Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Určeno pro: žáky 4.ročníku středních škol Vzdělávací obor: Základy společenských věd, Občanská nauka Tematický okruh: Základy práva Téma: Finanční právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Určeno pro: žáky 4.ročníku středních škol Vzdělávací obor: Základy společenských věd, Občanská nauka Tematický okruh: Základy práva Téma: Finanční právo."— Transkript prezentace:

1 Určeno pro: žáky 4.ročníku středních škol Vzdělávací obor: Základy společenských věd, Občanská nauka Tematický okruh: Základy práva Téma: Finanční právo Jméno autora: Mgr. Renata Kynzlová Vytvořeno dne: 2.2.2013 Anotace: Materiál seznamuje se základy finančního práva v ČR Klíčová slova: finanční právo, státní rozpočet, daně, finanční soustava Metodický popis: Podpora hodiny Základy práva

2  Je souhrn norem, jimiž je upraveno finanční hospodaření státu  Normy finančního práva řadíme mezi právo veřejné.  Obsahuje především úpravu státního rozpočtu, rozpočtu územně správních celků, daně, poplatky, cla, měnu, devizy a částečně i pojistné

3  Dokument schválený Poslaneckou sněmovnou ČR  Stanovuje předpokládané příjmy a výdaje státu na jednoroční období  Navazuje na něj zákon o rozpočtových pravidlech  Důraz je kladen na vyváženost příjmů a výdajů

4  Přebytkový- příjmy převyšují výdaje  Schodkový- převaha výdajů nad příjmy (deficit)  Rozpočtové provizorium- situace, kdy není státní rozpočet počátkem příslušného roku přijat

5  - státní rozpočet ČR  -rozpočty obcí a krajů  -rozpočty státních účelových fondů

6  Daně, poplatky,dávky a cla  Z těchto příjmů je financováno hospodářství, společenská spotřeba, správa státu, výdaje na sociální a kulturní účely ….

7  Povinný poplatek státu  Daně přímé-odčerpávají část příjmu poplatníka na základě zjištění jeho majetkových poměrů  Daně nepřímé-spotřební-vybírají se v ceně zboží při prodeji spotřebiteli  Každý občan má tzv. platební povinnost. Jak fyzická tak právnická osoba ( poplatník)

8  Daň z přidané hodnoty (nepřímá daň), kterou je zdaňován veškerý prodej zboží a služeb v každé fázi jejich výroby a distribuci. Daň zatěžuje konečného spotřebitele, neboť se promítá v ceně zboží a služeb  Spotřební daň-u vybraných skupin zboží  Silniční daň  Daň dědická  Daň z příjmu fyzických ( právnických)osob  Daň darovací….

9  Zpravidla kalendářní rok  Daň nelze vymáhat ani vyměřit po uplynutí po uplynutí lhůty tří let od konce kalendářního roku.  Daňová soustava je doplněna soustavou poplatků např. soudní, správní, místní apod.

10  Je to platba stanovená právním předpisem.  Je vybírána v souvislosti s převozem zboží přes státní hranice  Je podstatnou složkou příjmů státního rozpočtu  Má taktéž funkci ochranářskou tzn. je chráněna domácí výroba a trh

11  Ministerstvo financí ČR  Státní fondy  Finanční ředitelství  Finanční úřady  Generální ředitelství cel  Nejvyšší kontrolní úřad  Česká národní banka

12  Šíma,A.,Suk,M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 11. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011

13


Stáhnout ppt "Určeno pro: žáky 4.ročníku středních škol Vzdělávací obor: Základy společenských věd, Občanská nauka Tematický okruh: Základy práva Téma: Finanční právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google