajících systémů

7 Folie Ziele, Vorstellungen und Anforderungen / Cíle, představy a požadavky (2) 7 www.hszg.de Ziel: Suchvereinfachung für Benutzer Cíl: zjednodušení vyhledávání pro uživatele Zukünftige Katalogbenutzer = Bibliotheksbenutzer Budoucí uživatelé katalogu = uživatelé knihoven Einziges Suchfeld Jediné selekční pole Liste Suchkriterien: Titel, Verfasser, ISBN / ISSN Seznam kritérií vyhledávání: Název, Autor, ISBN/ISSN Ausgabe: Titel, Verfasser, ISBN / ISSN Výsledky vyhledávání: Název, Autor, ISBN/ISSN Integration in bestehende Systeme Integrace do stávajících systémů

8 Folie Ziele, Vorstellungen und Anforderungen / Cíle, představy a požadavky (3 - 1) 8 ww w.hszg.de Ziel: Sucherleichterung für Benutzer Cíl: Usnadnění vyhledávání pro uživatele Zukünftige Katalog-Benutzer = Benutzer Budoucí uživatelé katalogu = uživatelé Einziges Google-Suchfeld Jediné Google selekční pole Liste Suchkriterien: Titel, Verfasser, Schlagwörter Seznam kritérií vyhledávání: Název, Autor, klíčová slova Ausgabe: Verfasser, Titel, Ausgabedatum, Schlagwörter Výsledky vyhledávání: autor, název, datum vydání, klíčová slova

9 Folie Ziele, Vorstellungen und Anforderungen / Cíle, představy a požadavky (3 - 2) 9 www.hszg.de Einschränkungsmöglichkeiten - Suche Možnosti zúžení dotazu - vyhledávání Einschränkungsmöglichkeiten - Ausgabe Možnosti zúžení dotazu – výsledky vyhledávání Sortiermöglichkeiten - Ausgabe Možnosti třízení – výsledky vyhledávání Verknüpfung zu lokalen Katalog-Datensätzen Propojení s lokálními sadami dat katalogů Eventuelle Extras Eventuální extra

10 Folie Ziele, Vorstellungen und Anforderungen / Cíle, představy a požadavky (4 - 1) 10 www.hszg.de Metasuchmaschine Metavyhledávač Sucheinstellungen / Nastavení vyhledávání Bibliothekauswahl / entsprechende Facette Výběr knihovny / odpovídající faseta Einziges Suchfeld Jediné selekční pole Liste Suchkriterien: alle Felder, Titel, Verfasser, ISBN, ISSN, Schlagwörter Seznam kritérií vyhledávání: všechna pole, název, autor, ISBN, ISSN, klíčová slova

11 Folie Ziele, Vorstellungen und Anforderungen / Cíle, představy a požadavky (4 - 2) 11 www.hszg.de Standardeinstellung: alle Felder Standardní nastavení: všechna pole Liste Suchkriterien: Titel, Verfasser, ISBN, ISSN, Schlagwörter Seznam kritérií vyhledávání: název, autor, ISBN, ISSN, klíčová slova Sucheinschränkungen – ideal mit Facetten Omezení vyhledávání – ideálně fasetami Ausgabeeinstellungen / Nastavení výsledků vyhledávání Felder: Verfasser, Titel, Herausgeber, Ausgabejahr, Link Pole: Autor, Název, Nakladatel, rok vydání, odkaz Sortieren: Relevanz, Verfasser, Titel, Aktualität, Bibliothek Třízení: relevance, autor, název, aktuality, knihovna

12 Folie Ziele, Vorstellungen und Anforderungen / Cíle, představy a požadavky (5 - 1) 12 www.hszg.de ?

13 Folie Ziele, Vorstellungen und Anforderungen / Cíle, představy a požadavky (5 - 1) 13 www.hszg.de einziges Eingabefeld (Suchschlitz) jediné zadávací pole (vyhledávací řádka)

14 Folie Lösungswege / Způsoby řešení (1 – 1) 14 www.hszg.de TU Chemnitz HS Zi/Gr ZČU Plzeň KVK Liberec Metasuchmaschine Metavyhledávač

15 Folie Lösungswege / Způsoby řešení (1 – 2) 15 www.hszg.de TU Chemnitz HS Zi/Gr ZČU Plzeň KVK Liberec Integration Integrace

16 Folie Lösungswege / Způsoby řešení (1 – 2) 16 www.hszg.de TU Chemnitz HS Zi/Gr ZČU Plzeň KVK Liberec Integration Integrace

17 Folie Lösungswege / Způsoby řešení (1 – 2) 17 www.hszg.de TU Chemnitz HS Zi/Gr ZČU Plzeň KVK Liberec Integration Integrace

18 Folie Lösungswege / Způsoby řešení (3) 18 www.hszg.de TU Chemnitz HS Zi/Gr ZČU Plzeň KVK Liberec Zweisprachige Oberfläche Dvojjazyčné rozhraní

19 Folie Lösungswege / Způsoby řešení (3) 19 www.hszg.de TU Chemnitz HS Zi/Gr ZČU Plzeň KVK Liberec Zweisprachige Oberfläche Dvojjazyčné rozhraní Zweisprachige Liste vorhandener Textbausteine Dvojjazyčný seznam existujících textových modulů

20 Folie Lösungswege / Způsoby řešení (3) 20 www.hszg.de TU Chemnitz HS Zi/Gr ZČU Plzeň KVK Liberec Zweisprachige Oberfläche Dvojjazyčné rozhraní Zweisprachige Liste vorhandener Textbausteine Dvojjazyčný seznam existujících textových modulů

21 Folie Ausblick - Diskussion / Výhled - diskuse 21 www.hszg.de Anforderungen und Ziele Požadavky a cíle Lösungsmodell Model řešení Zeitplanung Plánování času

22 Folie Ausblick - Diskussion / Výhled - diskuse 22 www.hszg.de Anforderungen und Ziele Požadavky a cíle Lösungsmodell Model řešení Zeitplanung Plánování času

23 Folie Ausblick - Diskussion / Výhled - diskuse 23 www.hszg.de Anforderungen und Ziele Požadavky a cíle Lösungsmodell Model řešení Zeitplanung Plánování času

24 Folie Ausblick - Diskussion / Výhled - diskuse 24 www.hszg.de Anforderungen und Ziele Požadavky a cíle Lösungsmodell Model řešení Zeitplanung Plánování času

25 Folie Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! / Mnohokrát děkuji za vaši pozornost! 25 www.hszg.de Ziel 3 – Projekt Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk – Informationen grenzenlos Cíl 3 projekt Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic Entwicklung eines gemeinsamen grenzüberschreitenden Kataloges Rozvoj společného přeshraničního katalogu Workshop an der Westböhmischen Universität Pilsen na Západočeské univerzitě v Plzni 16.04.2014


Stáhnout ppt "Folie1 www.hszg.de Ziel 3 – Projekt Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk – Informationen grenzenlos Cíl 3 projekt Česko-saská síť knihoven – Informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google