Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přirozený porod za každou cenu?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přirozený porod za každou cenu?"— Transkript prezentace:

1 Přirozený porod za každou cenu?
Krofta Ladislav, Jaroslav Feyereisl, Cosson publist in 2003 a paper about mesh-related complications in the hernia literature. All of these complications are also present in vaginal surgery for pelvic organ prolapse Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1

2

3

4 vzestupný trend v počtů CS
nárůst počtů CS (mezinárodně) napříč rozdílnými systémy poskytování zdravotní péče společné prediktory pokles multiparity v těhotné populaci nárůst věku v období prvního porodu epidemie obezity nárůst morbidity populace Joseph KS et al. Obstet Gynecol 2003; 102:

5 WHO doporučení k počtu CS: 10-15%
konsenzus na základě observací frekvence SC WHO. Indicators to monitor maternal health goals: report of technical working group. 1994:20-21

6 logická argumentace  ekonomické hledisko
selekce potencionálně rizikové kategorie (accreta, iterrativní SC) medii ovlivnění tlak laické veřejnosti angažovanost politických elit adherence části odborné veřejnosti k počtu SC akceptace problému porodního traumatu pánevního dna porodníkem? nevhodně zpracované odborné doporučené postupy individualizace přístupu  porod vs. gynekologická operace  informovaný souhlas výhrady k lékařskému vedení porodu vzestup nepotřebných intervencí (SC)

7 údaj o počtu CS je mylně používán jako primární indikátor kvality poskytované zdravotní péče
tzv. spolehlivé ukazatele porodnické morbidity: - postpartální haemorrhagie (PPH) - peripartální infekce - poranění perinea neonatální morbidita tromboembolismus mají omezenou výpovědní hodnotu jako indikátory kvality i za optimálních podmínek sběru dat Bailit J et al. AJOG 2013209:446.e1-30

8 vaginální extrakční techniky
- sestupný trend užití forcepsu ve prospěch vexu - vex se stává metodou první volby při vaginální extrakční operaci kontinentální Evropa (Německo, forceps  1%) Skandinávie Dánsko (forceps – 0% za posledních 10 let USA (forceps  1%) Chalmers J et al. BJOG 198996:505-9, Martin JA et al. Natl Vital Stat Rep 201564:1-65.

9 nárůst vaginálních extrakčních technik
od roku 2004 v Anglii nárůst počtu klešťových porodů z 3.3% na 6.8% (shodný trend i Austrálie) VEX % Forceps Zdroj: Uk/cataloque/PUB 12744

10

11

12

13 forceps vs. VEX matka plod
- zjevný průkaz negativního vlivu klešťového porodu na pánevní dno poranění m. sphincter ani poranění m. levator ani Intrapartum Ultrasound, Springer 2012 I/I, 30 let, st.p. partus oper. per forcipem Chalmers J et al. BJOG 198996:505-9, Martin JA et al. Natl Vital Stat Rep 201564:1-65.

14

15 Avulze = pojítko mezi vaginálním porodem a dysfunkcí pánevního dna
3D UZ MLA trauma vykazuje významnou asociaci se symptomatickým sestupem Dietz HP et al. BJOG 2008115: , Delancey JO at al. Ob Gyn 2007109: MRI MLA trauma vykazuje významnou asociaci s recidivou cystokély po klasickém rekonstrukčním výkonu Dietz HP et al. UOG 201036:76-80, age 35 years 4 months after delivery, (birth weight 2700g)

16 roční výskyt poranění zevního svěrače v návaznosti na I
roční výskyt poranění zevního svěrače v návaznosti na I. vaginální porod Swedish Medical Birth Register Forceps % vaginal delivery

17 nárůst vaginálních extrakčních technik
- nárůst (2x) forcepsu v Anglii v letech má za následek nárůst počtu trauma MLA a análního svěrače o - ženy rodící ve VB mají o 30-40% vyšší riziko MLA trauma než ženy v USA nebo Evropě VEX % Forceps Dietz HP et al. UOG 201444(S1):95.

18

19

20

21 Limitations of Perineal Lacerations as an Obstetric Quality Measure
Limitations of Perineal Lacerations as an Obstetric Quality Measure. Committee on Obstetric Practice. Perineal lacerations are a common occurrence with vaginal delivery. Although perineal lacerations are tracked easily from coding data, there are a variety of problems with using rates of such tears as a quality measure. The rate of severe perineal lacerations should not be used as a measure of obstetric quality for the following three reasons: 1) third-degree and fourth-degree perineal lacerations may not be defined uniformly; 2) severe perineal lacerations are associated strongly with nonmodifiable risk factors; and 3) diminishing the use of operative vaginal delivery, in an effort to decrease severe perineal lacerations, likely would result in an increased rate of cesarean delivery. Measuring the rate of episiotomy with unassisted vaginal deliveries is an alternative candidate for quality measurement, but it requires validation before widespread implementation.

22

23

24 důraz kladený na vaginální porodu po SC
jednou z možností jak snížit nárůst počtu CS je navýšit počet vaginálních porodů po předešlém CS (VBAC) postup od kterého je v USA postupně upouštěno

25 prospektivní multicentrická observační studie
(VBAC) vs (elect. SC)

26 VBAC je spojen s vyšším perinatálním rizikem než elektivní SC
rizika jsou však nízká je vhodné těhotné s SC v anamnéze v tomto směru informovat

27 retrospektivní kohortová studie
s jedním nebo dvěma CS v anamnéze 5 406 vaginální porod v anamnéze bez vaginálního porodu v anaméze

28 Riziko komplikaci je snížené u žen po SC pokud mají
v anamnéze vaginální porod

29 snížení počtů CS za každou cenu?
propagace instrumentálních vaginálních porodů VEX = 3x vyšší riziko OASIS FORCEPS = 6x vyšší riziko OASIS Nilsson et al. 2015, Guzman-Rojas at al.2013 prodloužení II. doby porodní NSW Australia 2010 VEX = 3x vyšší riziko OASIS Donnelly et al. Obstet Gynecol 1998 tlak na propagaci VBAC ACOG 2015 2x vyšší riziko instrumentálního porodu 2-4x vyšší riziko vzniku OASIS National Swedish Medical Birth Registry

30 Kolik žen by se rozhodlo pro VBAC pokud budou poučeny ve smyslu, že mají pravděpodobnost dokončit vaginálního porodu kolem 35% s perinatální mortalitou mezi 1:100-1:300, nemluvě o riziku traumatu MLA


Stáhnout ppt "Přirozený porod za každou cenu?"

Podobné prezentace


Reklamy Google