Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZEYEROVA 3354, KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 7. ROČNÍK TÉMA: LITERATURA DOBY KARLA IV. AUTOR: Mgr. Kateřina Mládková DATUM VYTVOŘENÍ: 1O VY_32_INOVACE_16_KM

2 ANOTACE Cílová skupina: Prezentace vytvořena pro žáky 7. ročníku
Téma: Literatura za vlády Karla IV. Cíl: Prezentace -slouží k seznámení žáků s další literární tvorbou ve středověku -podává stručný přehled literatury za doby vlády Karla IV. -koresponduje s učivem dějepisu v 7. ročníku Pomůcky: školní sešit, učebnice Literární výchovy pro 2. stupeň ZŠ Pilotáž: Žáci byli seznámeni s tvorbou významného panovníka, práce ve vyučování byla zajímavá, neboť žáci samostatně na základě prezentace reprodukovali získané poznatky a kladli si navzájem otázky, které doplnili četbou ukázek.

3 KLÍČOVÁ SLOVA Vita Caroli /Život Karlův/ Legenda o sv. Kateřině
Legenda o sv. Prokopu Fraška /typ komedie/ Mastičkář Tkadleček Trojánská kronika Hradecký rukopis Podkoní a žák Závišova píseň

4 „ A tak, když jsme přišli do Čech, nenalezli
jsme ani otce, ani matku, ani bratra, ani sestru, aniž koho známého. Také řeč českou jsme úplně zapomněli, ale později jsme se jí opět naučili, takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech. Z boží milosti jsme dovedli mluvit, psát a číst nejen česky, ale i francouzsky, italsky, německy a latinsky…….“ VITA CAROLI /ŽIVOT KARLŮV/

5 √ tvorba česká i latinská
Literatura v době Karla IV. √ tvorba česká i latinská √ knihy naučné i umělecké √ vzrůstá vzdělanost

6 L E G E N D Y LEGENDA O SV. KATEŘINĚ a LEGENDA O SV. PROKOPU
F I L O Z O F I E UMĚLECKÁ PRÓZA TKADLEČEK R Y T Í Ř S K Á E P I K A TROJÁNSKÁ KRONIKA – nejznámější český prvotisk / inkunábule /

7 N Á B O Ž E N S K É H R Y POČÁTEK VÝVOJE ČESKÉHO DIVADLA M A S T I Č K Á Ř nejstarší české drama fraška /= typ komedie, založený na nadsázce/ zesměšňuje pochybné léčitele a poměry ve středověké Praze

8 S A T I R Y V H R A D E C K É M R U K O P I S E
° SATIRY O ŘEMESLNÍCÍCH A KONŠELÍCH ° DESATERO KÁZANIE BOŽIE ° BAJKA O LIŠCE A DŽBÁNU Ž Á K O V S K Á S K L A D B A PODKONÍ A ŽÁK L Y R I C K Á S K L A D B A ZÁVIŠOVA PÍSEŇ

9 Otec národa KAREL IV. /14. 5. 1316 v Praze – 29. 11. 1378 v Praze/
ŽIVOT A VLASTNÍ TVORBA KARLA IV. KAREL IV. / v Praze – v Praze/ markrabě moravský, český král a římský císař syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského pokřtěn Václav, vychováván ve Francii u strýce Karla 4x ženatý : Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská jako český král stál u zrodu Nového Města pražského 1348 Karlova univerzita Svatováclavská koruna pražské arcibiskupství, Emauzský klášter Karlův most, chrám sv. Víta, Karlštejn Otec národa

10 Narodil se jako prvorozený syn. Mocný a cílevědomý vladař Lucemburk.
Podporuje vzdělání a uměleckou tvorbu. Měl neobyčejné vlohy politické, jazykové. Nesmírně si vážil českého jazyka. Dal podnět k sepsání několika kronik. Vypracoval korunovační řád českých králů. Sepsal sbírku morálně náboženských myšlenek a naučení MORALITATES. Sám napsal /latinsky/ část svého životopisu. Zemřel na zápal plic. Kdo byli rodiče Karla IV.? Jak se nazýval jeho otec? OTÁZKY K DISKUZI Jaké památky vybudoval ?

11 AUTOBIOGRAFIE Vita Caroli psán latinsky události od mládí do roku 1340
životopis psán latinsky události od mládí do roku 1340

12 Karel IV. pokládá základní kámen k mostu

13 ZDROJE Vlastní tvorba Soukal, Josef: Literární výchova pro 2. stupeň, Praha, SNP, ISBN Str. 76 Anonymní autor , 15:29[cit ] Karel IV. jpg. Dostupné z WWW: < Anonymní autor , 18:28[cit ] Soubor: Vita Caroli Karel 4 pouceninastupcum. jpg. Dostupné z WWW: < Karel 4 pouceninastupcum. jpg>. Mathauser, Josef , 21:01 [cit ] Soubor: Josef Mathauser Karel IV. pokládá základní kámen k novému mostu. jpg. Dostupné z WWW: < IV. pokládá základní kámen.jpg>. n


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google