Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Netolismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Netolismus."— Transkript prezentace:

1 Netolismus

2 Obsah: Definice On-line závislosti Znaky netolismu Příznaky netolismu
Rizika spojená s netolismem 1. Tělesná rizika 2. Psychologická a sociální rizika MMORPG hry Meze a pravidla hraní MMORPG her

3 Definice: Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Jedná o závislost psychickou. Mezi ně patří zejména: počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj.

4 Další definice on-line závislostí
Používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace. (Beard & Wolf, 2001) Neschopnost jedince mít kontrolu nad svým užíváním internetu, jako kompulzivní nadužívání internetu a podrážděné nebo náladové chování v důsledku nemožnosti jeho užívání. (Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla, & McElroy, 2000).

5 Znaky závislostí podle WHO:
silná touha nebo pocit puzení užívat látku, potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo o množství látky, užívání látky k odstranění abstinenčních příznaků, průkazná tolerance (vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinků původně vyvolaných nižšími dávkami), postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času potřebného k získání nebo užívání látky, pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků.

6 Znaky netolismu 1. VÝZNAČNOST 2. ZMĚNY NÁLADY 4. ODVYKACÍ SYMPTOMY
Určitá aktivita se stane nejdůležitější v životě člověka a začíná ovládat jeho myšlení, cítění a chování. 2. ZMĚNY NÁLADY Změny nálady v důsledku zapojení se do určité aktivity, které mohou být vnímány jako vyrovnávací strategie za účelem uklidnění se. 3. TOLERANCE Proces, při kterém je nutno stále více aktivity k dosažení předchozí míry uspokojení. V praxi tedy např. roste délka času tráveného online. 4. ODVYKACÍ SYMPTOMY Ukončení či omezení aktivity se projevuje abstinenčními symptomy. 5. RELAPS Tendence opakovat dřívější vzorce závislostního chování.

7 Typické příznaky netolismu A
Typické příznaky netolismu A. Ztráta kontroly nad časem Brzké vstávání či naopak ponocování z důvodu potřeby být online, stále více a více času potřebného k uspokojení ze hry… B. Psychické projevy Pocit prázdnoty, když člověk není u počítače či mobilu, rostoucí nervozita a neklid, když člověk nepoužívá počítač delší dobu, přemýšlení o počítači, když ho člověk zrovna nepoužívá, zatajování informací o závislosti, počítač/mobil jako únik od osobních problémů atd... C. Psychosociální projevy Narušení vztahů s rodinou, ztráta dřívějších přátel, nezájem o koníčky, kradení peněz na nákup her… D. Projevy spojené s prací Méně vykonané práce, zanedbávání učení, zhoršující se prospěch… 

8 Rizika spojená s netolismem
Tělesná rizika sedavý způsob života, obezita, cukrovka, srdeční nemoci, bolesti šíje, ramen, bederní páteře, drobných kloubů, zápěstí atd., nemoci očí, silné zatěžování zraku, epilepsie, dlouhodobý stres a s tím související zdravotní problémy, větší tendence riskovat a vyšší riziko úrazů.

9 2. Psychologická a sociální rizika
špatná organizace času, nepravidelnost v jídle, nedostatek spánku, zhoršení mezilidských vztahů, úzkost ve vztazích, neschopnost řešit problémy v komunikaci, horší školní prospěch nebo soustředění na práci, násilí v počítačových hrách zvyšuje agresivitu, sklon ke rvačkám, šikanování, nepřátelské nebo podezíravé naladění vůči světu, vyšší riziko zneužívání alkoholu a drog, poruchy paměti. návykové chování ve vztahu k počítačům, dochází ke zhoršování vztahů v rodině a partnerských vztazích, se vzrůstajícím časem, který hře lidé věnují, omezují veškeré ostatní aktivity, tedy zájmy, koníčky a sport, ty postupně redukují, až je nakonec zcela opouštějí.

10 (Massively multiplayer on-line role playing game)
MMORPG hry (Massively multiplayer on-line role playing game) Jedná se o on-line hry na hrdiny ve více hráčích. Ve virtuálním světě hráči vytvářejí své hrdiny, prožívají nereálné příběhy a neuvěřitelná dobrodružství. Velkým problémem, který podporuje rozvoj závislostního chování v prostředí MMORPG, je neexistence konce hry. MMORPG zpravidla nemají žádný konec, s rostoucím množstvím hráčů autoři do hry dodávají nové úkoly, rozšiřují herní možnosti, vydávají tzv. datadisky, které umožňují pokračovat ve hře do nekonečna. MMORPG tedy nelze vyhrát.

11 MMORPG hry Lákadlem, díky kterému MMORPG hry získávají stále nové hráče je týmový způsob hraní – bez spolupráce s ostatními hráči určité herní úkoly nemůžete splnit. Proto také celá řada MMORPG (včetně WoW) umožňuje vytvářet sociální skupiny – tzv. gildy či týmy. S příslušností k týmu pak roste zodpovědnost, se kterou do hry hráči přistupují. Jejich přítomnost ve hře je pak nutná právě proto, že by bez nich celý tým nemohl zadané úkoly splnit. Online kooperace má i určitá pozitiva, např. silnější hráči pomáhají slabším. MMORPG hry v kombinaci s dalšími internetovými službami jsou schopny uspokojit téměř beze zbytku veškeré lidské potřeby. V případě, že z principu nemůže k uspokojení potřeby dojít (např. u fyziologických potřeb), jednoduše hráč potřebu potlačí. Uspokojení potřeb je v prostředí virtuálních online her  ve srovnání s reálným nevirtuálním světem poměrně snadné – neúspěch můžete prostým opakováním změnit v úspěch.

12 Meze a pravidla hraní MMORPG her
Online hraní v principu není nebezpečné, pokud jej jako hru vnímáte a dokážete mu vyhradit jasně dané meze a pravidla: Stanovení začátku a konce. V principu není důležité, jak dlouho hru hrajete, pokud to nemá přímý vliv na váš reálný život. Existují hráči, kteří např. celý rok online hry nehrají – s výjimkou např. jednoho týdne v roce, kdy hrají intenzivně i 12 hodin denně. Řada hráčů rovněž online hru bere jako příjemnou relaxaci po namáhavém dni stráveném např. prací –v tomto případě jde o projev běžné relaxace, potřeby odreagovat se. Bohužel v řadě případů nekontrolované on-line hraní vede ke ztrátě sociálních vztahů ve skutečném světě, destrukci rodiny, ztrátě zaměstnání atd.

13 Použitá literatura: http://psychologie. doktorka
Použitá literatura: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a PhDr. Ladislav Csémy - Zdravotní rizika počítačových her a videoher


Stáhnout ppt "Netolismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google