Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnější služba – výsledky v oblasti trestního řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnější služba – výsledky v oblasti trestního řízení"— Transkript prezentace:

1 Vnější služba – výsledky v oblasti trestního řízení
Vnější služba – výsledky v oblasti trestního řízení

2 Oblast služby pořádkové policie
Oblast služby pořádkové policie

3 Vnější služba – trestní řízení
Přehled zpracovaných spisů – pořádková služba Rok 2010 Rok 2011 rozdíl Evid. spisů – celkem Obyčejné spisy Přestupky Trestné činy Odloženo 11 070 10 991 - 79 Vnější služba – trestní řízení plk. Mgr. Vladislav HUSÁK

4 Vnější služba – trestní řízení
Počty vykázaných osob (domácí násilí) Na útvary vnější služby připadá drtivá většina vykázaných osob Rok 2010 Rok 2011 rozdíl Vykázáno osob 1 054 1 307 + 253 Muži 1 025 1 280 + 255 Ženy 29 27 - 2 Vnější služba – trestní řízení plk. Mgr. Vladislav HUSÁK

5 Vnější služba – trestní řízení
Úkony v trestním řízení provedené útvary služby pořádkové policie Rok 2010 Rok 2011 rozdíl Předvedeno osob 21 105 16 503 Zajištěno osob 30 503 33 295 Zadrženo osob 30 428 31 040 + 612 Zatčeno osob 7 097 6 717 - 380 Umístěno v policejní cele 18 247 23 719 Počet eskort 60 608 61 406 + 798 Vnější služba – trestní řízení plk. Mgr. Vladislav HUSÁK

6 Vnější služba – trestní řízení
Došlo k poklesu předvedených osob, což může být zapříčiněno poklesem počtu policistů na základních útvarech Naopak nárůst počtů zajištěných a zadržených osob a počet osob umístněných v policejní cele nasvědčuje o zintenzivnění práce v oblasti přestupkového a trestního řízení Vnější služba – trestní řízení plk. Mgr. Vladislav HUSÁK

7 Vnější služba – trestní řízení
Služba pořádkové policie je základní policejní službou Zpravidla je 1. na místě trestného činu Od kvality prvotních úkonů se vždy odvíjí celé další vyšetřování Jsou však i oblasti, které jsou vyloženě zpracovávány útvary vnější služby – např. domácí násilí, zkrácené přípravné řízení apod. Vnější služba – trestní řízení plk. Mgr. Vladislav HUSÁK

8 Oblast služby dopravní policie
Oblast služby dopravní policie

9 Trestné činy v silničním provozu
2011 2010 rozdíl alkohol 2949 2968 -19 návykové látky 247 379 -132 maření rozhodnutí 2030 2042 -12 Vnější služba – trestní řízení plk. Mgr. Vladislav HUSÁK

10 Trestné činy v silničním provozu
2011 2010 rozdíl zjištěno pachatelů TČ 5576 5528 48 vypátráno hledaných osob 789 718 71 vypátráno odcizených vozidel 221 203 18 Vnější služba – trestní řízení plk. Mgr. Vladislav HUSÁK

11 Trestné činy v silničním provozu
Nepatrný pokles o 0,6% oproti roku 2010 zjištěných trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky (alkohol) odpovídá celkovému vývoji zjištěných porušení zákazu požívání alkoholických nápojů řidiči motorových vozidel (pokles o 3,7% oproti roku 2010). Počet zjištěných trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky (jiné návyk. látky - drogy) je negativně ovlivněn (pokles o 34,8 % oproti roku 2010) procesní složitostí trestního řízení v oblasti jiných návykových látek, kdy většina zjištěných případů je šetřena jako přestupek. Vnější služba – trestní řízení plk. Mgr. Vladislav HUSÁK

12 Oblast služby cizinecké policie
Oblast služby cizinecké policie

13 Trestné činy v cizinecké agendě
TČ (TOP 2) (dle jednotlivých KŘP OCP) Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Ústecký Královéhradecký Jihomoravský Moravskoslezský 00 01 02 03 04 05 06 07 2010 2011 maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337, 410 ) 146 228 8 13 60 24 15 18 103 44 27 7 165 77 28 padělání a pozměňování veřejné listiny (§ 348) 79 75 5 4 14 12 10 23 33 17 1 Celkem 225 303 74 39 26 113 52 32 188 110 61 29 TČ (TOP 2) (dle jednotlivých KŘP OCP) Olomoucký Zlínský Vysočina Pardubický Liberecký Karlovarský V zahraničí 14 15 16 17 18 19 30 2010 2011 maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337, 410 ) 12 5 75 21 25 7 11 8 padělání a pozměňování veřejné listiny (§ 348) 1 2 6 10 4 Celkem 13 76 22 23 20 28 TOP 2 – celkové počty Celkem 00 až 30 2010 2011 maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337, 410 ) 713 518 padělání a pozměňování veřejné listiny (§ 348) 186 165 899 683 Vnější služba – trestní řízení plk. Mgr. Vladislav HUSÁK

14 Trestné činy v cizinecké agendě
Ačkoliv lze na základě dříve uvedených čísel dovozovat, že se jedná o pokles trestné činnosti v daných směrech, je zapotřebí vzít v potaz následující aspekty, které toto tvrzení do jisté míry nepotvrzují: Transformace služby cizinecké policie na konci roku 2010, která se projevila i v kvantitě odhalených trestných činů. V současné době se hledají nové postupy při odhalování trestné činnosti, které budou zohledňovat novou strukturu služby cizinecké policie. 2) Náročnost odhalování latentní trestné činnosti v návaznosti na personální stavy V průběhu roku 2011 ukončilo služební poměr, či přešlo k jiným složkám PČR značné množství pracovníků, které se danou problematikou dlouhodobě zabývali. Přestože byli tito pracovníci do určité míry nahrazeni novými, je nutno tyto nové pracovníky uvést do problematiky, což vyžaduje určitý časový horizont. S ohledem na tyto skutečnosti je zapotřebí si uvědomovat, že latentní trestná činnost je velmi náročná na její odhalování. Je zde dlouhodobý časový horizont, potřebný na její odhalení, neboť není účelem řešit pouze dílčí rizikové faktory, ale problematiku pojímat jako celek, který je často řešen na mezinárodní úrovni. Vnější služba – trestní řízení plk. Mgr. Vladislav HUSÁK

15 Děkuji za pozornost. plk. Mgr. Vladislav HUSÁK
Vnější služba – trestní řízení plk. Mgr. Vladislav HUSÁK


Stáhnout ppt "Vnější služba – výsledky v oblasti trestního řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google