Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rusko za Petra I. Velikého a Kateřiny II. Veliké

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rusko za Petra I. Velikého a Kateřiny II. Veliké"— Transkript prezentace:

1 Rusko za Petra I. Velikého a Kateřiny II. Veliké
Označení materiálu VY_32_INOVACE_06_rusko_petr_katerina.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, mezi třicetiletou válkou a Francouzskou revolucí, dějiny významných evropských států, Rusko za Petra I. Velikého a Kateřiny II. Veliké ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 8. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): Vláda cara Petra Velkého, jeho reformní snahy, založení Petrohradu, vznik Ruské říše, reformy Kateřiny Veliké. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Prezentace jsou žákům k dispozici na

2 Rusko za Petra I. Velikého a Kateřiny II. Veliké

3 Car Petr I. Veliký nejprve vládla jeho sestra Sofie (Petrovi bylo jenom 10 let) uč. str. 28 1689 carem Petr – nejvýznamnější ruský car v 17 letech provedl převrat (Sofie zavřena do kláštera) a ujal se vlády hlavní 2 úkoly jeho vlády: získat přístup k Baltskému moři – válka se Švédskem – pobřeží Finského zálivu (úspěšná až 2. válka, potřeba modernizace armády) budování evropské velmoci

4 přes 2 metry vysoký, přirozeně inteligentní, energický, velmi aktivní
prosazování vlastní vůle – násilnosti, bezcitnost, krutost nejmladší syn – nepočítalo se s ním pro trůn, dostatek volnosti v mládí v cizinecké čtvrti sloboda se dozvídal o Evropě, o loďstvu, mořeplavbě zajímal se o aritmetiku a geometrii, učil se cizím jazykům obdivoval západní státy .

5 Reformy Petra I. 1697 podnikl studijní cestu do západní Evropy
nové informace z oblasti vědy, lékařství a techniky získané z cest po Evropě program modernizace života – carskými příkazy měnil myšlení lidí ( nošení evropského oděvu, stříhání vousů) bojaři – povinná služba – buď důstojníky nebo úředníky podporoval zakládání manufaktur – slévárny pro výrobu zbraní, tkalcovny – sukno, loděnice – vše pro armádu reforma armády reforma církve reforma vnitřního uspořádaní země – gubernie - provincie

6 reforma státní správy a daní – zavádění nových daní a povinností – sčítání lidu – daně platil každý muž – přehled o počtu vojáků reforma měny - zavedl stříbrný rubl reforma školství a kultury zakládání škol a vojenských učilišť 1725 Akademie věd první ruské noviny reforma životního stylu reforma kalendáře – dříve se počítalo od stvoření světa, nyní od Kristova narození (7208 = 1700)

7 stavba nového hlavního města na Něvě – Petrohradu
Petrohrad byl hlavním městem Ruska v letech 1712 – 1917

8 Kartografie Praha: Novověk I
Kartografie Praha: Novověk I., dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 36

9 Nové sídelní město na více než 40 ostrovech spojených 300 mosty.
V roce 1703 bylo město založeno carem Petrem Velikým, a to na močálech, za cenu mnoha životů dělníků. Nové sídelní město na více než 40 ostrovech spojených 300 mosty. 1712 se stalo hlavním městem Ruské říše a toto postavení si udrželo až do vzniku sovětského Ruska začátkem 20. století.

10 kanály Petrohradu – Petr chtěl postavit město podle vzoru Benátek

11 Petěrhof – sídlo cara

12 Ruská říše 1721 - 1917 Российская империя

13 Kateřina II. Veliká 1762 – 1796 smrt Petra 1725 – 20 let střídaní carů a careven Petr I. nestačil před smrtí jmenovat nástupce (podle nařízení z roku 1722) - během 27 let se vystřídalo 6 carů a careven 1741 – 1762 carevna Alžběta – dcera Petra, bezdětná 1744 synovci Petrovi vybrala nevěstu mimo Rusko – z nevýznamného rodu - anhaltsko - zerbstská princezna Sofie Frederika Augusta - přijala jméno Kateřina Alexejevna 1762 Petr carem – 1796 státním převratem se Kateřina stala carevnou

14

15 přestoupila na pravoslaví, mohla se provdat za následníka ruského trůnu a stát se velkokněžnou, přijala jméno Jekatěrina Alexejevna Kateřinino manželství s Petrem nebylo příliš šťastné časem se začala projevovat Petrova infantilita manželství zůstávalo dlouho bezdětné, což bylo velkým problémem 1754 porodila syna Pavla a v roce 1757 ještě dceru Annu, která však po dvou letech zemřela, jejich otcem pravděpodobně nebyl Petr výchovu dětí převzala carevna Alžběta, Kateřina se s nimi prakticky nemohla stýkat

16 její postavení se však narozením dětí výrazně změnilo - stala se matkou následníka
1762 nastoupil Kateřinin manžel na ruský trůn jako Petr III. Rusko v té době válčilo v sedmileté válce na straně Rakouska.,Petr však bezprostředně po nastoupení na trůn tento kurz změnil a přiklonil se k pruskému králi Fridrichovi II., kterého bezmezně obdivoval silná opozice, skupina gardových důstojníků zosnovala proti neoblíbenému Petrovi spiknutí a v červnu 1762 ho sesadila krátce nato byl Petr ve vězení zabit během hádky s důstojníky, kteří ho střežili v září 1762 Kateřina korunována v Uspenském chrámu moskevského Kremlu ruskou carevnou jako Kateřina II.

17 rozšiřování území: vítězství nad Turky – získání Krymu a Černomořského pobřeží - nová města a přístavy – Oděsa, Sevastopol západ – část Ukrajiny pravidelné platy úředníkům kontrola nad církví – placena státem, zabavení majetku klášterům trojí dělení Polska – 1772, 1793, 1795 – získala oblasti Ukrajiny, Běloruska a Litvy

18 mapa: Kartografie Praha: Novověk I
mapa: Kartografie Praha: Novověk I., dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 28

19 mapa: Kartografie Praha: Novověk I
mapa: Kartografie Praha: Novověk I., dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 28

20 kolonizace Černomoří – organizoval kníže Grigorij Potěmkin, zváni rolníci z ciziny, zdarma přidělována půda, osvobození od daní na několik let tzv. potěmkinovy vesnice – během inspekční cesty Kateřiny II. na jihu země – stavby kulis vesnic, carevnu zdravili šťastní poddaní

21 vnitřní reformy: centralizace Ruska a zlepšení státní správy rozdělení do gubernií – gubernátor přímo odpovědný carevně i do vzdáleného Ruska pronikly myšlenky osvícenství – myšlenky vědomého rozumu podpora školství, kultury, umění přesto bylo škol v celém Rusku 3 x méně než v Čechách! sama byla literárně činná dopisovala si s předními osvícenci a zvala je ke svému dvoru uvažovala – pouze teoreticky o zrušení nevolnictví

22 obrovský rozmach Petrohradu - budova Admirality, Zimní palác, Něvský prospekt a nábřeží Něvy, Mojky, Fontánky, Kateřinského kanálu,Měděný Jezdec a mnoho velkolepých paláců a chrámů

23 Zimní palác

24

25 Zimní palác dnes ukrývá galerii Ermitáž

26 Něvský prospekt tato ulice se táhne od Něvy 5 km do centra města.

27 Měděný jezdec – socha na počest Petra Velikého

28 Carskoje selo – Kateřinin palác

29 Kateřinin palác – stavbu započala 2. manželka Petra I. Kateřina I.
Architektem Bartolomeo Rastrelli, stavitel Zimního paláce. Ten jej dokončil v roce 1756 a pojmenován byl právě po Kateřině Veliké. Pro ruské cary a carevny se pak stal oblíbenou letní rezidencí, v níž rádi pořádali oficiální recepce mimo Petrohrad. Palác byl těžce poškozen za druhé světové války. Během rabování německých vojáků se ztratila také legendární Jantarová komnata .

30 po smrti Kateřiny II. – Rusko největší, ale stále nejzaostalejší velmocí

31 zdroje: text: Dějepis 8 pro základní školy, novověk, SPN, str mapa: Kartografie Praha: Novověk I., dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 28 Kartografie Praha: Novověk I., dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 36 obrázky: obrázky:

32 http://www. zirafka. info/week12/week12. html http://cs. wikipedia


Stáhnout ppt "Rusko za Petra I. Velikého a Kateřiny II. Veliké"

Podobné prezentace


Reklamy Google