Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Epilepsie a epileptické záchvaty Petr Marusič Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Epilepsie a epileptické záchvaty Petr Marusič Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol."— Transkript prezentace:

1 Epilepsie a epileptické záchvaty Petr Marusič Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol

2 Epilepsie Jedno z nejčastějších onemocnění CNS Prevalence: 0.5-1% –v ČR cca 50-100 tisíc pacientů Incidence: 50 nově dg./100 000/rok –v ČR cca 5000 pac. ročně Onemocnění se spontánně se opakujícími epileptickými záchvaty

3 Epileptický záchvat Epileptický záchvat je obecně příznakem funkčního postižení určité části nebo určitého systému mozku Lze jej definovat jako časově omezenou, většinou krátkou změnu klinického stavu podmíněnou excesivním výbojem části nervových buněk mozku

4 Stanovení diagnózy 4 stupně Odlišení neepileptických záchvatů Klasifikace záchvatů Klasifikace epileptického syndromu Určení etiologie

5 Neepileptické záchvaty Somaticky podmíněné –SYNKOPY, KOLAPSY –TIA, migréna, tranzientní globální amnézie, metabolické poruchy Psychogenně podmíněné –DISSOCIATIVNÍ („pseudozáchvaty“) –panické ataky

6

7

8 Hyperventilační tetanie Hyperventilace - provokační moment –bolest, úzkost, psychogenní složka –výjimečně v rámci jiného onemocnění Parestézie periorálně a v akrech končetin Tonická křeč akrálně - karpopedální spasmy Terapie –Zklidnění slovně, farmakologicky –Dýchání do sáčku igelitového/papírového

9 Epileptický záchvat Akutní symptomatický –akutní projev traumatu, cévní příhody, tumoru, encefalitidy, metabolického nebo iontové poruchy, abstinenční projev –provokovaný - spánková deprivace, fotostimulace Opakovaný neprovokovaný - EPILEPSIE Ojedinělý (neprovokovaný) - ?

10 Klasifikace ZÁCHVATŮ klinický obraz záchvatu EEG EPILEPSIÍ věk celkový klinický obraz typ záchvatu EEG zobrazovací metody

11 Klasifikace záchvatů ILAE 1981 - charakter záchvatu a EEG Parciální simplexní –není porucha vědomí Parciální komplexní –aspoň částečná porucha vědomí Generalizované –primárně či sekundárně

12 Dynamika záchvatu parciální simplexní  parciální komplexní  sekundárně generalizovaný postparoxysmální období

13 Generalizované záchvaty Absence Myoklonické Klonické Tonické Tonicko-klonické Atonické

14 Klasifikace epilepsií a epileptických syndromů –ILAE 1989 - syntéza všech klinických údajů a výsledků vyšetření Fokální, lokalizované –ložiskové postižení mozku Generalizované –difúzní postižení

15 Klasifikace epilepsií Idiopatické –geneticky podmíněné Symptomatické –určená příčina Kryptogenní –??

16 Idiopatická generalizovaná epilepsie - IGE Začátek v dětství –Dětská epilepsie s absencemi (CAE) Začátek v adolescenci –Juvenilní myoklonická epilepsie (JME) –Juvenilní epilepsie s absencemi (JAE) –Generalizované T-K záchvaty při probuzení

17 Symptomatická generalizovaná West sy Lennox-Gastaut sy

18 Fokální epilepsie Idiopatická –BECTS, ADNFLE Symptomatická –např. frontální laloku vlevo při dysplázii –např. temporálního laloku vpravo při kavernomu Kryptogenní

19 Význam klasifikace Stanovení diagnózy - (příčiny) Indikace dalších vyšetření Indikace terapie Prognóza event. další - epidemiologické údaje, klinické studie,...

20 Profylaxe Dosud nebyl v žádné studii prokázán efekt AE profylaxe na rozvoj potraumatické epilepsie Temkin NR, et al. Epilepsia. 1997 Podobně i profylaxe jiných symptomatických epilepsií

21 Léčba Režimová opatření Eliminace provokačních momentů Antiepileptika - antikonvulziva

22 Léčba Nasazení Vytitrování optimální dávky Prognóza - výsledky terapie –60-70% bez záchvatů –10-15% polyterapie –15-25% farmakorezistentní Vysazení - 1:1

23 Antiepileptika 1. generace – PB, PHT, ESX, PRM 2. generace – CBZ, VPA 3. generace – LTG, VGB, FBM, OXC, GBP, TOP, TGB

24 Výběr podle Účinnosti na typ záchvatů Profilu možných nežádoucích účinků ve vztahu k danému pacientovi

25 Nežádoucí účinek neplánovaná nebo škodlivá reakce organismu vyžadující pochopení a přizpůsobení pacienta nebo dokonce snížení/vysazení léku nemusí být závažná vyskytuje se při dávkách běžně užívaných

26 Časné nežádoucí účinky závislost na rychlosti titrace a způsobu dávkování mono- vs poly-terapie obecně příznaky CNS (nevolnost, útlum, zrakové poruchy, poruchy koordinace, závrať) a GIT obtíže

27 Idiosynkratické reakce kožní exanthém (rash) - do 3 měsíců Stevens-Johnson syndrom leukopenie trombocytopenie aplastická anémie hepatotoxicita

28 Pozdní (chronické) NÚ při vysokých hladinách AED –zrakové obtíže, nevolnost, závrať, porucha koordinace, útlum poruchy srdečního převodu hyponatrémie poruchy nálady, chování a kognice

29 Nežádoucí účinky Limitují užití AED - určují individuální th rozmezí Ovlivňují kvalitu dosažené kompenzace a vztah pacienta k léku Častěji při polyterapii a při rychlém nástupu dávky - některé lze ovlivnit

30 Monitorování NÚ - kontroly Klinické známky intoxikace Cílené dotazy na možné projevy NÚ Laboratorní vyšetření: KO, biochemie – event. jiná (psycholog, perimetr, gynekolog,..)

31 Urgentní stavy První záchvat Kumulace záchvatů Status epilepticus

32 Definice: –záchvatová aktivita trvající po dobu 30 minut bez návratu k plnému vědomí mezi záchvaty –otázka času - posun k 10 - 5 minutám (resp. kdykoli vyžaduje akutní péči) –hrozící status - druhý záchvat v průběhu 30 minut bez návratu k plnému vědomí mezi záchvaty

33 Zajištění Dýchací cesty - průchodnost, poloha hlavy Oxygenace Žilní přístup - základní biochemie –glykémie! Monitorace vitálních funkcí

34 Terapie Diazepam 10-20 mg i.v., event. per rectum –nikdy NE intramuskulárně –lze opakovat pokud byl efekt po cca 10-15 minutách, CAVE pokles TK, útlum dech. Midazolam (Dormicum) 5-15 mg i.v., Clonazepam (Rivotril) 1-2 mg i.v. Phentyoin 15-20 mg/kg i.v. = +/- 4 amp. –pomalu - 50 mg/min (1.amp. rychleji) –CAVE - arytmie, pokles TK

35 Epilepsie a gravidita Vyšší riziko komplikací pro matku i plod Většina pacientek s epilepsií však má normální průběh gravidity a porodu, nezměněnou frekvenci záchvatů a více jak 90% pravděpodobnost narození zcela zdravého dítěte

36 Psychosociální problematika Stigmatizace, anxieta, deprese Problematika zaměstnání Řízení motorových vozidel Stupně kompenzace


Stáhnout ppt "Epilepsie a epileptické záchvaty Petr Marusič Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol."

Podobné prezentace


Reklamy Google