Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování Slovotvorba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování Slovotvorba."— Transkript prezentace:

1 Opakování Slovotvorba

2 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělník hrát vy- chud- -ák bohatství boháč

3 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník hrát vy- chud- -ák bohatství boháč

4 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník děl- hrát vy- chud- -ák bohatství boháč

5 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník děl- -ník hrát vy- chud- -ák bohatství boháč

6 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník děl- -ník dílna hrát vy- chud- -ák bohatství boháč

7 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník děl- -ník dílna hrát vyhrát vy- chud- -ák bohatství boháč

8 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník děl- -ník dílna hrát vyhrát -hrát vy- chud- -ák bohatství boháč

9 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník děl- -ník dílna hrát vyhrát -hrát vy- herna chud- -ák bohatství boháč

10 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník děl- -ník dílna hrát vyhrát -hrát vy- herna chudý chud- -ák bohatství boháč

11 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník děl- -ník dílna hrát vyhrát -hrát vy- herna chudý chudák chud- -ák bohatství boháč

12 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník děl- -ník dílna hrát vyhrát -hrát vy- herna chudý chudák chud- -ák zchudnout bohatství boháč

13 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník děl- -ník dílna hrát vyhrát -hrát vy- herna chudý chudák chud- -ák zchudnout bohatý bohatství boháč

14 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník děl- -ník dílna hrát vyhrát -hrát vy- herna chudý chudák chud- -ák zchudnout bohatý bohatství bohat- boháč

15 Úkol – doplňte tabulku:
Slovo základové Slovo utvořené Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Slovo příbuzné dělat dělník děl- -ník dílna hrát vyhrát -hrát vy- herna chudý chudák chud- -ák zchudnout bohatý bohatství bohat- -ství boháč

16 Úkol: v řadě slov podtrhněte slova zkrácená a zakroužkujte slova zkratková:
AMU Čedok ČT disko kilo Líba tesil UJEP USA zoo

17 Úkol: v řadě slov podtrhněte slova zkrácená a zakroužkujte slova zkratková:
AMU – iniciálová zkratka Čedok ČT disko kilo Líba tesil UJEP USA zoo

18 Úkol: v řadě slov podtrhněte slova zkrácená a zakroužkujte slova zkratková:
AMU – iniciálová zkratka Čedok – slovo zkratkové ČT disko kilo Líba tesil UJEP USA zoo

19 Úkol: v řadě slov podtrhněte slova zkrácená a zakroužkujte slova zkratková:
AMU – iniciálová zkratka Čedok – slovo zkratkové ČT – iniciálová zkratka disko kilo Líba tesil UJEP USA zoo

20 Úkol: v řadě slov podtrhněte slova zkrácená a zakroužkujte slova zkratková:
AMU – iniciálová zkratka Čedok – slovo zkratkové ČT – iniciálová zkratka disko – slovo zkrácené kilo Líba tesil UJEP USA zoo

21 Úkol: v řadě slov podtrhněte slova zkrácená a zakroužkujte slova zkratková:
AMU – iniciálová zkratka Čedok – slovo zkratkové ČT – iniciálová zkratka disko – slovo zkrácené kilo – slovo zkrácené Líba tesil UJEP USA zoo

22 Úkol: v řadě slov podtrhněte slova zkrácená a zakroužkujte slova zkratková:
AMU – iniciálová zkratka Čedok – slovo zkratkové ČT – iniciálová zkratka disko – slovo zkrácené kilo – slovo zkrácené Líba – slovo zkrácené tesil UJEP USA zoo

23 Úkol: v řadě slov podtrhněte slova zkrácená a zakroužkujte slova zkratková:
AMU – iniciálová zkratka Čedok – slovo zkratkové ČT – iniciálová zkratka disko – slovo zkrácené kilo – slovo zkrácené Líba – slovo zkrácené tesil – slovo zkratkové UJEP USA zoo

24 Úkol: v řadě slov podtrhněte slova zkrácená a zakroužkujte slova zkratková:
AMU – iniciálová zkratka Čedok – slovo zkratkové ČT – iniciálová zkratka disko – slovo zkrácené kilo – slovo zkrácené Líba – slovo zkrácené tesil – slovo zkratkové UJEP – iniciálová zkratka USA zoo

25 Úkol: v řadě slov podtrhněte slova zkrácená a zakroužkujte slova zkratková:
AMU – iniciálová zkratka Čedok – slovo zkratkové ČT – iniciálová zkratka disko – slovo zkrácené kilo – slovo zkrácené Líba – slovo zkrácené tesil – slovo zkratkové UJEP – iniciálová zkratka USA – iniciálová zkratka zoo

26 Úkol: v řadě slov podtrhněte slova zkrácená a zakroužkujte slova zkratková:
AMU – iniciálová zkratka Čedok – slovo zkratkové ČT – iniciálová zkratka disko – slovo zkrácené kilo – slovo zkrácené Líba – slovo zkrácené tesil – slovo zkratkové UJEP – iniciálová zkratka USA – iniciálová zkratka zoo – slovo zkrácené

27 Tvarosloví

28 Tvar slova aneb Tvárný jako plastelína
O češtině se říká, že je jedním z nejtěžších jazyků. Není divu, protože jak má chudák cizinec poznat, že k sobě patří třeba slova hnát a ženu? Jde a šel? Člověk a lidé? Já a mně? Nebo třeba jsem a budu? Kolik jste v těchto dvojicích slov našli stejných hlásek? A jak byste tedy cizincům vysvětlili, co mají tyto dvojice společného?

29 Tvar slova ohýbání = slova mají různé podoby, tvary pro ČJ typické
podstatná jména přídavná jména zájmena číslovky slovesa

30 Příklad: pes štěká, mám psa, se psy… věcný význam se ale nemění:
pes = ochočená psovitá šelma

31 Tvar slova jednoduchý – jedno slovo (psů, četl…)
složený – z několika slov (četl jsem)

32 Struktura tvaru tvarotvorný základ a koncovka tvarotvorný základ
část slova, která se při ohýbání většinou nemění tvořen: kořenem, předponou, příponou, kombinací

33 Příklad: kořen: les-a, les-em předpona a kořen: pra-les-a, pra-les-em
kořen a přípona: les-ník-a, les-ník-em kombinace kořene, předpon a přípon: ne-roz-bit-n-ých

34 Struktura tvaru koncovka
liší se u různých tvarů téhož slova, může být i nulová uč i tel tvarotvorný základ uč i tel e (obsahující kořen) uč i tel i uč i tel em koncovky

35 Poznej své jméno To, že jedno slovo může mít celou řadu tvarů, nás zřejmě nepřekvapí. Cizinci tím však mohou být nepříjemně zaskočeni. Na vlastní kůži to zažil Američan Brady Clough hned první den ve škole ve Žďáru nad Sázavou, když ho představovali jeho spolužákům. Ve slovech Bradyho, Bradymu vůbec nepoznal své jméno. Na změnu jména podle kontextu věty si prý nakonec zvykl, někdy však lituje, že se nejmenuje třeba Petr. U Petra by bylo skloňování jednoduché, zatímco Brady, chovající se tak trochu jako přídavné jméno, mu připravuje krušné chvilky dodnes. Uveďte všechny tvary jména Brady a užijte je ve větách.

36 Doplňte do textu vhodná slova či slovní spojení tak, aby vznikla pravdivá tvrzení.
Některá slova v češtině obměňují v proudu řeči svou podobu, jejich věcný význam však při tom zůstává stejný – jde o jev zvaný ohýbání. Část slova, která nese věcný význam a nemění se, se nazývá tvarotvorný základ, obměňující se části slova se říká koncovka.

37 Doplňte do textu vhodná slova či slovní spojení tak, aby vznikla pravdivá tvrzení.
Některá slova v češtině obměňují v proudu řeči svou podobu, jejich věcný význam však při tom zůstává stejný – jde o jev zvaný ohýbání. Část slova, která nese věcný význam a nemění se, se nazývá tvarotvorný základ, obměňující se části slova se říká koncovka.

38 Doplňte do textu vhodná slova či slovní spojení tak, aby vznikla pravdivá tvrzení.
Některá slova v češtině obměňují v proudu řeči svou podobu, jejich věcný význam však při tom zůstává stejný – jde o jev zvaný ohýbání. Část slova, která nese věcný význam a nemění se, se nazývá tvarotvorný základ, obměňující se části slova se říká koncovka.

39 Doplňte do textu vhodná slova či slovní spojení tak, aby vznikla pravdivá tvrzení.
Některá slova v češtině obměňují v proudu řeči svou podobu, jejich věcný význam však při tom zůstává stejný – jde o jev zvaný ohýbání. Část slova, která nese věcný význam a nemění se, se nazývá tvarotvorný základ, obměňující se části slova se říká koncovka.

40 Doplňte do textu vhodná slova či slovní spojení tak, aby vznikla pravdivá tvrzení.
Tvar obsahující jedno slovo se označuje jako tvar jednoduchý, víc slov pak tvoří tvar složený. Ve slovníku najdeme slova v základním tvaru.

41 Doplňte do textu vhodná slova či slovní spojení tak, aby vznikla pravdivá tvrzení.
Tvar obsahující jedno slovo se označuje jako tvar jednoduchý, víc slov pak tvoří tvar složený. Ve slovníku najdeme slova v základním tvaru.

42 Doplňte do textu vhodná slova či slovní spojení tak, aby vznikla pravdivá tvrzení.
Tvar obsahující jedno slovo se označuje jako tvar jednoduchý, víc slov pak tvoří tvar složený. Ve slovníku najdeme slova v základním tvaru.

43 Doplňte do textu vhodná slova či slovní spojení tak, aby vznikla pravdivá tvrzení.
Tvar obsahující jedno slovo se označuje jako tvar jednoduchý, víc slov pak tvoří tvar složený. Ve slovníku najdeme slova v základním tvaru.

44 Slovní druhy Jana zírala na vzkaz. Bylo tam: Zaječí, září. Představila si osobu, která křičí a ještě k tomu svítí, a zapochybovala o duševním zdraví pisatele. Až teprve později pochopila, že jde prostě jen o určení místa a času. Co jste si po přečtení vzkazu představili vy? Popište možné významy obou slov a řekněte, čím vším se od sebe tyto významy liší.

45

46 Slovní druhy podstatná jména přídavná jména zájmena číslovky slovesa
příslovce předložky spojky částice citoslovce

47 Třídění tvaroslovné ohebná – mají různé tvary, mění se tak mluvnický význam - jména – skloňují se (pád, číslo, rod, příp. životnost) - slovesa – časují se (osoba, číslo, způsob, čas, rod a vid) neohebná – tvar nemění

48 Třídění významové neplnovýznamová – nenesou věcný význam (nad, pokud, kéž) plnovýznamová – nesou věcný význam - podst. jm. – bytosti, jevy a věci - př. jm. – vlastnosti bytostí, jevů a věcí - slovesa – děje - příslovce – okolnosti vlastností a dějů (velmi milý, jít pryč)

49 číslovky – nejsou jednotné, význam číselný
citoslovce, zájmena – nelze přiřadit

50 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim

51 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim naš-

52 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim naš- -im

53 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim naš- -im čtyřem

54 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim naš- -im čtyřem čtyř- -em

55 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim naš- -im čtyřem čtyř- -em spolužákům

56 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim naš- -im čtyřem čtyř- -em spolužákům spolužák- -ům

57 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim naš- -im čtyřem čtyř- -em spolužákům spolužák- -ům vysoké

58 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim naš- -im čtyřem čtyř- -em spolužákům spolužák- -ům vysoké vysok-

59 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim naš- -im čtyřem čtyř- -em spolužákům spolužák- -ům vysoké vysok- škole

60 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim naš- -im čtyřem čtyř- -em spolužákům spolužák- -ům vysoké vysok- škole škol- -e

61 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim naš- -im čtyřem čtyř- -em spolužákům spolužák- -ům vysoké vysok- škole škol- -e daří

62 Z věty Našim čtyřem spolužákům se na vysoké škole daří vypište všechna plnovýznamová slova a rozčleňte je v tabulce na tvarotvorný základ a koncovku. Tvar slova Tvarotvorný zákl. Koncovka našim naš- -im čtyřem čtyř- -em spolužákům spolužák- -ům vysoké vysok- škole škol- -e daří dař-

63 Třídění skladební = jakou funkci plní slovo ve větě
ohebná slova, příslovce – větné členy předložky – součást větných členů spojky – vyjadřují skladební vztahy mezi slovy či větami částice – formují větu podle postoje mluvčího (Že se do toho pletla! Ano.)

64 Postup při určování slovních druhů

65 Hraniční jevy ne vždy jednoznačné! všichni – zájmeno nebo číslovka
ranění muži – ranění – přídavné jméno odvezli raněné – podstatné jméno jela tudy s kolem (podst. jm.) X jel kolem (příslovce) X jel kolem nás (předložka) záleží vždy na kontextu

66 Vybráním jedné z možností vytvořte pravdivá tvrzení.
Jen ohebná – neohebná slova vyjadřují různými tvary svůj mluvnický význam. Změně tvaru slov k vyjádření pádu, čísla, příp. rodu a životnosti se říká časování – skloňování. Osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid svým tvarem vyjadřují jména – slovesa. Neohebná slova svůj tvar nemění – vyjadřují tvarem pouze číslo. Každé slovo lze podle jeho vlastností přiřadit k jednomu z deseti slovních druhů – tvarů.

67 Vybráním jedné z možností vytvořte pravdivá tvrzení.
Jen ohebná – neohebná slova vyjadřují různými tvary svůj mluvnický význam. Změně tvaru slov k vyjádření pádu, čísla, příp. rodu a životnosti se říká časování – skloňování. Osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid svým tvarem vyjadřují jména – slovesa. Neohebná slova svůj tvar nemění – vyjadřují tvarem pouze číslo. Každé slovo lze podle jeho vlastností přiřadit k jednomu z deseti slovních druhů – tvarů.

68 Vybráním jedné z možností vytvořte pravdivá tvrzení.
Jen ohebná – neohebná slova vyjadřují různými tvary svůj mluvnický význam. Změně tvaru slov k vyjádření pádu, čísla, příp. rodu a životnosti se říká časování – skloňování. Osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid svým tvarem vyjadřují jména – slovesa. Neohebná slova svůj tvar nemění – vyjadřují tvarem pouze číslo. Každé slovo lze podle jeho vlastností přiřadit k jednomu z deseti slovních druhů – tvarů.

69 Vybráním jedné z možností vytvořte pravdivá tvrzení.
Jen ohebná – neohebná slova vyjadřují různými tvary svůj mluvnický význam. Změně tvaru slov k vyjádření pádu, čísla, příp. rodu a životnosti se říká časování – skloňování. Osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid svým tvarem vyjadřují jména – slovesa. Neohebná slova svůj tvar nemění – vyjadřují tvarem pouze číslo. Každé slovo lze podle jeho vlastností přiřadit k jednomu z deseti slovních druhů – tvarů.

70 Vybráním jedné z možností vytvořte pravdivá tvrzení.
Jen ohebná – neohebná slova vyjadřují různými tvary svůj mluvnický význam. Změně tvaru slov k vyjádření pádu, čísla, příp. rodu a životnosti se říká časování – skloňování. Osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid svým tvarem vyjadřují jména – slovesa. Neohebná slova svůj tvar nemění – vyjadřují tvarem pouze číslo. Každé slovo lze podle jeho vlastností přiřadit k jednomu z deseti slovních druhů – tvarů.

71 Vybráním jedné z možností vytvořte pravdivá tvrzení.
Jen ohebná – neohebná slova vyjadřují různými tvary svůj mluvnický význam. Změně tvaru slov k vyjádření pádu, čísla, příp. rodu a životnosti se říká časování – skloňování. Osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid svým tvarem vyjadřují jména – slovesa. Neohebná slova svůj tvar nemění – vyjadřují tvarem pouze číslo. Každé slovo lze podle jeho vlastností přiřadit k jednomu z deseti slovních druhů – tvarů.

72 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný bolestivý později crrr rozbít dívka tisíc chladno ťuk jaký ve jestli vrátný kočičí známost křičet žádný my že nad

73 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný bolestivý později crrr rozbít dívka tisíc chladno ťuk jaký ve jestli vrátný kočičí známost křičet žádný my že nad

74 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný bolestivý 2 později crrr rozbít dívka tisíc chladno ťuk jaký ve jestli vrátný kočičí známost křičet žádný my že nad

75 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný bolestivý 2 později crrr 10 rozbít dívka tisíc chladno ťuk jaký ve jestli vrátný kočičí známost křičet žádný my že nad

76 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný bolestivý 2 později crrr 10 rozbít dívka 1 tisíc chladno ťuk jaký ve jestli vrátný kočičí známost křičet žádný my že nad

77 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný bolestivý 2 později crrr 10 rozbít dívka 1 tisíc chladno 1, 6 ťuk jaký ve jestli vrátný kočičí známost křičet žádný my že nad

78 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný bolestivý 2 později crrr 10 rozbít dívka 1 tisíc chladno 1, 6 ťuk jaký 3 ve jestli vrátný kočičí známost křičet žádný my že nad

79 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný bolestivý 2 později crrr 10 rozbít dívka 1 tisíc chladno 1, 6 ťuk jaký 3 ve jestli 8, 9 vrátný kočičí známost křičet žádný my že nad

80 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný bolestivý 2 později crrr 10 rozbít dívka 1 tisíc chladno 1, 6 ťuk jaký 3 ve jestli 8, 9 vrátný kočičí 2 známost křičet žádný my že nad

81 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný bolestivý 2 později crrr 10 rozbít dívka 1 tisíc chladno 1, 6 ťuk jaký 3 ve jestli 8, 9 vrátný kočičí 2 známost křičet 5 žádný my že nad

82 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný bolestivý 2 později crrr 10 rozbít dívka 1 tisíc chladno 1, 6 ťuk jaký 3 ve jestli 8, 9 vrátný kočičí 2 známost křičet 5 žádný my 3 že nad

83 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný bolestivý 2 později crrr 10 rozbít dívka 1 tisíc chladno 1, 6 ťuk jaký 3 ve jestli 8, 9 vrátný kočičí 2 známost křičet 5 žádný my 3 že nad 7

84 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný 2 bolestivý 2 později crrr 10 rozbít dívka 1 tisíc chladno 1, 6 ťuk jaký 3 ve jestli 8, 9 vrátný kočičí 2 známost křičet 5 žádný my 3 že nad 7

85 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný 2 bolestivý 2 později 6 crrr 10 rozbít dívka 1 tisíc chladno 1, 6 ťuk jaký 3 ve jestli 8, 9 vrátný kočičí 2 známost křičet 5 žádný my 3 že nad 7

86 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný 2 bolestivý 2 později 6 crrr 10 rozbít 5 dívka 1 tisíc chladno 1, 6 ťuk jaký 3 ve jestli 8, 9 vrátný kočičí 2 známost křičet 5 žádný my 3 že nad 7

87 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný 2 bolestivý 2 později 6 crrr 10 rozbít 5 dívka 1 tisíc 4 chladno 1, 6 ťuk jaký 3 ve jestli 8, 9 vrátný kočičí 2 známost křičet 5 žádný my 3 že nad 7

88 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný 2 bolestivý 2 později 6 crrr 10 rozbít 5 dívka 1 tisíc 4 chladno 1, 6 ťuk 10 jaký 3 ve jestli 8, 9 vrátný kočičí 2 známost křičet 5 žádný my 3 že nad 7

89 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný 2 bolestivý 2 později 6 crrr 10 rozbít 5 dívka 1 tisíc 4 chladno 1, 6 ťuk 10 jaký 3 ve 7 jestli 8, 9 vrátný kočičí 2 známost křičet 5 žádný my 3 že nad 7

90 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný 2 bolestivý 2 později 6 crrr 10 rozbít 5 dívka 1 tisíc 4 chladno 1, 6 ťuk 10 jaký 3 ve 7 jestli 8, 9 vrátný 1 kočičí 2 známost křičet 5 žádný my 3 že nad 7

91 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný 2 bolestivý 2 později 6 crrr 10 rozbít 5 dívka 1 tisíc 4 chladno 1, 6 ťuk 10 jaký 3 ve 7 jestli 8, 9 vrátný 1 kočičí 2 známost 1 křičet 5 žádný my 3 že nad 7

92 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný 2 bolestivý 2 později 6 crrr 10 rozbít 5 dívka 1 tisíc 4 chladno 1, 6 ťuk 10 jaký 3 ve 7 jestli 8, 9 vrátný 1 kočičí 2 známost 1 křičet 5 žádný 3 my 3 že nad 7

93 Následující slova zařaďte pomocí číslic 1-10 k příslušnému slovnímu druhu:
pilný 2 bolestivý 2 později 6 crrr 10 rozbít 5 dívka 1 tisíc 4 chladno 1, 6 ťuk 10 jaký 3 ve 7 jestli 8, 9 vrátný 1 kočičí 2 známost 1 křičet 5 žádný 3 my 3 že 8, 9 nad 7

94 Ukázka: A: Haló, kdo volá? B: … A: Ahoj, Hani! A: Ne, teď nejsem doma, ale přijď v šest, dáme si dobrou večeři. A: Tak večer!

95 Všechna slova z ukázky přiřaďte v tabulce k příslušným slovním druhům:
Slovní druh Slova Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

96 Všechna slova z ukázky přiřaďte v tabulce k příslušným slovním druhům:
Slovní druh Slova Podstatná jména Hani, večeři Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

97 Všechna slova z ukázky přiřaďte v tabulce k příslušným slovním druhům:
Slovní druh Slova Podstatná jména Hani, večeři Přídavná jména dobrou Zájmena Číslovky Slovesa Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

98 Všechna slova z ukázky přiřaďte v tabulce k příslušným slovním druhům:
Slovní druh Slova Podstatná jména Hani, večeři Přídavná jména dobrou Zájmena kdo, si Číslovky Slovesa Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

99 Všechna slova z ukázky přiřaďte v tabulce k příslušným slovním druhům:
Slovní druh Slova Podstatná jména Hani, večeři Přídavná jména dobrou Zájmena kdo, si Číslovky šest Slovesa Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

100 Všechna slova z ukázky přiřaďte v tabulce k příslušným slovním druhům:
Slovní druh Slova Podstatná jména Hani, večeři Přídavná jména dobrou Zájmena kdo, si Číslovky šest Slovesa volá, nejsem, přijď, dáme Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

101 Všechna slova z ukázky přiřaďte v tabulce k příslušným slovním druhům:
Slovní druh Slova Podstatná jména Hani, večeři Přídavná jména dobrou Zájmena kdo, si Číslovky šest Slovesa volá, nejsem, přijď, dáme Příslovce teď, doma, večer Předložky Spojky Částice Citoslovce

102 Všechna slova z ukázky přiřaďte v tabulce k příslušným slovním druhům:
Slovní druh Slova Podstatná jména Hani, večeři Přídavná jména dobrou Zájmena kdo, si Číslovky šest Slovesa volá, nejsem, přijď, dáme Příslovce teď, doma, večer Předložky v Spojky Částice Citoslovce

103 Všechna slova z ukázky přiřaďte v tabulce k příslušným slovním druhům:
Slovní druh Slova Podstatná jména Hani, večeři Přídavná jména dobrou Zájmena kdo, si Číslovky šest Slovesa volá, nejsem, přijď, dáme Příslovce teď, doma, večer Předložky v Spojky ale Částice Citoslovce

104 Všechna slova z ukázky přiřaďte v tabulce k příslušným slovním druhům:
Slovní druh Slova Podstatná jména Hani, večeři Přídavná jména dobrou Zájmena kdo, si Číslovky šest Slovesa volá, nejsem, přijď, dáme Příslovce teď, doma, večer Předložky v Spojky ale Částice ne, tak Citoslovce

105 Všechna slova z ukázky přiřaďte v tabulce k příslušným slovním druhům:
Slovní druh Slova Podstatná jména Hani, večeři Přídavná jména dobrou Zájmena kdo, si Číslovky šest Slovesa volá, nejsem, přijď, dáme Příslovce teď, doma, večer Předložky v Spojky ale Částice ne, tak Citoslovce haló, ahoj

106 Mluvnické kategorie mluvnický význam slova ve větě
vyjádřený příponou nebo koncovkou u jmen: pád, číslo, rod, životnost

107 Pád 7. pádů – projevují se koncovkou pro víc pádů může být stejná
funkce významová a skladební př. 1. pád – vyjadřuje původce děje (Petr vaří) a je obvykle podmětem 3. pád – příjemce děje (vaří dceři), 4. pád – to, co je dějem zasaženo (vaří oběd) – 3. a 4. pád bývá předmětem

108 Pády 1. pád – kdo, co 2. pád – bez koho, čeho 3. pád – ke komu, čemu
4. pád – vidím koho, co 5. pádem oslovujeme, voláme 6. pád – o kom, o čem 7. pád – s kým, s čím

109 Číslo jednotné – jedna skutečnost či jev
množné – více než jedna skutečnost jména hromadná – jednotným číslem označují větší počet jevů téhož druhu (drůbež, listí) jména pomnožná – množným číslem označují jeden jev (šaty, housle)

110 jména látková – látka bez ohledu na množství (mouka, železo, povidla)
číslo dvojné – dnes pouze zbytky, označovalo dva kusy – párové části těla (oči)

111 Jmenný rod a životnost rod mužský, ženský a střední
v rozporu s přirozeným rodem (střední neexistuje) jeden výraz může být pro jedince obou pohlaví (krtek, chudák) u mužského rodu – životnost není totožná s živostí – např. strašák

112 Životnost slova životná stejný tvar 2. a 4. pádu č. jednotného
bez psa, máme psa slova neživotná stejný tvar 1. a 4. pádu stůl stál, měl stůl

113 Dáme góla, dáme! Čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do dvaceti let v roce 2011 prohráli závěrečný zápas v základní skupině s Finskem 0:4. Jak k tomu poznamenal kapitán týmu, „nepovedlo se nám dát góla“. Tak byl výrok citován v médiích, i když bychom u neživotného jména gól životnou koncovku nečekali. Fanoušky řvoucí Dáme góla, dáme! to ale zjevně nijak neruší.

114

115 U tučně vytištěných jmen určete pád, číslo, rod, příp. životnost.
Slovo Pád Číslo Rod Životnost kůže z jehněte v obchodě oslavil narozeniny jedovatí hadi dar mé ženě s druhým dítětem

116 U tučně vytištěných jmen určete pád, číslo, rod, příp. životnost.
Slovo Pád Číslo Rod Životnost kůže z jehněte 2. j. stř. - v obchodě oslavil narozeniny jedovatí hadi dar mé ženě s druhým dítětem

117 U tučně vytištěných jmen určete pád, číslo, rod, příp. životnost.
Slovo Pád Číslo Rod Životnost kůže z jehněte 2. j. stř. - v obchodě 6. m. neživ. oslavil narozeniny jedovatí hadi dar mé ženě s druhým dítětem

118 U tučně vytištěných jmen určete pád, číslo, rod, příp. životnost.
Slovo Pád Číslo Rod Životnost kůže z jehněte 2. j. stř. - v obchodě 6. m. neživ. oslavil narozeniny 4. mn. (pomnož.) ž. jedovatí hadi dar mé ženě s druhým dítětem

119 U tučně vytištěných jmen určete pád, číslo, rod, příp. životnost.
Slovo Pád Číslo Rod Životnost kůže z jehněte 2. j. stř. - v obchodě 6. m. neživ. oslavil narozeniny 4. mn. (pomnož.) ž. jedovatí hadi 1. mn. živ. dar mé ženě s druhým dítětem

120 U tučně vytištěných jmen určete pád, číslo, rod, příp. životnost.
Slovo Pád Číslo Rod Životnost kůže z jehněte 2. j. stř. - v obchodě 6. m. neživ. oslavil narozeniny 4. mn. (pomnož.) ž. jedovatí hadi 1. mn. živ. dar mé ženě 3. s druhým dítětem

121 U tučně vytištěných jmen určete pád, číslo, rod, příp. životnost.
Slovo Pád Číslo Rod Životnost kůže z jehněte 2. j. stř. - v obchodě 6. m. neživ. oslavil narozeniny 4. mn. (pomnož.) ž. jedovatí hadi 1. mn. živ. dar mé ženě 3. s druhým dítětem 7.

122 Test – Slovní druhy, mluvnické kategorie jmen

123 Podstatná jména (substantiva)
jména konkrétní – názvy osob, zvířat, věcí - obecná – jakékoli osoby, zvířata a věci (muž, medvěd, město) - vlastní – jedinečné osoby, zvířata a věci (Pavel Blažek, Pú, Brno) jména abstraktní – názvy dějů, vlastností a stavů (myšlení, skromnost, údiv)

124 Vzory podstatných jmen
Rod Vlastní vzory podstatných jmen Podle vzorů příd. jm. Mužský životný pán (-Ø, -a) muž (-Ø, -e) předseda (-a, -y) soudce (-e, -e) hajný (-ý, -ého) průvodčí (-í, -ího) Mužský neživotný hrad (-Ø, -u/a) stroj - zlatý Ženský žena růže (-e/ě, -e/ě) píseň (-Ø, -e/ě) kost (-Ø, -i) bytná (-á, -é) (-í, -í) Střední město (-o, -a) moře kuře (-e/ě, -ete/ěte) stavení vstupné (-é, -ého) hovězí

125 Problémy skloňování některá podst. jm. se zčásti skloňují podle dvou vzorů kužely/kužele, tmely/tmele kámen, řemen, kořen, plamen – 2., 3. a 6. pád j. č. – stroj i hrad - zbytek j. č. – stroj, mn. č. – hrad více variant koncovek – o plesech/plesích, kostelech/kostelích, domcích/domkách

126 Aby jazyk nediskriminoval
Podstatná jména, která se skloňují jako přídavná, upřednostňuje třeba ministerstvo školství. Doporučuje jejich užívání, abychom se vyhnuli diskriminaci a označování žen či osob obou pohlaví jmény mužského rodu. Namísto učitelé lze přece říct vyučující, místo studenti studující a místo sportovci zase sportující. Má to však háček – při označení jedné osoby se v některých pádech rod skrýt prostě nedá.

127 Trénující a sportující

128 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán růže hrad píseň muž kost stroj město předseda moře soudce kuře žena stavení

129 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán růže hrad hluk píseň muž kost stroj město předseda moře soudce kuře žena stavení

130 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán růže hrad hluk píseň muž kuchař kost stroj město předseda moře soudce kuře žena stavení

131 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán růže lžíce hrad hluk píseň muž kuchař kost stroj město předseda moře soudce kuře žena stavení

132 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán růže lžíce hrad hluk píseň muž kuchař kost stroj nůž město předseda moře soudce kuře žena stavení

133 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán růže lžíce hrad hluk píseň postel muž kuchař kost stroj nůž město předseda moře soudce kuře žena stavení

134 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán růže lžíce hrad hluk píseň postel muž kuchař kost stroj nůž město právo předseda moře soudce kuře žena stavení

135 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán růže lžíce hrad hluk píseň postel muž kuchař kost stroj nůž město právo předseda moře soudce kuře rajče žena stavení

136 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán růže lžíce hrad hluk píseň postel muž kuchař kost stroj nůž město právo předseda starosta moře soudce kuře rajče žena stavení

137 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán sysel růže lžíce hrad hluk píseň postel muž kuchař kost stroj nůž město právo předseda starosta moře soudce kuře rajče žena stavení

138 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán sysel růže lžíce hrad hluk píseň postel muž kuchař kost stroj nůž město právo předseda starosta moře soudce kuře rajče žena stavení trámoví

139 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán sysel růže lžíce hrad hluk píseň postel muž kuchař kost trpělivost stroj nůž město právo předseda starosta moře soudce kuře rajče žena stavení trámoví

140 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán sysel růže lžíce hrad hluk píseň postel muž kuchař kost trpělivost stroj nůž město právo předseda starosta moře vejce soudce kuře rajče žena stavení trámoví

141 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán sysel růže lžíce hrad hluk píseň postel muž kuchař kost trpělivost stroj nůž město právo předseda starosta moře vejce soudce kuře rajče žena vidlička stavení trámoví

142 Přiřaďte ke vzorům podstatných jmen slova hluk, kuchař, lžíce, nůž, postel, právo, rajče, starosta, sysel, trámoví, trpělivost, vejce, vidlička, zrádce. pán sysel růže lžíce hrad hluk píseň postel muž kuchař kost trpělivost stroj nůž město právo předseda starosta moře vejce soudce zrádce kuře rajče žena vidlička stavení trámoví

143 Utvořte zadaný tvar podstatného jména a uplatněte ho v krátké větě:
batole (2. p. č. j.) bota (6. p. č. mn.) filé (4. p. č. j.) občan (1. p. č. mn.) poradce (3. p. č. j.) ruka (6. p. č. mn.) vrátný (2. p. č. j.)

144 Utvořte zadaný tvar podstatného jména a uplatněte ho v krátké větě:
batole (2. p. č. j.) - batolete bota (6. p. č. mn.) filé (4. p. č. j.) občan (1. p. č. mn.) poradce (3. p. č. j.) ruka (6. p. č. mn.) vrátný (2. p. č. j.)

145 Utvořte zadaný tvar podstatného jména a uplatněte ho v krátké větě:
batole (2. p. č. j.) - batolete bota (6. p. č. mn.) - botách filé (4. p. č. j.) občan (1. p. č. mn.) poradce (3. p. č. j.) ruka (6. p. č. mn.) vrátný (2. p. č. j.)

146 Utvořte zadaný tvar podstatného jména a uplatněte ho v krátké větě:
batole (2. p. č. j.) - batolete bota (6. p. č. mn.) - botách filé (4. p. č. j.) - filé občan (1. p. č. mn.) poradce (3. p. č. j.) ruka (6. p. č. mn.) vrátný (2. p. č. j.)

147 Utvořte zadaný tvar podstatného jména a uplatněte ho v krátké větě:
batole (2. p. č. j.) - batolete bota (6. p. č. mn.) - botách filé (4. p. č. j.) - filé občan (1. p. č. mn.) - občané poradce (3. p. č. j.) ruka (6. p. č. mn.) vrátný (2. p. č. j.)

148 Utvořte zadaný tvar podstatného jména a uplatněte ho v krátké větě:
batole (2. p. č. j.) - batolete bota (6. p. č. mn.) - botách filé (4. p. č. j.) - filé občan (1. p. č. mn.) - občané poradce (3. p. č. j.) – poradci/poradcovi ruka (6. p. č. mn.) vrátný (2. p. č. j.)

149 Utvořte zadaný tvar podstatného jména a uplatněte ho v krátké větě:
batole (2. p. č. j.) - batolete bota (6. p. č. mn.) - botách filé (4. p. č. j.) - filé občan (1. p. č. mn.) - občané poradce (3. p. č. j.) – poradci/poradcovi ruka (6. p. č. mn.) – na rukou/rukách vrátný (2. p. č. j.)

150 Utvořte zadaný tvar podstatného jména a uplatněte ho v krátké větě:
batole (2. p. č. j.) - batolete bota (6. p. č. mn.) - botách filé (4. p. č. j.) - filé občan (1. p. č. mn.) - občané poradce (3. p. č. j.) – poradci/poradcovi ruka (6. p. č. mn.) – na rukou/rukách vrátný (2. p. č. j.) – vrátného

151 Doplňte do vět správný tvar podstatných jmen v závorkách:
Sparta chce zlomit sérii proher (prohra). Připravte těsto ze dvou vajec (vejce). Pochutnali si na pečených pstruzích (pstruh). Jízdenku ukaž panu průvodčímu (průvodčí). Seznámil kolegy s hlavními cíli (cíl) kampaně. Na statku mají ohradu s dospělými koni/koňmi (kůň) a pěti hříbaty (hříbě). Finále se odehraje mezi Olomoucí (Olomouc) a Pardubicemi (Pardubice).

152 Doplňte do vět správný tvar podstatných jmen v závorkách:
Sparta chce zlomit sérii proher (prohra). Připravte těsto ze dvou vajec (vejce). Pochutnali si na pečených pstruzích (pstruh). Jízdenku ukaž panu průvodčímu (průvodčí). Seznámil kolegy s hlavními cíli (cíl) kampaně. Na statku mají ohradu s dospělými koni/koňmi (kůň) a pěti hříbaty (hříbě). Finále se odehraje mezi Olomoucí (Olomouc) a Pardubicemi (Pardubice).

153 Doplňte do vět správný tvar podstatných jmen v závorkách:
Sparta chce zlomit sérii proher (prohra). Připravte těsto ze dvou vajec (vejce). Pochutnali si na pečených pstruzích (pstruh). Jízdenku ukaž panu průvodčímu (průvodčí). Seznámil kolegy s hlavními cíli (cíl) kampaně. Na statku mají ohradu s dospělými koni/koňmi (kůň) a pěti hříbaty (hříbě). Finále se odehraje mezi Olomoucí (Olomouc) a Pardubicemi (Pardubice).

154 Doplňte do vět správný tvar podstatných jmen v závorkách:
Sparta chce zlomit sérii proher (prohra). Připravte těsto ze dvou vajec (vejce). Pochutnali si na pečených pstruzích (pstruh). Jízdenku ukaž panu průvodčímu (průvodčí). Seznámil kolegy s hlavními cíli (cíl) kampaně. Na statku mají ohradu s dospělými koni/koňmi (kůň) a pěti hříbaty (hříbě). Finále se odehraje mezi Olomoucí (Olomouc) a Pardubicemi (Pardubice).

155 Doplňte do vět správný tvar podstatných jmen v závorkách:
Sparta chce zlomit sérii proher (prohra). Připravte těsto ze dvou vajec (vejce). Pochutnali si na pečených pstruzích (pstruh). Jízdenku ukaž panu průvodčímu (průvodčí). Seznámil kolegy s hlavními cíli (cíl) kampaně. Na statku mají ohradu s dospělými koni/koňmi (kůň) a pěti hříbaty (hříbě). Finále se odehraje mezi Olomoucí (Olomouc) a Pardubicemi (Pardubice).

156 Doplňte do vět správný tvar podstatných jmen v závorkách:
Sparta chce zlomit sérii proher (prohra). Připravte těsto ze dvou vajec (vejce). Pochutnali si na pečených pstruzích (pstruh). Jízdenku ukaž panu průvodčímu (průvodčí). Seznámil kolegy s hlavními cíli (cíl) kampaně. Na statku mají ohradu s dospělými koni/koňmi (kůň) a pěti hříbaty (hříbě). Finále se odehraje mezi Olomoucí (Olomouc) a Pardubicemi (Pardubice).

157 Doplňte do vět správný tvar podstatných jmen v závorkách:
Sparta chce zlomit sérii proher (prohra). Připravte těsto ze dvou vajec (vejce). Pochutnali si na pečených pstruzích (pstruh). Jízdenku ukaž panu průvodčímu (průvodčí). Seznámil kolegy s hlavními cíli (cíl) kampaně. Na statku mají ohradu s dospělými koni/koňmi (kůň) a pěti hříbaty (hříbě). Finále se odehraje mezi Olomoucí (Olomouc) a Pardubicemi (Pardubice).

158 Doplňte do vět správný tvar podstatných jmen v závorkách:
Sparta chce zlomit sérii proher (prohra). Připravte těsto ze dvou vajec (vejce). Pochutnali si na pečených pstruzích (pstruh). Jízdenku ukaž panu průvodčímu (průvodčí). Seznámil kolegy s hlavními cíli (cíl) kampaně. Na statku mají ohradu s dospělými koni/koňmi (kůň) a pěti hříbaty (hříbě). Finále se odehraje mezi Olomoucí (Olomouc) a Pardubicemi (Pardubice).

159 Doplňte do vět správný tvar podstatných jmen v závorkách:
Sparta chce zlomit sérii proher (prohra). Připravte těsto ze dvou vajec (vejce). Pochutnali si na pečených pstruzích (pstruh). Jízdenku ukaž panu průvodčímu (průvodčí). Seznámil kolegy s hlavními cíli (cíl) kampaně. Na statku mají ohradu s dospělými koni/koňmi (kůň) a pěti hříbaty (hříbě). Finále se odehraje mezi Olomoucí (Olomouc) a Pardubicemi (Pardubice).

160 Doplňte do vět správný tvar podstatných jmen v závorkách:
Sparta chce zlomit sérii proher (prohra). Připravte těsto ze dvou vajec (vejce). Pochutnali si na pečených pstruzích (pstruh). Jízdenku ukaž panu průvodčímu (průvodčí). Seznámil kolegy s hlavními cíli (cíl) kampaně. Na statku mají ohradu s dospělými koni/koňmi (kůň) a pěti hříbaty (hříbě). Finále se odehraje mezi Olomoucí (Olomouc) a Pardubicemi (Pardubice).

161 Přídavná jména (adjektiva)
blíže určují jev označený podstatným jménem popisují jeho vlastnost (dobrý, malý, živý) nebo vztah k jiné skutečnosti (kovový – vyrobený z kovu, píšící – vztahující se k psaní, dědův – patřící dědovi) ml. kat. – pád, číslo, jm. rod a živ.

162 Skloňování složené - tvrdý vzor mladý/mladá/mladé - měkký vzor jarní
jmenné – v čj vzácné - vzor šťasten/šťastna/šťastno - shodné s pán/hrad, žena, město

163 Skloňování smíšené - vzor otcův – přípony –ův/-ova/-ovo
- od podst. jm. muž. rodu (synův pes, synova taška, synovo kolo) - vzor matčin – přípony –in/-ina/-ino - od názvů byt. ženského rodu (Evin syn, Evina teta, Evino auto)

164 Úkol: Uveďte typ skloňování a vzor přídavných jmen - cizí - schopna
- neznámí

165 Úkol: Uveďte typ skloňování a vzor přídavných jmen
- cizí složené, vzor jarní - schopna - neznámí

166 Úkol: Uveďte typ skloňování a vzor přídavných jmen
- cizí složené, vzor jarní - schopna jmenné, vzor šťastna - žena - neznámí

167 Úkol: Uveďte typ skloňování a vzor přídavných jmen
- cizí složené, vzor jarní - schopna jmenné, vzor šťastna - žena - neznámí složené, vzor mladí

168 Stupňování tři stupně vlastnosti, slouží ke srovnávání
nelze stupňovat všechna příd. jm. 2. stupeň – přípony –ejší/-ější, příp. –í rychlejší, hlubší, hezčí 3. stupeň – stejné přípony a předpony nej- nejhezčí

169 Úkol: Určete, který z tvarů - velcí - menším - hořkých - sladkých
vznikl stupňováním.

170 Ukázka stupňování: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň veselý

171 Ukázka stupňování: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň veselý veselejší
nejveselejší zdravý

172 Ukázka stupňování: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň veselý veselejší
nejveselejší zdravý zdravější nejzdravější mladý

173 Ukázka stupňování: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň veselý veselejší
nejveselejší zdravý zdravější nejzdravější mladý mladší nejmladší hezký

174 Ukázka stupňování: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň veselý veselejší
nejveselejší zdravý zdravější nejzdravější mladý mladší nejmladší hezký hezčí nejhezčí dobrý

175 Ukázka stupňování: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň veselý veselejší
nejveselejší zdravý zdravější nejzdravější mladý mladší nejmladší hezký hezčí nejhezčí dobrý lepší nejlepší

176 Jen to nejlepší! Porovnávání a vyjádření nejvyššího stupně vlastnosti je něco, co se dobře uplatní v reklamě. Stupňování proto reklamní agentury používají rády – výrobky jsou pak s oblibou nejkvalitnější a nejlevnější. A nejen to, vyšší stupeň tvoří i u těch přídavných jmen, u nichž to vlastně není možné. V reklamě tak je prádlo klidně bělejší a čokoláda nejčokoládovější. Uveďte podobné jazykově nesprávné příklady stupňovaných přídavných jmen, které znáte z reklamy.

177


Stáhnout ppt "Opakování Slovotvorba."

Podobné prezentace


Reklamy Google