Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyZákladní škola a mate ř ská škola, Jet ř ichov, okres Náchod AutorŠárka Mat ě jová Datumzá ř í 2012 NázevVY_52_INOVACE_22_P ř emyslovci 2 Ro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyZákladní škola a mate ř ská škola, Jet ř ichov, okres Náchod AutorŠárka Mat ě jová Datumzá ř í 2012 NázevVY_52_INOVACE_22_P ř emyslovci 2 Ro."— Transkript prezentace:

1 Název školyZákladní škola a mate ř ská škola, Jet ř ichov, okres Náchod AutorŠárka Mat ě jová Datumzá ř í 2012 NázevVY_52_INOVACE_22_P ř emyslovci 2 Ro č ník4. Č íslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0835

2 Anotace:  listy slouží k výkladu látky a dopln ě ní výuky  pro žáky 4. ro č níku  pracovní listy a dopl ň ující otázky slouží k upevn ě ní znalostí Citace:  Kliparty voln ě dostupné Office Online  AUTOR NEUVEDEN. wikipedia [online]. [cit. 10.3.2013]. Dostupný na WWW: http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emyslovci

3 poslední Přemyslovci (1197-1306) č eské zem ě – nejv ě tší rozmach (12.-13. století) mocná a bohatá st ř edoevropská ř íše zajistil pro své potomky d ě di č ný královský titul 1212 ZLATÁ BULA SICILSKÁ syn Václav I. – vznikají první pevné hrady a m ě sta P ř emysl Otakar I.

4 Přemysl Otakar II. mocný a bohatý „ král železný a zlatý “ dobrý politik, vále č ník p ř ipojil další územní č ásti – velká ř íše sahající až Jadranu – vnit ř n ě nepevná boje s Habsburky – P ř emysl poražen 1278 – v bitv ě na Moravském poli král padl ne však království

5 Václav II. král č eský a polský v mládí držen v zajetí na Bezd ě zu Ota Braniborský spravuje zem – zem ě strádá hladomor, bída, nejistá politika – vrací se do Č ech zvelebuje zemi a získává další území bohatství st ř íbrných dol ů využil pražské groše zveleboval zemi a získával další území zdravotní potíže – p ř ed č asná smrt

6 Václav III. syn Václava II. uherský král poslední P ř emyslovec vládl necelý rok – byl zavražd ě n 1306 v Olomouci … vym ř eli po me č i ne však po p ř eslici KONEC DYNASTIE, která vládla p ř es 400 let

7 ČECHY KRÁLOVSKÉ za vlády posledních P ř emyslovc ů rozkv ě t Č eského království vznikají vesnice, staví se nová m ě sta hrady K ř ivoklát, Zvíkov rozvoj ř emeslné výroby obchod nejstarší kamenný most v Písku (dal postavit P ř emysl Otakar II)

8 Už vím vše  král, zajistil pro své syny d ě di č ný královský titul ……  první z rodu P ř emyslovc ů ……  první historicky doložený P ř emyslovec ……

9 Už vím vše  král, zajistil pro své syny d ě di č ný královský titul – P ř emysl Otakar I.  první z rodu P ř emyslovc ů – P ř emysl Orá č  první historicky doložený P ř emyslovec - Bo ř ivoj I.

10  listina zajiš ť ující d ě di č ný královský titul se nazývá ……………………….. byla vydána roku ……..  P ř emyslovec, dobrý politik a vále č ník, nazýván král železný a zlatý …………….  zvelebuje zemi, v mládí v zajetí na Bezd ě zu, razí pražské groše ……………  poslední P ř emyslovec, zabit v Olomouci 1306

11  listina zajiš ť ující d ě di č ný královský titul se nazývá - Zlatá bula sicilská byla vydána roku 1212  P ř emyslovec, dobrý politik a vále č ník, nazýván král železný a zlatý – P ř emysl Otakar II.  zvelebuje zemi, v mládí v zajetí na Bezd ě zu, razí pražské groše – Václav II.  poslední P ř emyslovec, zabit v Olomouci 1306 - Václav III.


Stáhnout ppt "Název školyZákladní škola a mate ř ská škola, Jet ř ichov, okres Náchod AutorŠárka Mat ě jová Datumzá ř í 2012 NázevVY_52_INOVACE_22_P ř emyslovci 2 Ro."

Podobné prezentace


Reklamy Google