Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.400/21.3095 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.400/21.3095 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193,"— Transkript prezentace:

1 VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.400/21.3095 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193, 403 31 Tel.:472731819, 472731253 Tel.řed./fax:472731480, e-mail:skola@zsmojzir.cz

2 Č íslo klí č ové aktivity: III/2 Název klí č ové aktivity: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT Každý výukový materiál musí na této stran ě obsahovat: 1) Autor: Iveta Šolarová 2) Vytvo ř eno: ř íjen 2012 3) Ro č ník: 7. 4)Výchova k ob č anství- Č lov ě k ve spole č nosti – Zásady spole č enského chování 5) Anotace : Slouží k uv ě dom ě ní si spole č enských pravidel.

3 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

4 Vypiš n ě kolik d ů vod ů, pro č by lidé m ě li dodržovat spole č enská pravidla:

5 SPOLEČENSKÁ PRAVIDLA Vyber v ě du, která se jimi zabývá: etika estetika etiketa

6 SPOLEČENSKÁ PRAVIDLA Vyber v ě du, která se jimi zabývá: etika estetika etiketa

7 Kdo zdraví první Vyber správnou odpov ěď : Muž ženuANO x NE Žena mužeANO x NE Starší mladšíhoANO x NE Mladší staršího ANO x NE Pod ř ízený nad ř ízenéhoANO x NE Nad ř ízený pod ř ízenéhoANO x NE

8 Řešení: Kdo zdraví první Vyber správnou odpov ěď : Muž ženuANO x NE Žena mužeANO x NE Starší mladšíhoANO x NE Mladší staršího ANO x NE Pod ř ízený nad ř ízenéhoANO x NE Nad ř ízený pod ř ízenéhoANO x NE

9 Tykání Vyber, kdo nabízí první tykání a) Muž žen ě b) Žena muži c) Starší mladšímu d) Mladší staršímu e) Nad ř ízený pod ř ízenému f) Pod ř ízený nad ř ízenému

10 Tykání Vyber, kdo nabízí první tykání a) Muž žen ě b) Žena muži c) Starší mladšímu d) Mladší staršímu e) Nad ř ízený pod ř ízenému f) Pod ř ízený nad ř ízenému

11 Tituly Napiš názvy akademického titulu: Mgr. – …....................... Ing. – ….......................... JUDr. – …....................... Bc. – …......................... MUDr. – …..................... MVDr.– …....................... PhDr. –........................... RNDr. – …..................... PaedDr. – …..................... MgA. – …......................

12 Tituly Napiš názvy akademického titulu: Mgr. – magistr Ing. – inženýr JUDr. – doktor práv Bc. – bakalá ř MUDr. – doktor medicíny MVDr.– doktor veterinární medicíny PhDr. – doktor filozofie RNDr. – doktor p ř írodních v ě d PaedDr. – doktor pedagogiky MgA. – magistr um ě ní

13 Navrhni šatník pro muže i ženu do divadla a kina

14 Citace Obrázky: Microsoft Office klipart 2010


Stáhnout ppt "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.400/21.3095 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193,"

Podobné prezentace


Reklamy Google