Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

singulier pluriel me, m’ nous te, t ’ vous le, l’ la, l’ en les

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "singulier pluriel me, m’ nous te, t ’ vous le, l’ la, l’ en les"— Transkript prezentace:

0 Autor: Mgr. Kamila Kubová
Název: Le pronom personnel complément d’objet direct (COD) Oblast: Francouzský jazyk Stručná anotace: Šablona je zaměřená na osobní zájmena předmětná (předmět přímý) - Les pronoms compléments d’objet direct (COD). Vysvětlení gramatiky, užití a samotné procvičování. Určeno pro 8. ročník ZŠ. Vypracováno: Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1 Les pronoms copléments d’objet direct (COD) - zájmena předmětná (předmět přímý)
singulier pluriel me, m’ nous te, t ’ vous le, l’ la, l’ en les Je cherche ma mère. Je la cherche. Je connais leurs amis. Je les connais. Tu connais ses frères? Oui, je les connais. Non, je ne les connais pas. Užití: Zájmeno předmětné je neoddělitelné od slovesa a stojí vždy před ním. Pouze ve větách zvolacích kladných (impératif affirmatif) je postaveno za sloveso! Jedná se o předmět přímý (v češtině 4.pád) Me, te, nous, vous zastupují osoby. Le, la, les zastupují osoby nebo věci. Ke slovům voici nebo voilà používáme vždy osobní zájmena předmětná (COD). Où est Paul? – Le voici! Tu as la clé? – La voilà!1 1Poisson-Quinton; Mimran, Reine; Mahéo-Le Coadic, Michèle. Grammaire expliauée du français. Sejer: CLE Internationl ISBN : Str. 49.

2 Porovnejte v tabulce tvary podmětu a předmětu:
1. Věta oznamovací kladná / záporná. Je le fais. / Je ne le fais pas. 2. Věta rozkazovací kladná / záporná Fais – le! /Ne le fais pas! (V kladné větě rozkazovací je zájmeno postavené za sloveso. V záporu změna slovosledu není) 3. Vztahuje-li se zájmeno k infinitivu závislém na jiném slovese, klade se až před infinitiv. Nous voulons l’inviter. Je ne veux pas te chercher. 4. Před následující samohláskou a němý h se me, te, le, la krátí na m’, t’, l’. 2 Nous t’invitons. Il m’attend. podmět je tu il elle nous vous ils / elles předmět 4. pád me te le ho la ji nás vás les 2Pravda, Miroslav; Pravdová, Marie. Francouzština pro samouky. Voznice: Leda S ISBN

3 Cvičení na Les pronoms compléments d’objet direct (COD)
1. Doplň zájmena Il regarde le garçon. Il ____ regarde. Il regarde la femme. Vous prenez la voiture? - Oui, je ____ prends. Vous prenes ____ métro? - Non, je ne ____ prends pas. Tu achètes le ticket de métro? - Oui, je ____ achète. Tu fais les exercices tout seul. - Oui, je ____ fais. 2. Doplň zájmena Les parents: Il ____ aime. Nous ____ visitons. Pierre: Nous ____ aimons. Je ____ cherche. Le pain: On ____ mange. Tu ____ achète. Nous: Vous ____ visitez. Elle ____ cherche. Monique et Anna: Je ____ connais. Ne ____ attendez pas. Ma mère: Je veux ____ inviter. Tu ____ connais?

4 Cvičení na Les pronoms compléments d’objet direct (COD) – ŘEŠENÍ
1. Doplň zájmena Il regarde le garçon. Il le regarde. Il regarde la femme. Il la regarde. Vous prenez la voiture? - Oui, je la prends. Vous prenes le métro? - Non, je ne le prends pas. Tu achètes le ticket de métro? - Oui, je l’achète. Tu fais les exercices tout seul. - Oui, je les fais. 2. Doplň zájmena Les parents: Il les aime. Nous les visitons. Pierre: Nous l’aimons. Je le cherche. Le pain: On le mange. Tu l’achète. Nous: Vous nous visitez. Elle nous cherche. Monique et Anna: Je les connais. Ne les attendez pas. Ma mère: Je veux l’inviter. Tu la connais?

5 Exercice 1: Použití zájmena en Zájmeno en je osobní zájmeno předmětné (COD). Je vždy neměnné a má stejné postavení ve větě jako ostatní osobní zájmena (před slovesem vyjma rozkazu). Může nahradit: podstatná jména s neurčitým členem (un, une, des): Vous avez des amis? – Oui, j’en ai beaucoup. – Non, je n’en ai pas. jména s dělivým členem (du, de la, des): Vous voulez du vin? – Oui, merci, j’en veux bien. podstatná jména s vyjádřením množství (un, deux, trois, …; beaucoup de, trop de, assez de, … ; quelques, plusieurs, certains, aucun(e), … ; un kilo de, un litre de, un packet de, une bouteille de…) Tu as deux enfants? – Oui, j’en ai deux. Vous avez des amis à Prague? - Oui, j’en ai quelques-uns. Porovnejte: Vous avez acheté une voiture? – Oui, nous en avons acheté une. Vous avez acheté la voiture de votre ami? – Oui, nous l’ avons achetée.3 3Poisson-Quinton; Mimran, Reine; Mahéo-Le Coadic, Michèle. Grammaire expliauée du français. Sejer: CLE Internationl ISBN : Str. 49.

6 Cvičení na Les pronoms compléments d’objet direct (COD) – zájmeno en
1. Utvoř věty pomocí « en » 1. Vous mangez de la salade? 2. Il y a beaucoup d’amis? 3. Il parle de son travaille? 4. Elle fait de la danse? 5. Vous achetez trois pains? 6. Vous avez des enfants? 7. Tu as acheté une voiture? 8. Vous voulez un bonnet? 1. Oui, j’en mange. 2. Oui, iI _____________ 3. Oui, il __________souvent. 4. Non, elle _____________ 5. Oui, nous _____________ 6. Oui, j’ _____________ 7. Oui, j’ _____________ 8. Oui, j’ _____________

7 Cvičení na Les pronoms compléments d’objet direct (COD) – zájmeno en - ŘEŠENÍ
1. Utvoř věty pomocí « en » 1. Vous mangez de la salade? 2. Il y a beaucoup d’amis? 3. Il parle de son travaille? 4. Elle fait de la danse? 5. Vous achetez trois pains? 6. Vous avez des enfants? 7. Tu as acheté une voiture? 8. Vous voulez un bonnet? 1. Oui, j’en mange. 2. Oui, iI y en a beaucoup. 3. Oui, il en parle souvent. 4. Non, elle n’en fait pas. 5. Oui, nous en achetons trois. 6. Oui, j’en ai deux. 7. Oui, j’en ai acheté une. 8. Oui, j’en veux un.


Stáhnout ppt "singulier pluriel me, m’ nous te, t ’ vous le, l’ la, l’ en les"

Podobné prezentace


Reklamy Google