Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPŮSOBOVÁ SLOVESA A JEJICH ČASOVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPŮSOBOVÁ SLOVESA A JEJICH ČASOVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 ZPŮSOBOVÁ SLOVESA A JEJICH ČASOVÁNÍ
Autor: Katka Česalová Datum: Cílový ročník: 6. – 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/

2 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Německý jazyk 2. stupeň Tematický okruh: Tvarosloví Téma: Způsobová slovesa a jejich časování Metodický list/anotace: žáci se seznámí se systémem způsobových sloves v němčině, procvičí se v jejich praktickém používání Jazyk: čeština, němčina Očekávaný výstup: žáci se na základě uvedených pravidel orientují v systému způsobových sloves, správně je používají ve větách Speciální vzdělávací potřeby: žádné Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 11 – 15 let

3 ZÁKLADNÍ POJMY VERBUM – SLOVESO VERBA – SLOVESA
MODÁLNÍ SLOVESA – ZPŮSOBOVÁ SLOVESA KONJUGACE – ČASOVÁNÍ SINGULÁR – JEDNOTNÉ ČÍSLO PLURÁL – MNOŽNÉ ČÍSLO

4 V němčině je pevnější pořádek slov ve větě než
v češtině, některá slova mají ve větné stavbě své stálé místo. Své místo mají i způsobová slovesa a infinitiv, který je doplňuje. Způsobová – modální slovesa: dürfen – smět können – moci, umět mögen – mít rád müssen – muset sollen – mít povinnost wollen – chtít wissen – vědět – není modální, chová se podobně

5 Zásady při používání modálních sloves:
v oznamovací větě stojí na 2.místě jsou neplnovýznamová – musí být doplněna plnovýznamovým slovesem, které stojí na konci věty většinou mají různý tvar singuláru a plurálu 1. a 3. osoba singuláru je stejná a bez koncovky Beispiele: Ich kann am Sonntag lange schlafen. Můžu v neděli dlouho spát. Wir können nicht nach Hause gehen. Nemůžeme jít domů.

6 TÁZACÍ VĚTA: V TÁZACÍ VĚTĚ JE MODÁLNÍ SLOVESO NA PRVNÍM MÍSTĚ, PLNOVÝZNAMOVÉ STOJÍ OPĚT NA KONCI VĚTY: B. Kannst du gut kochen? Umíš dobře vařit? Kann auch deine Schwester gut kochen? Umí také tvoje sestra dobře vařit? Ja, wir beide können sehr gut kochen. Ano, my obě umíme velmi dobře vařit.

7 Pokud je ve větě tázací zájmeno nebo příslovce, stojí na prvním místě a sloveso je hned za ním. B.: Wer kann gut deutsch sprechen? Kdo umí dobře mluvit německy? Wohin können wir gehen? Kam můžeme jít? Was könnt ihr machen, Kinder? Co můžete dělat, děti?

8 ČASOVÁNÍ ZPŮSOBOVÝCH SLOVES
DÜRFEN – SMĚT ich darf wir dürfen du darfst ihr dürft er darf sie dürfen sie darf Sie dürfen es darf B. Darf ich heute schon nach Hause gehen? Smím už dnes jít domů? Nein, du darfst nicht nach Hause gehen! Ne, nesmíš jít domů!

9 KÖNNEN – MOCI, UMĚT ich kann wir können du kannst ihr könnt er kann sie können sie kann Sie können es kann B. Bald können wir alle gut deutsch sprechen. Brzy budeme umět všichni dobře mluvit německy.

10 MÖGEN – MÍT RÁD ich mag wir mögen du magst ihr mögt er mag sie mögen sie mag Sie mögen es mag Více se používá podmiňovací způsob – rád bych, možno přeložit i chtěl bych: ich möchte wir möchten du möchtest ihr möchtet er möchte sie möchten sie möchte Sie möchten es möchte

11 B. Frau Nováková, mögen Sie fernsehen?
Paní Nováková, díváte se ráda na televizi? Natürlich, ich mag fernsehen. Přirozeně, ráda se dívám na televizi. Ich möchte neuen grösseren Fernseher kaufen! Chtěla bych si koupit nový větší televizor.

12 MÜSSEN – MUSET ich muss wir müssen du musst ihr müsst er muss sie müssen sie muss Sie müssen es muss B. Monika, musst du der Mutti helfen? Moniko, musíš pomáhat mamince? Ich muss der Mutti helfen, sie kann doch nicht selbst alles zu Hause machen! Musím mamince pomáhat, ona nemůže přece dělat doma všechno sama!

13 B. Ich soll heute viel lernen. Dnes se mám moc učit.
SOLLEN – MÍT POVINNOST ich soll wir sollen du sollst ihr sollt er soll sie sollen sie soll Sie sollen es soll Pozn.: V českém překladu nemusíme použít doslovně „povinnost“, ale význam je zachovaný. B. Ich soll heute viel lernen. Dnes se mám moc učit.

14 WOLLEN – CHTÍT ich will wir wollen du willst ihr wollt er will sie wollen sie will Sie wollen es will B. Peter, willst du auch mitgehen? Petře, chceš také jít s námi? Ich will nicht mitgehen! Nechci jít s vámi!

15 WISSEN – VĚDĚT NENÍ TO ZPŮSOBOVÉ SLOVESO, NEMUSÍ BÝT DOPLNĚNO SLOVESEM PLNVÝZNAMOVÝM, ALE MÁ PODOBNÉ TVARY ich weiss wir wissen du weisst ihr wisst er weiss sie wissen sie weiss Sie wissen es weiss B. Ich weiss, dass ich nichts weiss. Vím, že nic nevím.

16 Úkol 1: Ve skupině vymyslete na každé
modální sloveso a na sloveso wissen jednu otázku a související odpověď a napište je na kartičky - na jednu stranu česky a na druhou německy. Úkol 2: Napište ve skupině souvislý příběh, ve kterém by byla použita všechna modální slovesa a sloveso wissen. Příběh napište na tvrdý papír a vytvořte k němu ilustraci. Žáci ve skupinách se domluví, který z obou úkolů si vyberou. Ten poté společně splní.

17 Použité zdroje: Vlastní materiály autorky
Použité zdroje: Vlastní materiály autorky. Zdroje obrázků: Obrázky použity z galerie Klipart MS Word 2010.

18 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "ZPŮSOBOVÁ SLOVESA A JEJICH ČASOVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google