Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konstantin a Metoděj dopad jejich mise na jazyk a literaturu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konstantin a Metoděj dopad jejich mise na jazyk a literaturu"— Transkript prezentace:

1 Konstantin a Metoděj dopad jejich mise na jazyk a literaturu
Kateřina Kopecká 3.C 2012

2

3 OBSAH ČESKÝ JAZYK VELKÁ MORAVA BRATŘI ZE SOLUNĚ KONSTANTIN-CYRIL
METODĚJ CYRILOMETODĚJSKÁ MISE METODĚJOVY BOJE VLIV NA JAZYK HLAHOLICE CYRILICE ANKETA STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ ZDROJE

4 ČESKÝ JAZYK Západoslovanský jazyk, indoevropsá rodina,
vznik na konci 10.století, spisovná čeština- spisovná a hovorová, sespisovná čeština (dialekty, slangy, vulgarismy, argot), 11,5 mil lidí ( z toho 10 mil žijících v České republice).

5 VELKÁ MORAVA První známý západoslovanský stát,
existovala mezi léty /907, předchůdce- Sámova říše, politický boj mezi Moravským knížectvím a Nitranským knížectvím.

6 BRATŘI ZE SOLUNĚ Soluně (Řecko), spolupatroni Evropy,
svátek- 5.července, pravoslavná církev- 11. května.

7 KONSTANTIN-CYRIL Řecky- Κωνσταντίνος, Konstantinos,
Cyril- řecky Κύριλλος, Kyrillos; latinsky Cyrillus, narodil se roku 826 nebo 827, Soluně, zemřel 14. února roku 869, Řecko, ovládal všechnu tehdejší učenost, sestavil první slovanskou abecedu- hlaholici.

8 METODĚJ Řecky Μεθόδιος, Methodios; latinsky Methodius,
narodil se roku 815, Soluně, zemřel 16.dubna 885, Morava, státní byzantský úředník, mnich, diakonom a první moravsko-panonský arcibiskup.

9 CYRILOMETODĚJSKÁ MISE
Důvody mise- politické (proti germanizaci), náboženské (křesťanství v rodném jazyce) a literární (základy staroslověnského písemnictví), roku 862- prosba knížete Rostislava, Zima roku 863- příchod Soluňských bratrů na Velkou Moravu, boj mezi dvěma bohoslužebnými jazyky- latinou a staroslověnštinou, roku 867- pozvání papeže Mikuláše I. Do Říma- už se nevrátili.

10 „Každé sémě dřív nebo později vždycky vzejde.“
METODĚJOVY BOJE Staroslověnština povolena jako plnoprávná bohoslužebná řeč, tzv. Panonsko-moravské arcidiecéze, žalář, kněz Wiching- intriky, Hadrián III.- vypuzení moravských kněží ze země a zákaz slovanské liturgie. „Každé sémě dřív nebo později vždycky vzejde.“

11 VLIV NA JAZYK Přínos písma, šíření bohoslužby ve srozumitelném jazyce.

12 HLAHOLICE Ze slova "glagol" či "hlahol"= slovo,
základ- upravená řecká abeceda, nejstarší, dnes neužívané slovanské písmo, = důraz na fakt, že Slované jsou národ samostatný a nezávislý na Řecích a Latinících, 2 druhy- okrouhlá a hranatá, původně 41 znaků, na Moravě- v letech 863–886 pro oficiální státní a bohoslužebné účely, Bulharský chán Boris I.- založil dvě akademie- vedlo k rozšíření hlaholice.

13 POVĚST ,,Císař Michael vyslechl poselství, sezval všechny filozofy a pověděl jim, co všechno sdělila slovanská knížata. I pravili filozofové: „V Soluni je muž jménem Lev a má 2 syny, kteří rozumějí slovanskému jazyku, dva chytré syny má, mudrce“. Když to císař uslyšel, poslal si pro ně do Soluně a vzkázal: „Pošli nám ihned své syny, Lve, Metoděje i Konstantina“. Když to Lev uslyšel, neváhal a ihned je poslal na Velkou Moravu. I přišli k císaři a ten jim řekl: „Obrátila se na mne slovanská země, jež žádá pro sebe učitele, kteří by jejímu lidu mohli vykládat svaté knihy, toho si přeje“. A byli císařem uprošeni. Poslali je do slovanské země k Rostislavovi a Svatoplukovi šíři-ti spisovný jazyk.“ Pověst dávných let k l

14 CYRILICE Písmo původně vynalezené pro zápis staroslověnštiny,
vzor- řecké písmo, vznik koncem 9. století v Bulharsku, výraz jasného příklonu k byzantské kulturní sféře, Konstantin Bulharský- žák Metoděje, autor- Kliment, reforma církevně-slovanské cyrilice , poslední reforma- 1918, používá se pro zápis šesti slovanských jazyků i mnoha neslovanských jazyků na území bývalého SSSR.

15 ANKETA 1. OTÁZKA: Kdo se v 9. stol. n. l. Zasloužil o velkou změnu v dnešní podobě našeho jazyku?

16 2. OTÁZKA: Víte, jaká je souvislost mezi hlaholicí a cyrilicí?

17 3. OTÁZKA: Poznáte písmo na obrázku?

18 4. OTÁZKA: Znáte některá díla, která jsou napsána staroslověnsky?

19 5. OTÁZKA: Víte, z jakého písma vychází cyrilice?

20 STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ
Počátek 9. století n. l., texty vytvářené Konstantinem, Metodějem a jejich žáky, zejména náboženské obřady, Překlady částí Bible, Proglas, Kyjevské listy, Panonské legendy- Život Konstantinův, Život Metodějův, různé motlitby.

21 ZDROJE INTERNETOVÉ KNIŽNÍ Literatura- přehled středoškolského učiva, edice maturita Antonín Polách (1995): Bratři ze Soluně, život Konstantina a Metoděje, Granit s.r.o., Praha Lubomír E. Havlík (1987): Kronika o Velké Moravě, Blok, Brno Petr Hora (1985): Toulky českou minulostí, První díl, Roh, Praha Michaela Horáková (1996): Literatura, Výbor textů, Interpretace, Literární teorie

22 Děkuji za pozornost. Máte nějaké dotazy?


Stáhnout ppt "Konstantin a Metoděj dopad jejich mise na jazyk a literaturu"

Podobné prezentace


Reklamy Google