Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Dělíme na: Primární sektor (těžba nerostných surovin, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, rybolov) Sekundární sektor (průmysl,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Dělíme na: Primární sektor (těžba nerostných surovin, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, rybolov) Sekundární sektor (průmysl,"— Transkript prezentace:

1 SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

2 Dělíme na: Primární sektor (těžba nerostných surovin, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, rybolov) Sekundární sektor (průmysl, stavebnictví, doprava surovin a výrobků) Terciární sektor (osobní doprava, školství, zdravotnictví, kultura, obchod) Kvartérní sektor (věda a výzkum)

3 je závislé na přírodních podmínkách zajišťuje výživu obyvatel

4 ZEMĚDĚLSTVÍ zajišťuje obživu obyvatelstva obrovské rozdíly ve výkonnosti ve světě dělíme na: rostlinnou a živočišnou výrobu

5 Rostlinná výroba závisí na: ? cílem pěstování plodin je produkce potravin, krmiv, surovin zemědělské plodiny dělíme na: ? (8)

6 Živočišná výroba smyslem živočišné výroby je zajištění zdrojů pro obživu obyvatel a pro průmyslovou výrobu rozmístění chovu zvířat je závislé na zdroji krmiv a poptávce po produkci největší užitek dává chov skotu, prasat, ovcí, drůbeže

7 Rybolov velký význam má mořský rybolov

8 Vodní hospodářství úkolem je zajistit potřebné množství vody v požadované kvalitě

9 Lesy 1/3 souše zabírají lesy nejvýznamnější je ? a ? význam lesů: ? úkolem lesního hospodářství je co nejlepší využívání lesů

10 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA průmyslové výrobky využíváme: ? dělíme na: lehký a těžký

11 TĚŽKÝ PRŮMYSL

12 Těžební průmysl těžba nerostných surovin - paliva -rudy -nerudní suroviny -drahé kovy

13 Energetický průmysl výroba elektrické energie, tepla, plynu elektrárny dělíme na: ?

14 Hutní průmysl zabezpečuje výrobu surového železa, oceli, barevných kovů, slitin

15 Strojírenský průmysl nejrozšířenější spolu s chemickým průmyslem je ukazatelem vyspělosti země uplatňuje se v: ?

16 Chemický průmysl vyžaduje: dostatek vody, energie a surovin, kvalifikované pracovníky, výzkum vysoké nároky na ochranu životního prostředí petrochemie: ?

17 Výroba stavebních hmot cement, cihly, střešní krytiny..)

18 LEHKÝ PRŮMYSL

19 Spotřební průmysl Textilní průmysl Obuvnický průmysl Potravinářský průmysl Průmysl skla, porcelánu a keramiky Dřevozpracující a papírenský průmysl

20 DOPRAVA přemísťování osob a nákladů vyžaduje: dopravní cesty, dopravní prostředky a dopravní zařízení dělíme: ? druhy dopravy: suchozemská, vodní, letecká, doprava zpráv

21 SLUŽBY nevýrobní část hospodářství pokrývají základní potřeby lidí, zvyšují jejich životní úroveň a vyplňují jejich volný čas


Stáhnout ppt "SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Dělíme na: Primární sektor (těžba nerostných surovin, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, rybolov) Sekundární sektor (průmysl,"

Podobné prezentace


Reklamy Google