Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Reklama a reklamní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Reklama a reklamní."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Reklama a reklamní prostředky hotelu Ročník / obor studia: IV. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 572 Klíčová slova: Reklama, médium. Anotace: Odborná prezentace pro podporu výkladu učitele na téma reklama a reklamní prostředky hotelu.

2 Reklama a reklamní prostředky hotelu

3 Reklama Reklamou se rozumí placená forma neosobní masové komunikace, jejímž cílem je zvýšit informovanost zákazníků a posílit tím prodej. Reklama plní 3 základní funkce: Informativní – informuje o nových produktech, Přesvědčovací – přimět zákazníky k rychlé koupi, Připomínací – připomínat, kde je možné produkt koupit.

4 Prostředky reklamy –inzerce v tisku, –televizní spoty, –rozhlasové spoty, –vnější reklamu, –reklamu v kinech, –audiovizuální snímky. Reklamní sdělení by mělo obsahovat základní informace např. o hotelu, zvláštní výhody, prospěch pro zákazníka a naplnění funkce reklamy.

5 Styly pro tvorbu reklamy U tištěných reklam je důležitý jejich formát, velikost, obsah titulku. –Následující text by měl být jednoduchý a stručný, snadno zapamatovatelný. Styly reklamního sdělení: Nálada a image – spojené s určitou náladou, pohodou (Tschibo, Orion), Fantazie – s nádechem fantazie, romantiky (kosmetika), Běžný život – využití výrobku v běžném životě (Vitana), Hudební styl – melodie s textem výrobku (Coca-Cola, auta, mobilní telefony), Odborný posudek – kladné hodnocení odborníků (zubní pasty), Symbol osobnosti – spojení výrobku s určitou osobností.

6 Kritéria pro výběr vhodného média Pro reklamu se využívají čtyři základní druhy médií – televize, rozhlas, tisk a tzv. externí média (billboardy, poutače, tištěné reklamy, firemní štíty) Nejvhodnější médium určují tato kritéria: Náklady, Selektivita – schopnost zasáhnout určitou geografickou oblast či skupinu lidí, Proniknutí reklamy – znázorňuje % lidí, kteří jsou přímo reklamě vystaveny, Pokrytí média – znázorňuje % lidí, které je možné reklamou zasáhnout a oslovit, Úroveň média – jaké jméno má médium na veřejnosti, Účinek – hodnotí kvalitativní možnosti vyjádření sdělení.

7 Prostředky reklamy v hotelu

8

9 Kontrolní otázky: 1.Popište základní funkce reklamy? 2.Na konkrétních příkladech z TV reklamy uveďte styly reklamního sdělení? 3.Podle jakých kritérií je vybíráno médium pro reklamu? 4.Jaké reklamní prostředky jsou využívány v hotelovém prostředí?

10 Použitá literatura MOUDRÝ, Marek a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN 978-80-7402-002-5. KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978- 80-7373-061-1.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Reklama a reklamní."

Podobné prezentace


Reklamy Google