Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk."— Transkript prezentace:

1 VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk Lecián Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Předmět: Odborný výcvik elektro Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 1 ( Výroba, bezpečnost, přenos a rozvody el. energie, zkratky, značení, práce tech. dokumentací) Anotace: Bezpečnost při práci pod napětím - chrániče Očekávaný výstup: Získání informací na dané téma Druh učebního materiálu: Prezentace

2 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián CHRÁNIČE PROUDOVÝ CHRÁNIČ NAPĚŤOVÝ CHRÁNIČ

3 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián CHRÁNIČE Ochrana chrániči Ochrana spočívá v samočinném odpojení zařízení od sítě, vznikne - li na chráněné části větší : a. Dotykové napětí než je povolené, b. Poruchový proud než je povolený. Vypnutí chrániče musí nastat ve velmi krátkém čase do 0,2 s. K ochraně před nebezpečným dotykovým napětím se používají chrániče napěťové nebo proudové. Jsou to spínací přístroje obvykle čtyřpólové a jsou opatřeny volnoběžkou vybavenou chráničovou spouští. Chrániče mají mimo ovládací ústrojí ještě zkušební tlačítko, kterým lze přezkoušet jeho funkčnost. Funkce chrániče se musí pravidelně kontrolovat. ZPĚT

4 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián PROUDOVÝ CHRÁNIČ Hlavní parametry jmenovitý proud I N 6, 10, 13, 16, 25, 40, 63, 80, 100 A jmenovitý reziduální proud I ∆N 10, 30, 50, 100, 300, 500 mA tvar reziduálního proudu obvykle střídavý sinusový jmenovité napětí obvykle 240 / 415 V frekvence 50 Hz vypínací doba 0,04 – 0,3 s Dělí se na: 2-pólové – pro jednofázové obvody (L, N) 4-pólové – pro třífázové obvody (L1, L2, L3, N)

5 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián PROUDOVÝ CHRÁNIČ Značení v propojovacích schématech v instalačních schématech

6 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián PROUDOVÝ CHRÁNIČ Základními částmi proudového chrániče jsou: 1.) součtový transformátor proudu 2.) vybavovací zařízení 3.) volnoběžka 4.) silové spínací kontakty 5.) testovací obvod

7 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián PROUDOVÝ CHRÁNIČ Funkce chrániče spočívá v odpojení zařízení od sítě, překročí - li poruchový proud stanovenou hodnotu. Cívka vybavovací spouště je zapojena na sekundární straně součtového transformátoru. Ochranný zemnič je připojen přímo na chráněné zařízení. V normálním stavu je součet proudů protékající součtovým transformátorem roven nule, takže sekundární obvod transformátoru je bez proudu. Vznikne - li v chráněném obvodu svod na kostru, uniká část proudu přes kostru do země to vede k rozdílům proudů procházejících součtovým transformátorem, nebude rovnat nule. Rozdílový proud se transformuje součtovým transformátorem na sekundární stranu a uvede chránič v činnost, čímž dojde k odpojení všech pracovních vodičů od sítě. Proudové chrániče nechrání proti nadproudům. Musí být proto vždy doplněny jističi nebo pojistkami. ZPĚT

8 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián NAPĚŤOVÝ CHRÁNIČ Napěťový chránič vřazuje mezi zdroj a chráněný obvod vypínací zařízení ovládané elektromagnetem, který reaguje na maximální povolené dotykové napětí (50 V) na ochranném vodiči (PE). Elektroinstalace napěťový chránič - Cívka elektromagnetu je jedním koncem připojena na chráněnou část (kostru spotřebiče), druhým je uzemněna. Vyskytne-li se na chráněné části proti zemi napětí dosahující úrovně nastaveni elektromagnetu, chránič odpojí všechny pracovní vodiče od zdroje.

9 BEZPEČNOST PRO PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián NAPĚŤOVÝ CHRÁNIČ Aby byla zajištěna správná funkce napěťových chráničů, musí se zajistit následující : - napěťový chránič musí vypínat při dovoleném dotykovém napětí - vypínací cívka se připojí mezi chráněnou část a chráničový zemnič - na chráněné části se připojí izolovaný chráničový zemnič - chránič musí vypínat všechny fázové vodiče i nulovací - ochranný vodič zemnící a vodič chráničový musí být od sebe izolovány - ochranný vodič a svod musí být chráněny před poškozením - průřezy ochranných vodičů musí být dimenzovány podle ČSN - zemnič musí být samostatný od jiných zemničů vzdálen min 15 m - zemní odpor nesmí přesáhnout hodnotu 200 W - před uvedením do provozu se ochrana musí přezkoušet a pravidelně kontrolovat. ZPĚT

10 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zbyněk Lecián Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Jiné zdroje Obrázky - vlastní, internet Bezpečnost v elektrotechnice / Doc. Ing. P. Kaláb, CSc., Ing. M. Steinbauer, Ing. M. Veselý / http://www.siemens.cz/siemjetstorage/files/1862_03$proudove$chranice.pdf http://www.unishop.cz/ishop/galerie/pdf/chranic_4.pdf http://www.bydleniazahrada.cz/obchod/elektro


Stáhnout ppt "VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google