Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marxismus Mgr. Vladimír Velešík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marxismus Mgr. Vladimír Velešík."— Transkript prezentace:

1 Marxismus Mgr. Vladimír Velešík

2 ANOTACE Kód DUMu: VY_32_INOVACE_7.SV.14
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Vytvořeno: únor 2013 Ročník: Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (RVP-G) Anotace: Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ Tematický okruh Úvod do filosofie a religionistiky Materiál seznamuje studenty z formováním marxistické filosofie. Zaměřuje se na tzv. zdroje marxismu i na předchůdce marxistické filosofie. Nosnou částí je výklad některých částí díla Karla Marxe. Materiál se využije v kterékoliv části hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule, učebnice.

3 Marxismus

4 3 zdroje marxismu: utopický socialismus (Saint-Simon, Fourier, Ouwen)
klasická anglická politická ekonomie (Adam Smith, David Ricardo) německá klasická filosofie (Hegel, Feuerbach)

5 Ludwig Feuerbach (1804 – 1872) studoval teologie v Heidelbergu – opustil univerzitu odešel studovat filosofii do Berlína velkou část života věnoval pouze filosofické tvorbě Dílo: Podstata křesťanství Ke kritice Hegelovy filosofie Podstata náboženství Přednášky o podstatě náboženství

6 původně vycházel z Hegela, ale postupně se mu vzdaloval
do popředí materialistický názor o prvotnosti přírody; soustředil se na kritiku náboženství „Bůh nestvořil člověka, ale naopak člověk Boha.“ – tj. převrácený vztah antropologický materialismus láska je nejhlubším lidským vztahem (má na mysli tělesnou – pohlavní – lásku) – „užitečnější, než psát filosofická pojednání, je zplodit hodně potomků.“

7 Karel Marx (1818 – 1883) narodil se v Trevíru
studoval práva, stal se novinářem emigroval a žil v Paříži, později v Bruselu a Londýně zabýval se mezinárodní politikou vstoupil do Svazu komunistů stal se duchovním vůdcem I. internacionály

8 Dílo: Německá ideologie Bída filosofie Úvod ke kritice Hegelovy filosofie práva Kritika politické ekonomie Kapitál Komunistický manifest

9 marxistická filosofie se skládá z:
dialektického materialismu historického materialismu dialektický materialismus – příroda svět je objektivní realita, existuje mimo vědomí a nezávisle na něm; hmota je prvotní, vědomí je cosi odvozeného (myšlení je produkt hmoty) dialektická metoda (příroda = věčně se pohybující, neustále se měnící výsledek souboje protikladných sil) negace je nutná „Stromy by rostly do nebe.“ celý svět je jediný ohromný živoucí, neustále plynoucí a přetrvávající, rozpor

10 historický materialismus – společnost
výroba a směna je základem každého společenského řádu → příčiny všech společenských změn a politických převratů musíme hledat nikoli v hlavách lidí, ale ve změnách způsobů výroby a směny dva faktory ve výrobě: výrobní síly výrobní vztahy sociální revoluce → změna společensko ekonomické formace (otrokářství – feudalismus – kapitalismus) existence dvou nepřátelských (antagonistických) skupin – tříd → třídní boj materiální základna (bytí) ↔ odraz ↔ ideologická nadstavba (vědomí)

11 Bedřich Engels (1820 – 1895) rodina vlastnila velké textilní továrny
podporoval finančně i materiálně Marxe a jeho rodinu Dílo: Kapitál (dokončil druhý díl, napsal třetí) Původ (Vznik) rodiny, soukromého vlastnictví a státu

12 rozlišuje tři hlavní skupiny lidského vývoje:
divošství barbarství civilizace každé skupině potom odpovídá určitý typ rodiny: promiskuita skupinová rodina (matriarchát) monogamní rodina (patriarchát)

13 WEGER, August. Soubor:Feuerbach Ludwig. jpg [online]. [cit. 27. 11
WEGER, August. Soubor:Feuerbach Ludwig.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: (L. Feuerbach) ICONNU. Soubor:Karl Marx 001.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: (K. Marx) BEZ AUTORA. Soubor:Engels.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: (B. Engels) TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha - Litomyšl: Paseka, 2006, ISBN STORIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, ISBN LIESSMANN, Konrad; ZENATY, Gerhard. O myšlení. Olomouc: Votobia, 1994, ISBN


Stáhnout ppt "Marxismus Mgr. Vladimír Velešík."

Podobné prezentace


Reklamy Google