Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řídící výbor MAP Českolipsko od hodin Program jednání: 1) MAP a harmonogram jeho zpracování 2) Volba předsedy ŘV 3) Statut řídícího výboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řídící výbor MAP Českolipsko od hodin Program jednání: 1) MAP a harmonogram jeho zpracování 2) Volba předsedy ŘV 3) Statut řídícího výboru."— Transkript prezentace:

1 Řídící výbor MAP Českolipsko 14.6.2016 od 14.00 hodin Program jednání: 1) MAP a harmonogram jeho zpracování 2) Volba předsedy ŘV 3) Statut řídícího výboru 4) Jednací řád řídícího výboru 5) Různé

2 MAP ČESKOLIPSKO MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

3 MAP ČESKOLIPSKO Zpracovatel MAP: LAG Podralsko z.s. Cíl MAP: MAP má stanovovat priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů v oblasti vzdělávání v území na základě místních potřeb a naléhavosti, lokálního přínosu a podložeností reálnými daty, šetřeními, projednáváním a analýzami daného území. MAP se připravuje v rámci daného správního obvodu ORP. Výstupy - souhrnný dokument, obsahující:  Analýzu území v oblasti vzdělávání  Témata, řešená v území  Východiska pro strategickou část  Strategický rámec MAP (vize - priority – strategické cíle)  Akční plán (cíle a opatření)  Implementační část (řízení a organizační zajištění MAP)

4 PŘÍNOSY MAP PRO ÚZEMÍ: 1)Možnost čerpání dotačních prostředků na definované potřeby v území - aktivity definované z MAPu ( investice/ neinvestice) budou mít vazbu na různé dotační programy... 2)Podmínkou realizace projektů z IROP je soulad předkládaného investičního projektu se strategickým rámcem MAP do roku 2023 (prozatím neplatí pro oblast předškolního vzdělávání a investice do inkluzivního vzdělávání). 3)MAP pro OP VVV slouží k zacílení výzev pro podporu aktivit škol a aktivit spolupráce. Pro aktivity škol jsou z OP VVV připraveny tzv. šablony, které se budou dále doplňovat a upřesňovat z průběžných informací z tvorby MAP. Aktivity spolupráce se stanou podkladem pro zacílení výzev z různých zdrojů, podle jejich povahy a dostupnosti zdrojů.

5 PŘÍNOSY MAP PRO ÚZEMÍ: 4) Výstupem aktivit z MAP nemusí být vždy následný projekt, do naplánovaných aktivit patří i jednoduché aktivity, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků. 5)Výstupem MAP mohou být i aktivity, které mohou být uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv, státních dotačních programů nebo jiných operačních programů. Sběr dat pro zacílení probíhá formou předávání průběžných monitorovacích zpráv poskytovateli dotace. 6) Na projekt MAP bude navazovat další výzva z OP VVV pro realizaci MAP+, kterou bude možné využít pro konkrétní realizaci vybraných naplánovaných aktivit.

6 POVINNÁ OPATŘENÍ MAP:  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem DOPORUČENÁ OPATŘENÍ MAP:  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  Kariérové poradenství v základních školách

7

8 OBLASTI ROZVOJE DLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

9 OBLASTI ROZVOJE DLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT MATEŘSKÉ ŠKOLY:

10 PRŮŘEZOVÁ A VOLITELNÁ OPATŘENÍ:  Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  Investice do rozvoje kapacit základních škol  Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV a IROP

11

12 INVESTIČNÍ PRIORITY Základní předpoklad na zařazení investiční priority do Strategického rámce MAP, který bude povinnou přílohou žádostí do IROP, je souhlas zřizovatele s daným investičním záměrem školy.

13 NEINVESTIČNÍ PRIORITY a)Aktivity škol (vyplývají z úvodního dotazníkového šetření mezi školami). Školy budou podpořeny jednotlivě v projektech v rámci tzv. šablon. V rámci MAP mohou být navrhovány nové aktivity a případně budou plány těchto aktivit sloužit jako základ pro přípravu nových šablon pro další výzvu. MAP je rovněž brán jako příležitost pro rozvoj spolupráce a koordinace škol při využívání šablon. b) Aktivity spolupráce (společné vzdělávání, využívání odborníků, sdílení zkušeností, spolupráce škol…)

14 BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT Společné vzdělávání pedagogů - kurzy, semináře pro více škol Sdílení zkušeností Exkurze – dobrá praxe Vzájemné informování, stáže, hospitace Využití kvalitních lektorů pro jednotlivá opatření MAP

15 REALIZACE PROJEKTU Květen 2016 V současné době připravujeme:  zahájení činnosti Řídícího výboru MAP Českolipsko  vznik pracovních skupin  analýzu území zejména na základě agregovaných dat z dotazníkového šetření MŠMT pro ORP Česká Lípa  přípravu webových stránek projektu: www.mapceskolipska.cz www.mapceskolipska.cz  Do konce června 2016 musíme mít z mateřských a základních škol sesbírány projektové záměry škol – investiční i neinvestiční pro přípravu Strategického rámce MAP!

16

17 DĚKUJI ZA POZORNOST! PhDr. Dagmar Strnadová manažerka LAG Podralsko z.s. E-mail: manager@lagpodralsko.commanager@lagpodralsko.com Tel.: +420 774 400 397 www.lagpodralsko.com www.mapceskolipska.cz


Stáhnout ppt "Řídící výbor MAP Českolipsko od hodin Program jednání: 1) MAP a harmonogram jeho zpracování 2) Volba předsedy ŘV 3) Statut řídícího výboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google