Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulace úplných a neúplných nákladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulace úplných a neúplných nákladů"— Transkript prezentace:

1 Kalkulace úplných a neúplných nákladů

2 Osnova výkladu Kalkulace úplných a neúplných nákladů
Předběžná a výsledná kalkulace – ukázkové příklady Kalkulace neúplných nákladů – ukázkové příklady Srovnání kalkulace úplných a neúplných nákladů – ukázkové příklady Bod zvratu – ukázkový příklad

3 Osnova výkladu Bod zvratu pro více produktů – ukázkový příklad
Krycí příspěvek – ukázkový příklad Otázky a úkoly

4 Kalkulace Kalkulace úplných nákladů Kalkulace neúplných nákladů
jsou vhodné především pro účetnictví, kdy, cena je dána předem a výsledkem kalkulace je zjištění zisku na jednici, při použití této kalkulace vycházíme z toho, že každý prodaný kus přinese zisk. Kalkulace neúplných nákladů jsou účelnější pro finanční řízení, ukazuje, že ne každý objem prodeje nám pokryje fixní náklady a zajistí zisk.

5 Kalkulace úplných nákladů
Kalkulace úplných nákladů stanovuje na tzv. kalkulační jednici výši nákladů a zisk. Kalkulační vzorec: Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Správní režie (příp. zásobovací režie) Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Prodejní cena DPH Prodejní cena s daní

6 Kalkulace Předběžná kalkulace Výsledná kalkulace
stanoví plánované náklady a zisk na kalkulační jednici sestavují se před zahájením produkce a jsou jedním z podkladů pro stanovení ceny vychází z rozpočtů. Výsledná kalkulace sestavují se po ukončení produkce sledují skutečné náklady a vychází z účetnictví účelem je porovnat skutečnost s předběžnou kalkulací a zjistit skutečný zisk.

7 Příklad: Firma se zabývá výrobou keramiky.
Rozpočet výrobní režie pro keramické džbány činí Kč, správní režie Kč, odbytové náklady Kč. Spotřeba materiálu činí 50 Kč/ks, přímé mzdy 150 Kč/ks, ostatní přímé náklady 42 Kč/ks, firma plánuje vyrobit džbánů. Cena jednoho džbánu bez DPH činí 490 Kč. Sestavte předběžnou kalkulaci a zjistěte výši zisku na 1 džbán.

8 Řešení: Kalkulace 1 ks 15 000 ks 1. Přímý materiál 50 750 000
2. Přímé mzdy 120 3. Ostatní přímé náklady 42 4. Výrobní režie 90 Vlastní náklady výkonu 302 5. Správní režie 52 354 6. Odbytové náklady 15 Úplné vlastní náklady výkonu 369 7. Zisk 121 Prodejní cena 490 DPH Prodejní cena s DPH

9 Firma vyrábí 3 typy sedacích souprav s těmito náklady:
Příklad: Firma vyrábí 3 typy sedacích souprav s těmito náklady: Položka Claudie Picoleta Beata přímý materiál 9 270 Kč plán produkce výkonová norma času 110 ks 10 h 130 ks 11 h 90 ks 8 h hodinový mzdový tarif 110 Kč rozpočet výrobní režie rozpočet správní režie odbytové náklady Sestavte předběžnou kalkulaci pro všechny typy sedacích souprav přirážkovou metodou (rozvrhovou základnou jsou přímé mzdy). Zisk činí 15 % z úplných vlastních nákladů výkonu. Zaokrouhlejte na celé koruny.

10 Řešení: Kalkulace Claudie Picoleta Beata 1. Přímý materiál 10 450
11 960 9 270 2. Přímé mzdy 1 100 1 210 880 3. Ostatní přímé náklady - 4. Výrobní režie (122% z p. mezd) 1 342 1 476 1 074 Vlastní náklady výkonu 12 892 14 646 11 224 5. Správní režie (82,5% z p. mezd) 908 998 726 13 800 15 644 11 950 6. Odbytové náklady (64% z p.m.) 704 774 563 Úplné vlastní náklady výkonu 14 504 16 418 12 513 7. Zisk (15% z úpl. vl. n. výkonu) 2 176 2 463 1 877 Prodejní cena DPH Prodejní cena s DPH

11 Příklad: Firma vyrobila výrobků. Náklady na výrobu jsou uvedené v tabulce. Sestavte zjednodušenou výslednou kalkulaci a vyčíslete rozdíly předběžné a výsledné kalkulace. Položka Předběžná kalkulace na ks Skutečnost ks Výsledná kalkulace na 1 ks Rozdíl přímý materiál 350 přímé mzdy 290 VR, SR, ON 330 úplné vlastní náklady výkonu 970 zisk 150 prodejní cena (tržby) 1 120

12 Řešení: Položka Předběžná kalkulace na 1 ks Skutečnost 5 000 ks
Výsledná kalkulace na 1 ks Rozdíl přímý materiál 350 345 úspora 5 Kč přímé mzdy 290 292 překročení 2 Kč VR, SR, ON 330 320 úspora 10 Kč úplné vlastní náklady výkonu 970 957 úspora 13 Kč zisk 150 prodejní cena (tržby) 1 120

13 Kalkulace neúplných nákladů
jsou účelnější pro finanční řízení (než kalkulace úplných nákladů) pracuje s variabilními a fixními náklady a s různým prodaným množstvím fixní náklady se nerozvrhují na jednici, protože se pokládají za náklady nutné k chodu celého podniku

14 Výpočet kalkulace (postup)
vykalkulujeme variabilní náklady, tzn. náklady, které můžeme stanovit stejně jako v kalkulaci úplných nákladů (pomocí norem). zjistíme výši tržeb = cena * kalkulované množství zjistíme tzv. krycí příspěvek - částku, která slouží k úhradě fixních nákladů a poté k tvorbě zisku jako: krycí příspěvek celkem = tržby - variabilní náklady celkem fixní náklady odečteme od krycího příspěvku v celkové výši, a tím zjistíme celkový zisk. Tím získáme náklady na jednici. Tato kalkulace ale pracuje s celkovými náklady, takže tyto hodnoty pak vynásobíme příslušným počtem kusů.

15 Příklad: Firma vyrábí dřevěné poličky
Příklad: Firma vyrábí dřevěné poličky. Na jednu poličku spotřebuje materiál za 770 Kč, mzda činí 300 Kč, ostatní variabilní náklady jsou 230 Kč/ks. Fixní náklady činí Kč. Cena poličky stanovena na Kč. Předpokládáme prodej až ks. Položka 1 ks 1 000 ks 3 000 ks 5 000 ks materiál 770 mzdy 300 ostatní variabilní náklady 230 variabilní náklady celkem 1300 cena (tržby) 1720 krycí příspěvek 420 - fixní náklady zisk Výsledek ukazuje, že až určitý objem produkce nám zajistí zisk.

16 Sestavte kalkulaci neúplných nákladů pro předpokládaný objem prodeje:
Příklad 1: Firma vyrábí kabelky spotřeba materiálu je 415 Kč/ks, mzdy Kč/ks, ostatní variabilní náklady 95 Kč, fixní náklady Kč prodejní cena činí Kč (cena bez DPH). Sestavte kalkulaci neúplných nákladů pro předpokládaný objem prodeje: 3 000 ks, 5 000 ks.

17 ostatní variabilní náklady 95 285 000 475 000
Řešení: Položka 1 ks 3 000 ks 5 000 ks materiál 415 mzdy 275 ostatní variabilní náklady 95 variabilní náklady celkem 785 cena (tržby) 1 150 krycí příspěvek 365 - fixní náklady zisk - 1  Položka1 ks3 000 ks5 000 ksmateriál4151    mzdy ostatní variabilní náklady variabilní náklady celkem7852    cena (tržby)1 1503    krycí příspěvek   fixní náklady1  zisk- 1 

18 Příklad 2: Firma šije pánské kalhoty
norma spotřeby látky je 2,5 m, norma spotřeby elektrické energie 0,5 kWh/1 kalhoty, výkonová norma činí 1,5 hod/1 kalhoty cena 1 m látky je 290 Kč, 1 kWh elektrické energie 4 Kč, hodinová mzda 80 Kč odpisy činí Kč. cena je stanovena na Kč (bez DPH) Na základě těchto údajů sestavte kalkulaci neúplných nákladů při prodeji ks a ks.

19 Řešení: Položka 1 ks 2 000 ks 3 000 ks materiál 725 mzdy 120 ostatní variabilní náklady 2 4 000 6 000 variabilní náklady celkem 847 cena (tržby) 1 295 krycí příspěvek 448 - fixní náklady zisk

20 Srovnání kalkulací úplných nákladů a neúplných nákladů

21 Příklad: Firma sestavila následující kalkulaci úplných nákladů na jednici výkonu. Položka 1 ks 1. přímý materiál 570 2. přímé mzdy 280 3. výrobní režie 310 vlastní náklady výroby 1160 4. správní režie 70 vlastní náklady výkonu 1230 5. odbytové náklady 110 úplné vlastní náklady výkonu 1340 6. zisk 230 prodejní cena bez DPH 1570 Na základě kalkulace zpracujte rozpočet ve dvou variantách, a to na 1 000 ks a 4 000 ks.

22 Rozpočet vycházející z kalkulace úplných nákladů
Řešení: Rozpočet vycházející z kalkulace úplných nákladů Položka 1 000 ks 4 000 ks 1. přímý materiál 2. přímé mzdy 3. výrobní režie vlastní náklady výroby 4. správní režie 70 000 vlastní náklady výkonu 5. odbytové náklady úplné vlastní náklady výkonu 6. zisk

23 Řešení: Kalkulace neúplných nákladů - ostatní variabilní náklady činily 215 Kč/ks a fixní náklady Kč. Položka 1 ks 1 000 ks 4 000 ks materiál 570 mzdy 280 ostatní variabilní náklady 215 variabilní náklady celkem 1 065 cena (tržby) 1 570 krycí příspěvek 505 - fixní náklady zisk - 1 

24 Bod zvratu ukazuje minimální objem prodeje, od kterého podnik začne tvořit zisk při jeho výpočtu vycházíme z toho, že pokud prodej pokryje fixní náklady, pak každý další prodaný produkt vytváří zisk Bod zvratu (Break-even point) = fixní náklady = fixní náklady cena – variabilní náklady 1 ks krycí příspěvek 1 ks

25 Příklad: Firma potřebuje zjistit, kolik výrobků musí minimálně prodat, jestliže její fixní náklady činí Kč, variabilní náklady na 1 výrobek činí 990 Kč a prodejní cena je Kč. Bod zvratu =  000 1 300 – = ks Bod zvratu nám ukáže, zda náš prodejní záměr bude mít vůbec smysl. Pokud zjistíme, že jsme schopni prodat 2 900 kusů výrobků a bod zvratu je ks, znamená to, že nemá smysl se do prodeje pouštět nebo bude nutné výrazně změnit náklady či cenu.

26 Vysvětlivky: fixní náklady variabilní náklady celkové náklady tržby
Grafické vyjádření bodu zvratu: 1 000 3 000 5 000 objem výroby 7 000 v tisících Kč Vysvětlivky: fixní náklady variabilní náklady celkové náklady tržby

27 Příklad 1: Fixní náklady činí Kč a variabilní náklady 265 Kč na 1 výrobek. Vypočtěte, kolik by měl činit minimální prodej při ceně: a) 490 Kč b) 505 Kč c) 512 Kč

28 Řešení: 950 200 / 490 – 265 = 4 224 ks b) 950 200 / 505 – 265 = 3 960 ks c) 950 200 / 512 – 265 = 3 847 ks

29 Bod zvratu pro více produktů
Firmy většinou vyrábějí více druhů produktů, proto musíme vyjádřit bod zvratu v penězích. Bod zvratu pak vyjadřuje minimální výši tržeb, která bude potřebná k tomu, aby podnik začal dosahovat zisku. Bod zvratu pro více produktů = fixní náklady celkový krycí příspěvek : tržby

30 Příklad: Firma vyrábí dámské kožené a koženkové kabelky. Variabilní náklady u koženkové kabelky činí 570 Kč na 1 ks, u kožené kabelky Kč. Cena koženkové kabelky je 890 Kč u kožené 1 650 Kč. Předpokládáme roční prodej ks koženkových a 900 kožených kabelek. Fixní náklady činí Kč. Položka koženková kožená plánované tržby variabilní náklady celkem krycí příspěvek Bod zvratu = (352   000) : ( 979   000) = 2  Kč Zisk začneme tvořit až po dosažení tržeb ve výši 2 182 320 Kč (pokud se nezmění poměr ve vyráběném sortimentu).

31 Příklad: Firma vyrábí 3 druhy výrobků: výrobek A – variabilní náklady – 72 Kč výrobek B – variabilní náklady – 59 Kč výrobek C – variabilní náklady – 81 Kč Fixní náklady činí 450 000 Kč Vypočtěte bod zvratu, který je daný výši tržeb. Položka Výrobek A Výrobek B Výrobek C plánovaný prodej 5 000 12 000 3 000 tržby variabilní náklady

32 Řešení: Bod zvratu = 450 000 (100     000) : (460     000) = = 2 491 695 Kč Zisk začneme tvořit až po dosažení tržeb ve výši 2  Kč (pokud se nezmění poměr ve vyráběném sortimentu).

33 Kalkulace neúplných nákladů pro více produktů
Pokud vyrábíme více druhů, pak platí, že fixní náklady odečítáme v celkové výši. Zisk nevyčíslujeme pro jednotlivé produkty, ale za podnik jako celek.

34 Výroba vyvolává tyto náklady:
Příklad: Firma vyrábí výrobků A v ceně Kč a výrobků B v ceně 550 Kč. Výroba vyvolává tyto náklady: Položka Výrobek A Výrobek B materiál na 1 ks 450 210 mzdy na 1 ks 250 110 ostatní variabilní náklady na 1 ks 200 70 fixní náklady

35 Řešení: Položka Výrobek A 3 000 ks Výrobek B ks Celkem materiál mzdy ostatní variabilní náklady 70 000 variabilní náklady celkem tržby krycí příspěvek fixní náklady zisk Firma dosáhne zisku ve výši 460 000 Kč, jestliže prodá všechny výrobky.

36 Úloha 1: Firma Dexon, s. r. o., vyrábí dva typy centrálních reprobeden, a to: DCP 350 – plánuje vyrobit 2 300 ks, prodejní cena 2 950 Kč DCX 150 – plánuje vyrobit 3 700 ks, prodejní cena 1 690 Kč Fixní náklady při výrobě činí 2 200 000 Kč, náklady pro centrální reprobedny jsou uvedeny v tabulce. Položka DCP 350 DCX 150 spotřeba materiálu 930 517 mzdy 752 411 ostatní variabilní náklady 512 379 Sestavte kalkulaci neúplných nákladů pro oba typy reprobeden.

37 Řešení: Položka DCP 350 2 300 ks DCX 150 3 700 ks Celkem materiál mzdy ostatní variabilní náklady variabilní náklady celkem tržby krycí příspěvek fixní náklady zisk Firma dosáhne zisku ve výši Kč, jestliže prodá všechny reprobedny.

38 Firma vyrábí 3 typy autorádií s těmito náklady v Kč:
Úloha 2: Firma vyrábí 3 typy autorádií s těmito náklady v Kč: Položka DCN 150 DCN 250 DCN 350 MP3 objem prodeje (ks) 800 650 500 přímý materiál 1 130 1 270 1 550 přímé mzdy 790 825 1 200 ostatní variabilní náklady 190 229 240 cena bez DPH 2 900 3 350 4 390 fixní náklady Sestavte kalkulaci neúplných nákladů.

39 Řešení: Položka DCN 150 800 ks DCN 250 650 ks DCN 350 MP3 500 ks
Celkem materiál mzdy ostatní variabilní náklady variabilní náklady celkem tržby krycí příspěvek fixní náklady zisk

40 K čemu je užitečný krycí příspěvek
krycí příspěvek nám ukáže, který z našich produktů se vyplatí nabízet a který ne, ukáže nám to lépe než kalkulace úplných nákladů a nepotřebuje k tomu vyčíslit zisk. nejpřínosnější by mohl být ten produkt, jehož krycí příspěvek je nejvyšší, ale nemusí to být vždy pravda, protože nejvyšší bude pravděpodobně u toho produktu, jehož se prodá nejvíce. z tohoto důvodu je potřebné zjistit krycí příspěvek na jednici.

41 Jak vypočítat krycí příspěvek na jednici
Dva možné postupy: vydělením celkového krycího příspěvku objemem produkce, výpočtem krycí příspěvek na jednici = cena - variabilní náklady na jednici. Nejvýnosnější je ten produkt, který bude mít nejvyšší krycí příspěvek na jednici.

42 Příklad Položka Výrobek A Výrobek B Celkem objem prodeje (ks) 3 000
1 000 variabilní náklady 1 ks 1530 750 tržby fixní náklady Řešení 1 Variabilní náklady celkem 1 530 * 3 000 = 750 * 1 000 = Krycí příspěvek celkem 5 980 000 – 4 590 000 = = 1 528 000 – 750 000 = = Krycí příspěvek na 1 ks 1 390 000 : 3 000 = 463 778 000 : 1 000 = 778

43 Položka Výrobek A Výrobek B Celkem objem prodeje (ks) 3 000 1 000 variabilní náklady 1 ks 1530 750 tržby fixní náklady Řešení 2 Průměrná cena 1 ks 5  : 3 000 = = 1 993 1 528 000 : 1 000 = = 1 528 Krycí příspěvek na 1 ks 1 993 – 1 530 = 463 1 528 – 750 = 778 Oba produkty mají krycí příspěvek kladný, a tím přispívají k pokrytí fixních nákladů.

44 Na základě těchto údajů zjistěte: a) výhodnost jednotlivých produktů;
Úkol 1: Firma vyrábí 3 druhy výrobků, další potřebné údaje jsou uvedeny v tabulce: Položka Výrobek A Výrobek B Výrobek C plánovaný prodej 12 000 5 000 3 000 tržby 96 000 variabilní náklady 42 65 30 fixní náklady Na základě těchto údajů zjistěte: a) výhodnost jednotlivých produktů; b) zda dosáhneme zisku při zadaném objemu prodeje; c) zda dosáhneme zisku, jestliže snížíme produkci výrobku C na 1 500 ks a zvýšíme prodej výrobku B na 8 000 ks.

45 Řešení: a) b) Položka Výrobek A Výrobek B Výrobek C Průměrná cena 1 ks
612 000 : 12 000 = 51 400 000 : 5 000 = 80 96 000 : 3 000 = 32 Krycí příspěvek na 1 ks 51 – 42 = 9 Kč 80 – 65 = 15 32 – 30 = 2 b) Položka Výrobek A ks Výrobek B 5 000 ks Výrobek C 3 000 ks Celkem tržby 96 000 variabilní náklady 90 000 krycí příspěvek 75 000 6 000 fixní náklady zisk

46 c) Položka Výrobek A 12 000 ks Výrobek B 8 000 ks Výrobek C 1 500 ks
Celkem tržby 48 000 variabilní náklady 45 000 krycí příspěvek 3 000 fixní náklady zisk 31 000

47 Otázky a úkoly Co znamená kalkulace úplných a neúplných nákladů?
Co je bod zvratu a jak ho vypočteme? Jak provádíme kalkulaci pro více výrobků? Co je krycí příspěvek? Samostatně vypočti všechny vzorové příklady v textu výkladu.


Stáhnout ppt "Kalkulace úplných a neúplných nákladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google