Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.17 Ekosystém potok a řeka Název sady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.17 Ekosystém potok a řeka Název sady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.17 Ekosystém potok a řeka Název sady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen žákům 4. tříd jako upevňování znalostí o ekosystému potok a řeka (rostlinách a živočiších našich potoků a řek) a seznámení s novými pojmy. Po výkladu žáci plní zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně nebo jako pracovní list.

2

3 Rostliny a živočichové potoků a řek Potoky a řeky řadíme k vodním tokům neboli ekosystémům s tekoucí vodou. V břehovém porostu, který pomáhá zpevňovat břehy a poskytuje úkryt živočichům, potoků a řek rostou obdobné dřeviny jako na březích rybníků, najdeme tu i vlhkomilné byliny. V řekách a potocích najdeme spoustu ryb, žije tu mnoho druhů hmyzu a dalších bezobratlých, na březích hnízdí a loví mnozí ptáci, nory si staví i někteří savci, najdeme zde i plazy a obojživelníky.

4 Rostliny potoků a řek  Mezi rostliny potoků a řek řadíme stromy, keře a byliny, které nacházíme také na březích rybníků.  Ze stromů zde můžeme nalézt např. topol, dub, jasan, jilm, olši, vrbu a lípu.jasanjilm olši  Keře jsou zastoupeny např. střemchou, zimolezem, svídou, kalinou či bezem.střemchoubezem  Mezi bylinami to jsou pak především: chmel otáčivý, ostružiník či svízel, bledule jarní, sněženka podsněžník, orsej jarní, ptačinec velkokvětý, plicník lékařský, violka lesní a dymnivka dutá, trávy, pomněnka bahenní, blatouch bahenní, kosatec žlutý, pryskyřník plazivý, kostival lékařský, netýkavka nedůtklivá, kopřiva dvoudomá, puškvorec…kosatecpryskyřník netýkavkapuškvorec  Na březích a ve vodě nalezneme rákos obecný, orobinec úzkolistý nebo stulík žlutý.

5 Živočichové potoků a řek  V blízkosti potoků řek najdeme mnoho bezobratlých živočichů i obratlovců. Nachází se tu velké množství hmyzu hodně ryb, obojživelníků, plazi, ptáci i savci.  Mezi typické zástupce hmyzu u potoků a řek patří komáři a jejich larvy, vážky, šídla, dále pak vodní mlži, plži a korýši (raci), obojživelníci a plazi (žáby, užovky, ještěrky). Ryby v potocích a řekách mívají protáhlé tělo a potřebují vodu s větším obsahem kyslíku, jsou to např. lipan podhorní, pstruh potoční, okoun říční, úhoř říční, ale třeba i kapr. Kolem potoků a řek najdeme i množství ptáků, např. červenka, rákosník, čáp, volavka, kvakoš, ledňáček, kachny…. Ze savců zde najdeme třeba bobra evropského, vydru říční či norka amerického.komářivážky lipan podhorní kvakošledňáček bobra evropskéhovydru říčnínorka amerického

6 Živočichové potoků a řek  Ryby - okoun říční – jedna z nejčastějších ryb, masožravý (hmyz a ryby) - lipan podhorní – žije v rychle tekoucích vodách, pro potravu skáče z vody, masožravý (larvy hmyzu, měkkýši, občas potěr ryb) - pstruh potoční – žije v podhorských potocích a říčkách, masožravý (hmyz, larvy, drobné ryby)  Ptáci - ledňáček říční – v březích si vyhrabává hnízdní noru, loví drobné rybky, pro kořist se střemhlav potápí, stálý  Savci - bobr evropský – vyhrabává podzemní nory, má plovací blány a široký ocas, staví hráze, býložravec (rákosí, kůra, listí, polní plodiny) - vydra říční – žije v tekoucích stojatých vodách, má plovací blány, živí se rybami, za kterými se potápí

7 1. Napiš 4 dřeviny a 4 byliny vyskytující se u potoků a řek. Dřeviny:_______________________________________ Byliny:_______________________________________ topol, olše, vrba, bez blatouch, kosatec, rákos, stulík

8 2. Napiš 2 bezobratlé, 2 ryby, 2 ptáky a 2 savce, kteří se vyskytují v potocích a řekách či v jejich okolí. Bezobratlí: _______________________________________________ _______________________________________________ Ryby: _______________________________________________ _______________________________________________ Ptáci: _______________________________________________ _______________________________________________ Savci: _______________________________________________ _______________________________________________ komár, vážka, šídlo, rak lipan, pstruh, okoun, úhoř ledňáček, rákosník, kachna, čáp bobr, vydra, norek

9 Rostliny potoků a řek stulík žlutý topol olše lepkavá dymnivka dutá konvalinka vonná violka vonná orsej jarní prvosenka vyšší plicník lékařský sasanka hajní sasanka pryskyřníkovitá blatouch bahenní

10 Živočichové potoků a řek volavka popelavá červenka obecná komár pisklavý rak kamenáč kachna divoká šídlo a vážka užovka podplamatá

11 Použité zdroje  ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět : přírodověda pro 4. ročník. Brno : Nová škola, 2011. ISBN 978-80-7289-297-6.  ČÍŽKOVÁ, Věra, BRADÁČOVÁ, Lenka, HÍSEK, Květoslav. Přehledy živé přírody pro 3. – 5. ročník. Turnov: ALTER, 1995. ISBN 80-85775-25-7  STŘIHAVKOVÁ, Hana, SÍBRT, František. Přírodopis pro 5. ročník ZŠ. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-24769-5  ANGLIA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 5.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Nuphar_lutea_% 28Detail%29_24072005-1.jpg  LEEB, Christoph. Wikipedia.cz [online]. [cit. 5.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Steinkrebs.jpg  ALINJA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Alnus_glutinosa_ tervalepp%C3%A4_lehti.jpg  WILDFEUER. Wikipedia.cz [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/2007-03- 27Caltha_palustris01.jpg?uselang=cs  Obrázky z galerie klipart


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.17 Ekosystém potok a řeka Název sady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google