Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Významné osobnosti z řad židovských farmaceutů z českých zemí od 18

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Významné osobnosti z řad židovských farmaceutů z českých zemí od 18"— Transkript prezentace:

1 Významné osobnosti z řad židovských farmaceutů z českých zemí od 18
Významné osobnosti z řad židovských farmaceutů z českých zemí od 18. do 20. století PharmDr. Tomáš Arndt, Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové

2 První židovský lékárník v českých zemích
Praha, 1667 – první zaznamenaný židovský lékárník ZACHARYÁŠ NANTUA (ZACHARIAS NANTUA, WENEDIGER APOTHEKER, PESSACHIA APOTHEKER) Opakovaná zmínka v roce 1672 Měl syna – Nataniel Apotheker – zdědil jen jméno, ne povolání

3 RODINA JEITTELESOVA významná pražská židovská rodina, její členové žijí dodnes lékaři, spisovatelé, filosofové, rabíni….a lékárníci čtyři generace lékárníků majitelé lékárny U Zlatého lva v Židovském Městě (Josefově) v letech 1725 až 1873 lékárnu koupili v roce 1725 od židovského lékaře Isaaca Gumpertze byli příbuzní jiné židovské lékárnické rodiny – KISCHŮ pocházel z ní i Egon Ervín Kisch

4 Čtyři generace lékárníků I
Mischl Loeb Jeiteles (1696 – 1763) lékárnu koupil 1725 přežil vyhnání Židů z Prahy ( ) i požár ghetta Hirsch Mischl Jeitteles (1730 – 1795) v roce 1783 získal privilegium od císaře Josefa II. mohl vydávat a prodávat léky křesťanům musel v lékárně křesťanský personál i křesťanského provisora

5 Čtyři generace lékárníků II
PhMr. Benjamin Jeiteles ( ) obdržel v roce 1795 další privilegium – od císaře Františka I. 1801 – skládá tirocinální zkoušku a posléze i magisterskou byl prvním tironem židovského původu v českých zemích PhMr. Dr. Josef Jeiteles ( ?) byl první absolvent studia farmacie židovského původu studium ukončil roku 1852 (v roce 1853 doktorát z chemie) lékárnu prodal roku 1873 PhMr. Aloisi Peckovi

6 Holdovační průvod pražských Židů 1741
lékař dr. Gumpertz (12) s odznakem lékařství a úřadu městského fysika lékárník Mischl Loeb Jeiteles šel za ním v dlouhém sametově červeném kábátě se zlatým pásem v ruce držel střírnou lékárnickou skříňku s balzámy (Balsambuch) jako odznak svého stavu za ním šli židovští barbíři oděni černě a nesli nářadí lazebnická

7 Dr. Jonas Jeiteles (1735 – 1806) byl synem lékárníka Mischla Loebla Jeitelese (1696 – 1763) vystudoval medicínu v Halle (1775) hlavní lékař židovské nemocnice v Praze (1763), předseda sdružení židovských lékařů (1777),povolení léčit křesťanské pacienty (1784) osobní lékař polského krále Stanislava II. Augusta

8 PhMr. Max Fanta (1858 – 1925) vystudoval farmacii na německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (1884) v roce 1884 se oženil s Bertou Sohrovou z bohaté židovské rodiny z Libochovic matka nevěsty Emilie Sohrová jim koupila dům U jednorožce na Staroměstském náměstí č. 551 v Praze i s lékárnou manželé měli spolu dvě děti - dceru Elsu ( ) a syna Ottu ( ).

9 Dům U jednorožce (Zum Einhorn)

10 Salón Fantových (Fantakreis)
Berta Fantová pořádala v jejich domě v letech 1902 až proslulé umělecké a vědecké salóny hosty byli A. Einstein, F. Kafka, M. Brod, R. Steiner, filosof a spisovatel F. Weltsch, sionista H. Bergmann, filosof A. Marty, matematik G. Kowalewski a mnozí další

11 Fantaschale – Fantova miska
PhMr. Max Fanta se proslavil (zejména v Německu) jako vynálezce Fantovy misky (Fantaschale) lehká, hladká a odolná miska nahrazovala kovové a skleněné misky ( třenky) jsou dodnes vyráběné z melaminové pryskyřice

12 Elsa Bergmanová (rozená Fantová)
stala se první farmaceutkou s vysokoškolským vzděláním v českých zemích (absolvovala 1908) se provdala za filosofa a sionistu Hugo Bergmanna (1883 – 1975) manželé se rozhodli emigrovat na tehdejší britské mandátní území Palestina i s dětmi H. Bergmann se stal zakladatelem a prvním ředitelem Židovské národní a univerzitní knihovny v Jeruzalémě a také prvním rektorem (1935 – 1938) Hebrejské univerzity jejich manželství procházelo během pobytu v Palestině krizí a posléze v roce 1936 bylo manželství rozvedeno. Elsa Bergmanová nadále žila v Jeruzalémě až do své smrti v chudobě v roce 1969

13 PhMr. Richard Teichmann (1889 – 1975)
1928 – zakoupil lékárnu Orion v Karlových Varech – výroba specialit 1935 – lékárnu prodává společenský činný, přítel Karla Čapka 1945 – zakládá výrobnu kosmetických a léčebných přípravků Carlotherm, zaměstnává několik zaměstnanců se sníženou pracovní schopností 1950 – znárodnění (Vřídlo, výrobní družstvo invalidů), existuje dodnes

14 Firma Norgine Ústí nad Labem
Továrna byla založena roku 1906 pod názvem "Norgine" dr. Victora Steina. V roce 1934 Viktor Stein umírá. Vedení společnosti přebírá Viktorův mladší bratr Walter a jeho syn Oswald. Podaří se jim uprchnout před nacisty. Po zabrání Od roku 1938 do 1945 součástí Schering AG. Po znárodnění byla továrna přejmenována na Spofa (výrobní náplň tvoří náplast Spofaplast) a později na dnešní název Chemopharma.

15 Výrobní program firmy Norgine v ČSR
1919 – začátek výroby léků 1920 – diginorgin (digitalis) 1923 – výroba insulinu Pancreas-Hormon ve spolupráci s prof. Wiechovským po smrti prof. Wiechowskeho roku 1929 odborným poradcem byl profesor farmakologie na německé univerzitě v Praze MUDr. Emil Starkenstein Profesor Emil Starkenstein, nazývaný „Otec farmakologie“, spolupracoval meziválečném období s firmou Norgine.

16 Firma Heisler Chrást u Chrudimi
dr. Ing. Robert Heisler v Chrasti u Chrudimi založil Lučební továrnu Dr. Ing. Robert Heisler nezávisle na továrně svého (který od roku 1890 vedl továrnu na výrobu aruk a kadeřnických doplňků z lidských vlasů a špiček pro doutníky a cigarety) prvním produktem byl 3% peroxid vodíku

17 Dr. Ing. Robert Heisler (1884 – 1970)
1914 – 1918 – organopreparáty (nativní adrenalin a pituitrin z hovězích a vepřových hypofýz)   ethylchlorid, piperazin nebo glycerolfosfáty opiové alkaloidy, morfin 1932 – kokain 1939 – prodej firmy Spolku pro chemickou a hutní výrobu a emigrace do Anglie s ženou a synem

18 Výrobní program firmy Dr. Ing. Robert Heisler

19 Major PhMr. Arnošt Friedmann (1906 – 1963)
Pracoval jako lékárník v Ostravě. Z obsazené republiky uprchl do Sovětského Svazu, kde byl nejprve 36 měsíců vězněn v internačním táboře na polostrově Kola. Pak se mohl přihlásit do Svobodovy armády. Po zformování 1. československého armádního sboru v SSSR byl dnem 1. dubna 1944 přednostou (náčelníkem) jeho lékárenské služby jmenován PhMr. Arnošt Friedmann. Předtím se zúčastnil bojů u Sokolova v hodnosti poručíka jako velitel 1. čety protitankové roty. Bojoval též u Kyjeva, Bílé Cerkve, Žaškova a na dalších místech. Domů se  vrátil v hodnosti štábního kapitána. V hodnosti majora odešel z armády a pracoval jako vedoucí lékárník v lékárně v Praze. Vyznamenání: Sokolovská pamětní medaile U Sokolova velitel čety protitankových pušek

20 PhMr. Helena Petránková (1904 – 1968), Plk.v.v.
Narodila se v roce 1904 jako Helena Ackersmanová. V roce 1927 dokončila studia farmacie na Karlově univerzitě. Pracovala v lékárně v Ružomberoku. Odešla na jaře 1937 z iniciativy čs. Společnosti přátel demokratického Španělska v sestavě polní nemocnice J. A. Komenského na pomoc španělským republikánům. Po návratu do vlasti se v červenci 1939 rozhodla odejít do polského Krakova. V únoru 1940 odcestovala do Stalingradské oblasti, kde pracovala až do ledna 1942, kdy odcestovala do Buzuluku. Zde se 11. února přihlásila k vojenské službě v l. čs. samostatném polním praporu v SSSR. Po reorganizaci jednotky na brigádu byla v Novochopersku v květnu 1943 pověřena vedením brigádní lékárny. V této funkci se účastnila všech operací 1. čs. armádního sboru v SSSR. Zvlášť se vyznamenala v těžkých podmínkách Karpatsko- dukelské operace.

21 Prof. Ernest Peter Pick (1872 – 1960)
1872 – narozen v Jaroměři 1896 – titul doktora medicíny na německé KFU v Praze 1924 – 1938 – profesor farmakologie a vedoucí katedry farmakologie na univerzitě ve Vídni děkan lékařské fakulty a jako šéf Chemisch- pharmazeutischen Untersuchungsanstalt ve Vídni

22 Prof. Ernest Peter Pick (1872 – 1960) - emigrace
1939 emigroval do USA, kde se stal profesorem farmakologie na lékařské fakultě Columbia University. Napsal pět knih a publikoval mnoho vědeckých prací a článků. Jeho spektrum zájmů bylo široké – věnoval se biochemii, imunologii, farmakologii kardiovaskulárního systému, ledvin a nervového systému nebo hypnotikům. Zemřel 15. ledna v New Yorku

23 Prof. Mudr. Emil Starkenstein (1884 – 1942)
narozen v Poběžovicích (západní Čechy) 1909 – promoval na německé KFU jako doktor medicíny 1913 – habilitace v oboru farmakologie a farmakognozie 1929 – 1938 – řádný profesor farmakologie a farmakognozie na Německé univerzitě v Praze 1931 – 1932 – děkanem lékařské fakulty Německé univerzity v Praze

24 Prof. Mudr. Emil Starkenstein (1884 – 1942)
podílel se (mimo jiné) na 3 významných lécích: Veramon (analgetikum) Vasano (proti kinetóze) Ferrostabil (železo) březen emigrace do Holandska podzim 1941 – zatčen v Amsterodamu a odeslán do Prahy a pak Terezína Říjen 1942 – transport do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl zavražděn

25 Děkuji Vám za pozornost
Tato prezentace byla podpořena z grantu SVV


Stáhnout ppt "Významné osobnosti z řad židovských farmaceutů z českých zemí od 18"

Podobné prezentace


Reklamy Google