Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TO HAVE MÍT – VLASTNIT NĚCO Long form I have got You have got

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TO HAVE MÍT – VLASTNIT NĚCO Long form I have got You have got"— Transkript prezentace:

1 TO HAVE MÍT – VLASTNIT NĚCO Long form I have got You have got
He has got She has got It has got We have got They have got Short form I´ve got you´ve got he´s got she´s got it´s got we´ve got they´ve got I have you have he has she has it has we have they have já mám ty máš/ vy máte on má ona má ono má my máme oni mají

2 Procvičení Translate 1. I have got a new mobil. 2. She´s got an orange umbrella. 3. They have MP3 players. 4. You´ve got many CDs. 5. It has got eight legs. What is it? 6.On má sestru. 7. Ty máš velkou rodinu. 8. My máme krásnou zahradu. 9. Já mám malého králíčka. 10. V pondělí máte zeměpis.

3 NEGATIVE Zápor tvoříme přidáním NOT mezi HAVE a GOT. Long form I have not got You have not got He has not got She has not got It has not got We have not got They have not got Short form I haven´t got you haven´t got he hasn´t got she hasn´t got it hasn´t got we haven´t got they haven´t got já nemám ty nemáš / vy nemáte on nemá ona nemá ono nemá my nemáme oni nemají

4 Procvičení Translate: 1. On nemá mléko. 2. Já nemám kolo. 3. Vy nemáte zelená jablka. 4. Oni nemají volno. 5. Ty nemáš hlad. 6. We haven´t got a castle. 7. She hasn´t got an uncle. 8. It hasn´t got wings. 9. I haven´t got three sisters. 10. They haven´t got a plane.

5 QUESTIONS Otázku tvoříme přehozením slovesa a zájmena I have got Short answers Yes, I have. / No, I haven´t. Yes, we have. / No, we haven´t. Yes, he has. / No, he hasn´t. Yes, she has. / No, she hasn´t. Yes, it has. / No, it hasn´t. Yes, they have. / No,they haven´t. Have I got? Mám já? Have you ? Máš ty?/ Máte vy? Has he got? Má on? Has she got? Má ona? Has it got? Má ono? Have we got? Máme my? Have they got? Mají oni?

6 Procvičení Read and answer 1. Have you got a brother? 2. Have you got blond long hair? 3. Have you got blue jeans? 4. How many books have you got in your bag? 5. What have you got in your pencil case? 6. Have you got a piano at home? 7. Where have you got a mobil? 8. How many things have you got on the table? 9. How many floors has got our school? 10.Has your friend got white socks?

7 Něco navíc Complete sentences 365 days = one year = 4 seasons Ann is in Prague. She ……… a camera. (have got) SPRING Sun is shining. Ann and …….. brother ……..(to be) at the river. ……… play with a ……. . SUMMER Wind is blowing. PUT THESE WORDS IN ORDER. closes/ the park/ at 7.00 p.m. run/ cats/ can/ fast/ very AUTUMN A snowman ………. five buttons. (have got) It is ………… . WINTER

8 TEST A. Complete the sentences with have got C. Form questions: A C I …….. a nice poster. 2. Jane …… a very good book. 3. He ….. a brown belt. We …… a pet. It ……. black stripes. I have got a nice poster. 2. Jane has got a very good book. 3. He has got a brown belt. We have got a pet. It has got black stripes. – you/ a bicycle? – your school/ a football team? – your parents/ a video camera? – your dad/ two cars? 5. – you/ a hobby? 1. Have you got a bicycle? 2. Has your school got a football team? 3. Have your parents got a video camera? 4. Has your dad got two cars? 5. Have you got a hobby? B. Form negative sentences from A.

9 Použité zdroje [2] [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: [4] [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: [7] [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: [8] [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: [8]


Stáhnout ppt "TO HAVE MÍT – VLASTNIT NĚCO Long form I have got You have got"

Podobné prezentace


Reklamy Google