Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura
Kód: ICT 4/17 Název: Publicistický styl Autor: Mgr. Jana Brátová Staňková Datum ověření: Ročník: V3 Stručná anotace: Prezentace slouží jako doplněk výkladu se zaměřením na publicistický styl. Obsahuje základní pojmy: obecná charakteristika stylu, formy, vlastnosti a slohové postupy, kompozice stylu, typické jazykové prostředky a základní útvary atd. Prezentace navíc obsahuje doplňující úkoly.

2 Publicistický styl

3 Obecná charakteristika stylu
Styl sdělovacích prostředků, jejichž cílem je informovat adresáta o aktuálních událostech a dění ve společnosti u nás a ve světě Vzhledem k neustále se měnící společenské situaci představuje styl dynamický, tj. rychle reagující na aktuální dění Funkce stylu: sdělovací, získavací, přesvědčovací, ovlivňovací Výrazná schopnost ovlivňovat adresáta v jeho postojích a názorech

4 Formy publicistického stylu
Mluvená publicistika televize, rozhlas přímý televizní přenos je považován za nejdokonalejší formu záznamu a zprostředkování informací, mnohem dynamičtější než psaná publistika Psaná publicistika Periodika: tj. noviny, časopisy, internetové psané zpravodajství , teletext atd.

5 Úkoly 1. Zamyslete se nad konkrétními příklady mluvené a psané publicistiky, se kterými máte osobní zkušenost? 2. Které zdroje publicistického stylu považujete za skutečně objektivní a proč? 3. Jaké prostředky používá publicistika pro ovlivnění adresáta ať už v kladném, či záporném slova smyslu?

6 Kompozice publicistického stylu
u novin a časopisů často podobné strukturní prvky (tzv. horizontální členění textu): např. záhlaví ( název periodika); datum, den, číslo, ročník, cena;rubriky(ze světa, z domova atd.), titulky, mezititulky, komentáře, grafy, tabulky, schémata, inzerce, reklamy atd. + tiráž = technické a vydavatelské údaje umístěné na poslední stranu informace v článku jsou často uspořádány podle systému „obrácené pyramidy“ - tj. na začátku článku je řečeno to nejpodstatnější, ostatní sdělení mají víceméně doplňující charakter

7 ?V následujícím novinovém článku se pokuste odhalit systém obrácené pyramidy?

8 Vlastnosti a slohové postupy jazykových projevů
Vlastnosti: připravenost, promyšlenost, výstižnost, oficiálnost, reprezentativnost, objektivita, přesvědčivost, jednoznačnost, aktuálnost, rychlost ? Které z uvedených vlastností jsou pro publicistický styl nejtypičtější ? Slohové postupy: informační, úvahový, výkladový ? Který z uvedených postupů v publicistickém stylu převažuje?

9 Jazykové prostředky publicistického stylu
kvůli objektivitě často sdělování ve 3.os.č.j., ale jsou útvary, kde se používá i jiná osoba (např. fejeton) převažuje spisovný český jazyk automatizované výrazy : často spjaté s oblastí ekonomie, politikou, hospodářstvím – př. kladný ohlas, úspěšné jednání, podnikatelské aktivity, v rámci, v duchu , v souvislosti s atd., frazémy: hrát důležitou roli, připsat k dobru, korunovat úspěchem atd. aktualizované výrazy (často v nadpisech): nová neobvyklá spojení, záměrně použity v nové situaci jako prostředek ozvláštnění (mají šokovat, zaujmout atd.) - hrát prim, být na koni, vekslák

10 ? Na internetových zdrojích se pokuste najít další příklady aktualizovaných a automatizovaných výrazů?

11 Útvary publicistického stylu
Základní rozdělení: zpravodajské analytické beletristické

12 Příklady zpravodajských útvarů
zpráva – stručně a jasně přináší v základních údajích informace o událosteci, která již proběhla oznámení – informuje o události, která teprve proběhne výzva – oznámení vyzývající k rychlé akci či jednání (např.mobilizace) článek - obsahující jasné, věcné, logické a srozumitelné vyjádření myšlenky nebo popis události. hledá souvislosti, příčiny, následky a analyzuje, třídí a zobecňuje. Interwiew – rozhovor

13 Příklady analytických útvarů
úvodník – zpravidla v úvodu časopisu a shrnuje se v něm aktuální téma editorial – útvar podobný úvodníku, ale jeho autorem je šéfredaktor časopisu, obvykle se zamýšlí nad jednotlivými tématy periodika, zapojuje je do obecně společenských událostí komentář – kromě informací přináší i osobní názor autora recenze – odborné a objektivní zhodnocení uměleckého díla (původně útvarem odborného stylu) diskuze,debata,polemika,projev,proslov

14 Příklady beletristických útvarů
črta – stojí na pomezí mezi analytickým a beletristickým žánrem – přináší přesná fakta, ale zároveň obsahuje beletristické prvky Causerie (kózrí) - vtipná novinářská úvaha o nějakém problému, lehčí tón, duchaplnost, zábavnost – psal K. Čapek, K. Poláček fejeton - jedná se o drobná zábavná témata všednodenního života v novém světle, vesměs zpracováno zábavným, ironickým nebo humorným tónem, vtipně a duchaplně (Jan Neruda, Josef Svatopluk Machar, Michal Viewegh, Ludvík Vaculík, Ondřej Neff aj.)

15 Skupinový úkol: Vytvořte si libovolně početné skupiny, v nichž si ”zahrajete” na redaktory časopisu. Vaším úkolem je vytvořit jedno číslo školního časopisu – vymyslet název, jednotlivé rubriky, naplnit rubriky zprávami o dění na Vaší škole, případně rozhovory, reklamami, inzeráty atd. :) Součástí úkolu je i grafická úprava časopisu

16 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk: přehledně vypracovaná témata. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007, 64 s. Maturita (Fragment). ISBN MARTINKOVÁ, Věra. Připravujeme se k maturitě z českého jazyka: přehledně vypracovaná témata. 1. vyd. Praha: Tripolia, 2004, 318 s. Edice českého jazyka a literatury (Tripolia). ISBN Mladá fronta dnes. Praha: MAFRA, a.s, 2011, roč. 2011, č. 8


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura"

Podobné prezentace


Reklamy Google