Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA I. STUPNI ZV-LMP (ČaS/I)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA I. STUPNI ZV-LMP (ČaS/I)"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA I. STUPNI ZV-LMP (ČaS/I)
Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem EU-OPVK-CZ.1.07/1.4.00/ :III/2 VY_12_INOVACE_ ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA I. STUPNI ZV-LMP (ČaS/I) Téma: Listnaté stromy - volně rostoucí Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Přírodověda Ročník: 4., 5. Jméno autora: Mgr. Kateřina Jáklová Vytvořeno dne:

2 Anotace: Žák by měl poznat základní druhy listnatých a jehličnatých stromů a uvést základní význam stromů pro člověka. Podporuje práci s informacemi a aktivitu žáka. Metodický popis: V materiálu se žák seznámí se základními druhy listnatých stromů, s jejich plody a s významem stromů pro člověka. Na konci materiálu jsou získané informace ověřovány kontrolními otázkami vztahujícími se k textu. Součástí materiálu jsou i správné odpovědi na otázky. Klíčová slova: les, listnaté stromy, význam stromů Materiál má návaznost na: učivo přírodovědy 4. a 5. ročníku vycházku do lesa a poznávání stromů pracovní vyučování – druhy dřeva a jejich využití pracovní vyučování – výrobky z listů a přírodnin přírodovědnou soutěž „Poznávání přírodnin“ sběr lesních plodů

3 LISTNATÉ STROMY

4 LISTNATÉ STROMY listnaté stromy se mění v průběhu ročních období – na jaře z pupenů vyrůstají listy a květy, v létě jsou zelené, na podzim se listy zbarvují a postupně opadávají a na zimu jsou stromy holé, bez listí květy listnatých stromů jsou různé – některé stromy mají květy výrazné, jiné zase nenápadné plody listnatých stromů jsou různé listnaté stromy bychom mohli rozdělit na ty, které rostou ve volné přírodě, a na ty, které si pěstuje člověk pro svoji obživu v následující prezentaci se seznámíme s nejznámějšími listnatými stromy ve volné přírodě listnatý les v létě

5 LISTNATÉ STROMY listnatý les na podzim listnatý les v zimě

6 DUB LETNÍ v Čechách se mu říká také křemelák
mohutný listnatý strom, dorůstá výšky až 45 metrů má mohutnou rozložitou korunu kořeny jsou velmi hluboké, je velmi odolný proti větru; kořeny mohou být spojeny díky své hloubce se spodní vodou, proto bývá častěji než ostatní stromy zasažen bleskem kvete v dubnu až květnu, květy mají tvar jehněd kůra je šedá, hrubě rozpukaná dubový les se nazývají doubrava

7 DUB LETNÍ plodem dubu je žalud
u dubu letního je stopka u čepičky dlouhá 3 – 7 cm

8 DUB LETNÍ listy mají typický obloučkovitý tvar
dub letní přiléhá k čepeli listu obloučky – tzv. „šortky“ řapík listu dubu letního je poměrně krátký „šortky“

9 DUB LETNÍ květy dubu letního kůra dubu letního

10 řez kmenem dubu letního
DUB LETNÍ VYUŽITÍ DUBU LETNÍHO: dub má pevné a tvrdé dřevo, odolné vůči vodě dřevo se využívá ve stavebnictví, na vodní stavby nebo stavby s nutností odolávat vodě. na obklady, parkety, na výrobu sudů (na víno i pivo) používá se též jako palivové dřevo dub je velmi dlouholetý, může se dožít až let řez kmenem dubu letního

11 DUB ZIMNÍ mohutný listnatý strom, dorůstá výšky 20 – 40 metrů
v Čechách nazýván drnák koruna je méně rozvětvená a štíhlejší než u dubu letního roste od nížin do podhůří

12 DUB ZIMNÍ listy dubu letního mají čepel pevně přitisknutou k řapíku
řapík je delší než u dubu letního plody jsou žaludy žaludy mají stopku výrazně kratší než u dubu letního

13 DUB ZIMNÍ kůra dubu zimního květ dubu zimního

14 DUB ZIMNÍ VYUŽITÍ DUBU ZIMNÍHO:
má tvrdé a voděodolné dřevo jako dub letní, proto se taktéž využívá ve stavebnictví, na podlahy, schody, parkety, výroba sudů, stavba lodí kůra z mladých dubů zimních se používá v lékařství jako prostředek k zastavení krvácení a jako dezinfekční a léčivý přípravek při zánětech kůže a sliznice

15 BUK LESNÍ vysoký strom, může měřit až přes 45 metrů
má pravidelnou vejčitou korunu má štíhlý kmen s hladkou světle šedou kůrou typické pro buk jsou úzké špičaté pupeny listy jsou vejčité, na okraji mírně zvlněné plody jsou bukvice – trojboké nažky v měkce ostnatém obalu bukový les se nazývá bučina

16 BUK LESNÍ pupeny buku lesního květy buku lesního samičí květy
samčí květy

17 BUK LESNÍ mladé listy buku list buku lesního

18 BUK LESNÍ bukvice kůra buku

19 řez kmenem buku lesního
BUK LESNÍ VYUŽITÍ BUKU: dřevo buku je hojně využíváno v nábytkářství, truhlářství, na výrobu parket, kuchyňského náčiní a také železničních pražců dřevo se používá také jako palivové buk je vysazován také jako okrasný strom do parků řez kmenem buku lesního

20 JÍROVEC MAĎAL lidově je nazýván „kaštan“
mohutný listnatý strom, dorůstá výšky až 25 metrů má mohutnou kulovitou korunu pěstuje se jako okrasný strom v parcích kůra je tmavošedá, později do černa má výrazné květenství, které vypadá jako svícny; kvete od května do července a květy jsou bílé se žlutými a červenými skvrnami má velké a lepkavé pupeny listy jsou velké, dlanité pěti až sedmi četné, mají dlouhý řapík plodem je kaštan, který je obalený v pichlavém zeleném obalu

21 JÍROVEC MAĎAL jírovec maďal - pupeny jírovec maďal - květ

22 jírovec maďal – kůra stromu
jírovec maďal - list jírovec maďal – kůra stromu

23 plody jírovce – kaštany – v zelené pichlavé slupce
JÍROVEC MAĎAL VYUŽITÍ JÍROVCE: dřevo se využívá na výrobu nábytku a ve stavebnictví v léčitelství se užívá látka z kaštanu k léčbě křečových žil a k zlepšení průchodnosti cév dříve se využívalo barvivo obsažené v listech, kůře a slupkách plodů k barvení látek plody jírovce – kaštany – v zelené pichlavé slupce

24 JAVOR MLÉČ dorůstá výšky 25 – 30 metrů a dožívá se 300 – 400 let
vyskytuje se hojně v listnatých lesích naší republiky a bývá také často vysazován v parcích jako okrasný strom na podzim se listy javoru nádherně zbarvují listy mají špičaté laloky, po utržení vypouští řapík „mléko“, proto javor mléč kůra je tmavošedá, u starších stromů mírně popraskaná plodem jsou dvounažky, lidově se jim říká „nosy“ javor je národní strom Kanady – list javoru mají i na vlajce

25 JAVOR MLÉČ javor mléč - plod javor mléč - list

26 JAVOR MLÉČ javor mléč - květ javor mléč - kůra

27 JAVOR KLEN listnatý strom dorůstající výšky až 40 metrů
vyskytuje se zejména v podhorských a horských oblastech . proto se mu někdy také říká javor horský má rád suťové a kamenité půdy bývá zastoupen v listnatých lesích v parcích je vysazován méně častěji než javor mléč listy javoru klene jsou také laločnaté, ale laloky nejsou tak špičaté kůra je šedohnědá, deskovitě se odlučuje plodem jsou dvounažky stejně jako u javoru mléče

28 JAVOR KLEN javor klen - list javor klen - plod

29 JAVOR KLEN javor klen - květ javor klen - kůra

30 LÍPA MALOLISTÁ je známá též jako lípa srdčitá
má košatou, vysoce klenutou korunu dorůstá výšky 30 metrů a více je dlouhověká listy mají tvar nesouměrného srdce, mají dlouhý řapík květy jsou velmi voňavé, jejich pyl je pochoutkou pro včely; kvetou od června do července plodem je droboučký kulovitý oříšek kůra je tmavá, zvrásněná lípa je náš národní strom

31 LÍPA MALOLISTÁ lipový list lípa malolistá - kůra

32 LÍPA MALOLISTÁ lípa plod lipový květ

33 LÍPA MALOLISTÁ VYUŽITÍ LÍPY:
lípa se vysazuje jako okrasný a stínící strom v parcích, u domů, v alejích je to medonosný strom – květy jsou potravou pro včely a med z lípy je velmi ceněný a zdravý květ spolu s listem se sbírá a suší – dělá se z něj čaj na nachlazení, rýmu, kašel, teplotu dřevo lípy je taktéž velmi ceněno – je měkké a využívá se v řezbářství a na výrobu hudebních nástrojů lýko lípy se využívá v košíkářství a na tvorbu dekorací vyřezávaná socha

34 KONTROLNÍ OTÁZKY Který strom je náš národní strom?
Plodem jakého stromu jsou žaludy? Jak se správně jmenuje „kaštan“? Co se všechno využívá z lípy? Které dřevo se používá na parkety a podlahy? Jak se nazývají plody buku lesního? Které plody se sbírají na zimu k přikrmování lesní zvěře? List jakého stromu má na vlajce Kanada?

35 KONTROLNÍ ODPOVĚDI Náš národní strom je lípa. Žaludy jsou plodem dubu.
„Kaštan“ se správně jmenuje jírovec maďal. Lípa je užitečná pro svůj květ, který mají rády včely a který je též léčivý a pro své dřevo, které se využívá v řezbářství. Na parkety a podlahy se využívá zejména dubové a bukové dřevo. Plody buku lesního jsou bukvice. Na přikrmování lesní zvěře se sbírají kaštany, žaludy a bukvice. Kanada má na vlajce javorový list.

36 Použité zdroje textu a obrázků
cs.wikipedia.org vlastní poznámky autora OBRÁZKY: listnatý les: SÁČEK, I, senior. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: listnatý les v létě: FARAGAS. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: listnatý les na podzim: LYNXEUROPEEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: listnatý strom v zimě: FARAGAS. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: dub letní: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: žalud1: DARKONE. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: žalud2: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: list dubu letního1: XAVER, Franz. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: list dubu letního2: ZOMEREIK BLAD. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: kůra dubu letního: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

37 květ dubu letního: EUGSTER, Simon. commons. wikimedia. org [online]
květ dubu letního: EUGSTER, Simon. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: dřevo dubu letního: LUMBAR. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: dub zimní: WILLOW. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: listy s plody dubu zimního: WILLOW. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: květ dubu zimního: WILLOW. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: kůra dubu zimního: GAYA, David. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: dřevo z dubu zimního: ELSNER, Gerhard. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: buk lesní: PILSAK, Walter J.. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: buk pupeny: PRZYKUTA. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: buk květy: DER MICHELS. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: buk mladé listy: CRUSIER. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: buk list: WILLOW. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: bukvice: RASBAK. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: kůra buku: SMOLARCZYK, Łukasz. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: řez kmenem buku: LUMBAR. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

38 jírovec: HYDRO. commons. wikimedia. org [online]. [cit. 18. 1. 2014]
jírovec: HYDRO. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: jírovec pupen: 3268ZAUBER. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: jírovec květ: ZIENOWICZ, Alina. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: jírovec list: MUFFI. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: jírovec kůra: SALGUERO QUILES, Pablo Alberto. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: kaštany: SOLIPSIST. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: javor mléč: KOSIARZ. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: javor mléč – list: NETSCH, Thomas. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: javor mléč – plod: ZIARNEK, Krzysztof. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: javor mléč – květ: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: javor mléč – kůra: ZIARNEK, Krzysztof. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: javor klen: WILLOW. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: javor klen – list: WILLOW. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: javor klen – plod: VINCENTZ, Frank. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: javor klen – květ: ZIARNEK, Krzysztof. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

39 javor klen – kůra: ROSSER1954. commons. wikimedia. org [online]. [cit
javor klen – kůra: ROSSER1954. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: lípa: WAUGSBERG. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: lípa list: EDISTEEWR. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: lípa kůra: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: lipový květ: N P HOLMES. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: lípa – plod: FUCHS, Daniel. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: vyřezávaná socha: HONZÍK, Jindřich. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA I. STUPNI ZV-LMP (ČaS/I)"

Podobné prezentace


Reklamy Google