Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_3_1_5 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Autor: Ing. Jana Rauscherová Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace Gymnázium a Střední odborná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_3_1_5 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Autor: Ing. Jana Rauscherová Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace Gymnázium a Střední odborná."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_3_1_5 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Autor: Ing. Jana Rauscherová Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0048

2 Způsoby skončení PP Právní úkony ◦ Dvoustranné - dohoda o rozvázání PP ◦ Jednostranné - výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době Události ◦ uplynutí sjednané doby, skončení dohodnutých prací, úmrtí zaměstnance VY_32_INOVACE_3_1_5

3 Dohoda o rozvázání PP Uzavírá se písemně Na požádání zaměstnance musí být uvedeny důvody rozvázání PP PP končí dohodnutým dnem VY_32_INOVACE_3_1_5

4 Výpověď ze strany zaměstnance Musí být dána písemně a doručena druhému účastníkovi PP končí uplynutím výpovědní doby ◦ trvá 2 měsíce ◦ začíná 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu VY_32_INOVACE_3_1_5

5 Námět na zadání úkolu Pokuste se sestavit písemnou podobu výpovědi, kterou bude podávat zaměstnanec 24. května příslušného roku. Ve výpovědi uveďte datum, kdy bude pracovní poměr končit. VY_32_INOVACE_3_1_5

6 Výpověď ze strany zaměstnavatele Musí být dána písemně a doručena druhému účastníkovi PP končí uplynutím výpovědní doby ◦ trvá 2 měsíce ◦ začíná 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů uvedených v zákoníku práce. VY_32_INOVACE_3_1_5

7 Př. zákonných důvodů výpovědi Ruší – li se zaměstnavatel Přemisťuje – li se zaměstnavatel Nadbytečnost zaměstnance Pozbyl – li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce apod. Nesmí být dána v OCHRANNÉ DOBĚ VY_32_INOVACE_3_1_5

8 Odstupné Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání PP výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů rušení ZL, přemístění ZL a nadbytečnosti ZC náleží odstupné ve výši: ◦ 1 x jeho průměrný výdělek, jestliže jeho PP u ZL trval méně než 1 rok, ◦ 2 x jeho průměrný výdělek, jestliže jeho PP u ZL trval 1 rok až 2 roky, ◦ 3 x jeho průměrný výdělek, jestliže jeho PP u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky VY_32_INOVACE_3_1_5

9 Okamžité zrušení PP Musí být provedeno písemně a doručeno druhému účastníkovi Odůvodněno řádně podle zákona VY_32_INOVACE_3_1_5

10 Okamžité zrušení PP ze strany ZL ZC byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok ZC spáchal při plnění pracovních úkolů úmyslný trestný čin a byl za něj odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců ZC porušil povinnosti vztahující se k jeho práci zvlášť hrubým způsobem VY_32_INOVACE_3_1_5

11 Okamžité zrušení PP ze strany ZC ZL nevyplatil mzdu do 15 dnů po její splatnosti ZC nemůže podle lékařského posudku konat práci bez vážného ohrožení zdraví a ZL ho do 15 dnů od předložení posudku nepřevedl na jinou, pro něj vhodnou práci VY_32_INOVACE_3_1_5

12 Zrušení PP ve zkušební době PP může zrušit ZC i ZL Musí být provedeno písemně Z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů. PP skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. VY_32_INOVACE_3_1_5

13 Uplynutí doby Uplynutím doby končí PP sjednaný na dobu určitou Pokračuje – li ZC po uplynutí doby s vědomím zaměstnavatele v práci, mění se jeho PP v PP na dobu neurčitou VY_32_INOVACE_3_1_5

14 Skončení dohodnutých prací Byla-li doba trvání pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. VY_32_INOVACE_3_1_5

15 Posuďte následující případy ZC doručil 15. února zaměstnavateli výpověď. Domnívá se, že jeho pracovní poměr končí 31. března. ZC dostal výpověď z důvodu stěhování ZL, v PP u ZL byl 1,5 roku. Jaké mu náleží odstupné? ZC se se zaměstnavatelem na obědě ústně dohodli na skončení pracovního poměru dohodou k následujícímu dni. Je tato dohoda platná? ZC okamžitě zrušil PP s odůvodněním, že mu byla mzda vyplacena se zpožděním 1 dne po řádném výplatním termínu. ZC po uplynutí doby určité pokračuje bez vědomí zaměstnavatele v práci a domnívá se, že se tak jeho PP mění na PP na dobu neurčitou. VY_32_INOVACE_3_1_5

16 Řešení PP končí 30. dubna 2-násobek jeho průměrného výdělku Není, musí být uzavřena písemně Okamžité zrušení je neplatné, zpoždění by muselo být alespoň 15 dnů po řádném výplatním termínu Nemění se na PP na dobu neurčitou, protože v práci pokračuje bez vědomí zaměstnavatele. VY_32_INOVACE_3_1_5

17 Metodika Téma sady: Pracovní právo Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Tematický okruh: Pracovní poměr Anotace: prezentace se zadáním praktického úkolu a rozhodovacích úloh, materiál popisuje možnosti skončení pracovního poměru Použité zdroje: Zákoník práce Autor: Ing. Jana Rauscherová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_3_1_5 Skončení pracovního poměru Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák na základě získaných poznatků vytvoří, pracovně – právní dokument (výpověď), aplikuje získané poznatky na konkrétních praktických úlohách, svoje řešení úloh odůvodňuje Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru na dobu určitou, ukončením prací, smrtí zaměstnance, odstupné Druh učebního materiálu: prezentace se zadáním úkolů Cílová skupina: žák Stupeň a druh vzdělávání: odborné vzdělávání Typická věková skupina: 17 – 19 let VY_32_INOVACE_3_1_5

18 Metodika Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná k výkladu daného tématu. Objasňované téma je vysvětleno a v zadaných úkolech je požadována aplikace získaných poznatků na konkrétních příkladech. Prezentace obsahuje námět na zadání úkolu - studenti se pokusí vytvořit písemnou podobu výpovědi. Čtením před třídou je možné zopakovat a zdůraznit, jaké klade zákon požadavky na tento typ dokumentu a tento způsob ukončení pracovního poměru. V závěrečném úkolu žáci posuzují příslušné situace a zdůvodňují svá rozhodnutí. Tento úkol slouží ke shrnutí poznatků k tomuto tématu. Vzhledem k množství informací doporučuji výklad rozložit do více vyučovacích hodin a pracovat tak s materiálem déle. Materiál je možné doplnit použitím pracovního listu VY_INOVACE_8_1_5. VY_32_INOVACE_3_1_5


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_3_1_5 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Autor: Ing. Jana Rauscherová Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace Gymnázium a Střední odborná."

Podobné prezentace


Reklamy Google