Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Souvětí souřadné Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník oboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Souvětí souřadné Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník oboru."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Souvětí souřadné Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník oboru Tesař RočníkIII. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: říjen 2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR

2 Anotace Cílem vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je užívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Cílem této prezentace je seznámit žáky se stavbou českých výpovědí, vést je k tomu, aby se zamýšleli nad jejich formální a významovou stránkou, aby pochopili jejich strukturu, osvojili si větná schémata, syntagmatická pravidla i zákonitosti výstavby textu a naučili se získané znalosti užívat ve své komunikaci. Tématem této prezentace je souvětí souřadné.

3 Souvětí souřadné

4 Jsou-li v souvětí alespoň dvě věty hlavní. Věty spojené v souvětí souřadném mohou být po stránce obsahové ve vzájemném poměru: a) slučovacím, b) stupňovacím, c) odporovacím, d) vylučovacím, e) příčinném, f) důsledkovém.

5 Slučovací poměr nejčastěji jsou připojeny spojovacími výrazy: a, i, nebo, či, ani, také, pak, potom nebo dvojitými spojovacími výrazy i-i, ani-ani, jednak-jednak, hned-hned, tu-tu Spojuje-li spojka a dva větné členy, dvě hlavní věty nebo dvě vedlejší v poměru slučovacím, čárku před ní nepíšeme: Zlatou olympijskou medaili získala Štěpánka Hilgertová a Jan Železný. Utábořili se na kopci a večer rozdělali oheň. Vložte kartu do štěrbiny v pravém horním rohu a potom zadejte kód PIN. Podívejme se na věc v historických souvislostech a pak mnohé pochopíme. Žije tam pár milých lidí a také pár mimořádných protivů. Čárku před spojkou a píšeme, spojuje-li dvě věty nebo dva větné členy v jiném poměru než slučovacím.

6 Stupňovací poměr Druhá věta zesiluje (stupňuje) obsah věty první. nejčastější spojky a spojovací výrazy jsou: ba, ba i, ba ani, ba dokonce, nejen-ale i, nejen- nýbrž i, a dokonce, a nadto, a k tomu, a navíc Uspořádali jsme reklamní kampaň, a dokonce jsme se dostali do místních novin. Neslyšel vůbec nic, a navíc měl oči zaslepené šátkem.

7 Odporovací poměr Obsah jedné věty odporuje obsahu druhé věty. spojovací výrazy: ale, avšak, však, leč, než, nýbrž, sice, a ne, a nikoliv, a Spojení v poměru odporovacím lze někdy rozpoznat podle toho, že se spojka a dá nahradit některou ze spojek odporovacích – ale, avšak, však: Snažil se, a neuspěl. Křídla nemají, a přece létají.

8 Vylučovací poměr Jedna věta vylučuje platnost druhé (jestliže platí A, nemůže platit B a naopak. spojovací výrazy: nebo, anebo, buď - nebo, buď - anebo, zda – či Buď přijdu do šesti hodin, nebo už mě nečekej.

9 Příčinný poměr důvodový, vysvětlovací Je mezi větami, jestliže druhá hlavní věta vyjadřuje příčinu, důvod nebo vysvětlení obsahu věty první. neboť, vždyť, totiž Někteří ptáci na podzim odlétají, neboť by u nás v zimě nenašli potravu. Krtky bychom neměli pronásledovat, vždyť jsou užiteční.

10 Důsledkový poměr Druhá věta vyjadřuje důsledek vyplývající z věty první. proto, a proto, tedy, a tedy, tudíž, a tudíž, tak, a tak Nedostali jsme zprávu včas, a proto jsme nemohli přijít. Tito nájemníci neplatí nájemné již několik let, a tak mají být vystěhováni.

11 Rozlište druh poměru mezi větami a doplňte čárky: a)Byla hrozná zima a proto se nikdo nekoupal. b)V televizi začal přenos hokejového utkání a tak jsem zůstal doma. c)Někteří zájemci se do sálu nedostali koncert byl totiž vyprodán. d)Sovy jsou užitečné neboť hubí myši. e)Hlemýžď leze pomalu a nechává za sebou slizovou pěšinku.

12 Řešení Rozlište druh poměru mezi větami a doplňte čárky: a)Byla hrozná zima, a proto se nikdo nekoupal. (důsledkový) b)V televizi začal přenos hokejového utkání, a tak jsem zůstal doma. (důsledkový) c)Někteří zájemci se do sálu nedostali, koncert byl totiž vyprodán. (příčinný) d)Sovy jsou užitečné, neboť hubí myši. (příčinný) e)Hlemýžď leze pomalu a nechává za sebou slizovou pěšinku. (slučovací)

13 Seznam zdrojů ČECHOVÁ, Marie. Český jazyk pro 3. ročník středních odborných škol. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 207 s. ISBN 80-723-5190-7. SVOBODOVÁ, Jana. Průvodce českou interpunkcí. Vyd. 1. Česká republika: Vade mecum bohemiae, 2003, 133 s. ISBN 80-860- 4131-X.


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Souvětí souřadné Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník oboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google