Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12.LUCEMBURKOVÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12.LUCEMBURKOVÉ."— Transkript prezentace:

1 12.LUCEMBURKOVÉ

2 Přiřaďte ke královnám informace
ANNA PŘEMYSLOVNA ELIŠKA PŘEMYSLOVNA ELIŠKA REJČKA Manžel Jindřich Korutanský, mladší dcera Václava II., dvojnásobná vdova, starší dcera Václava II., macecha Přemysloven, manžel Jan Lucemburský, manžel Václav II., manžel Rudolf Habsburský, neschopný král-manžel, sňatek 1310

3 Politická situace v Čechách
Střídání králů: Jindřich Korutanský neschopný (manžel Václavovy sestry Anny), Rudolf Habsburský (2. manžel Elišky Rejčky) brzy zemřel Česká šlechta mu nabízí českou korunu sňatek s Eliškou Přemyslovnou = sestra Václava III. = nástup Lucemburků Konec bojů o trůn = stabilizace Půjčky = zástava královských hradů

4 Vláda Jana Spory s Jindřichem z Lipé a jeho ženou Eliškou Rejčkou = neúspěšné omezování české šlechty Manželství s Eliškou Přemyslovnou nevydařené = syn Václav (Karel IV.) odvezen na výchovu do Francie Nezájem o české vnitřní záležitosti Král cizinec/diplomat = časté cesty do ciziny Zisk Chebska, Horní Lužice, Slezska 1346 padl v bitvě u Kresčaku

5 KAREL IV OTEC VLASTI Vzdělání: číst, psát, latina, francouzština, němčina, italština Česky se učí znovu po návratu do Čech 1344 povýšení biskupství pražského na arcibiskupství = církevní nezávislost Čech Vytvořena Svatováclavská koruna Založil: Nové město pražské, hrad Karlštejn, Karlův most, Katedrála sv. Víta, Pražská univerzita

6

7 NÁVRAT DO ČECH-MARKRABĚ MORAVSKÝ ODJEZD DO FRANCIE
DATUM NAROZENÍ A SMRTI SMRT OTCE U KRESČAKU NÁVRAT DO ČECH-MARKRABĚ MORAVSKÝ ODJEZD DO FRANCIE POBYT V SEVERNÍ ITÁLII KORUNOVÁN ČESKÝM KRÁLEM BIŘMOVÁNÍ A ZMĚNA JMÉNA SŇATEK S BLANKOU UNIVERZITA A NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ VÁCLAVOVI IV. ZAJISTIL TITUL CÍSAŘE TITUL CÍSAŘE

8 1333 UDÁLOSTI 1347 1346 1344 1376 1348 1355

9

10 VÁCLAV IV Římský a český král = slabý a nedůsledný preferuje zábavu před vládou Hospodářská krize v Čechách = morová epidemie a klesající výnos stříbrných dolů Václav zbaven r římské koruny = sesazen pro lenost a neschopnost řešit potřeby říše 2x uvězněn českou šlechtou + spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna = Václav IV. umučil jeho kancléře Jana z Pomuku (sv. Jan Nepomucký)

11 Pojmy v tabulce jsou přeházené, zařaďte je ke správnému králi
JAN LUCEMBURSKÝ KAREL IV. VÁCLAV IV. ZIKMUND Uherský král Manžel Elišky Přemyslovny Zástava hradů Počátky husitství Založení univerzity Poslední Lucemburk 1346 Kresčak Vězeň české šlechty Zbaven titulu císaře Zbaven české koruny Nové město pražské Král diplomat cizinec

12 HUSITSTVÍ

13 MISTR JAN HUS Mistr Jan Hus = duchovní, rektor Karlovy univerzity, káže v Betlémské kapli Kritizuje církev a prodej odpustků = Jan Hus v papežské klatbě a bez podpory krále Václava IV. Interdikt: v Praze zákaz sňatků, pohřbů, křtů i mší kvůli pobytu Husa = odchází na venkov 1414 Kostnický koncil: Hus chce hájit své názory, je uvězněn a jako kacíř upálen Ochrana Zikmunda Lucemburského nepomohla

14 HUSITÉ-KALIŠNÍCI Příznivci Jana Husa = chtějí rovnost lidí před Bohem požadavky: 4 artikuly pražské Přijímat pod obojí způsobou (chléb i víno jako kněz) = symbol husitů kalich Svobodné kázání a výklad Bible Církev bez majetků a světské moci Spravedlivé trestání smrtelných hříchů Umírnění pro kompromis vs. Radikální chtějí vše = násilí, založili město Tábor (1420) život bez majetku

15 HUSITSKÉ VÁLKY 1419 Protihusitští konšelé vyhozeni z oken novoměstské radnice (1. pražská defenestrace, Jan Želivský) Smrt Václava IV. = králem mladší bratr Zikmund Husity odmítán křížová výprava do Čech Zikmund poražen (1420) na Vítkově Janem Žižkou z Trocnova (husitský hejtman) 1421 sněm v Čáslavi: korunovace Zikmunda neplatná, dočasná vláda Uzákoněny 4 artikuly pražské

16 PRŮBĚH 5 křížových výprav, 1424 smrt Jana Žižky
V čele Husitů Prokop Holý 1431 Husité zahnali křižáky od Domažlic = Basilejský koncil = řešení situace Radikální Husité poraženi u Lipan 1434 umírněnými Husity + podpora katolíků 1436 Basilejská kompaktáta: vyhlášena v Jihlavě = povoleno jen podobojí, Zikmund českým králem = 1437 smrt, vymření Lucemburků

17


Stáhnout ppt "12.LUCEMBURKOVÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google