Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti:Styly řízení v hotelnictví Ročník / obor studia:IV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti:Styly řízení v hotelnictví Ročník / obor studia:IV."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti:Styly řízení v hotelnictví Ročník / obor studia:IV. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 640 Klíčová slova: Manažerská smlouva, franchising, rezervační a marketingová síť. Anotace: Výkladová prezentace pro podporu výkladu učitele na téma: Styly řízení v hotelnictví.

2 Styly řízení v hotelnictví

3 Hotely a hotelový řetězec Hotely jsou vzájemně propojené různou úrovní spolupráce, typu poskytovaných služeb a vlastnických vztahů. Pro hotelové značky bývá společný typický výcvik zaměstnanců, propagace, vybavení hotelů, společný informačně-rezervační systém, marketing atd. Snahou všech hotelových řetězců je vzájemná spolupráce mezi hotely a z toho plynoucí úspora nákladů.

4 Vznik hotelových řetězců Na základě manažerské smlouvy dosazením manažera do zařízení, která nejsou ve vlastnictví. Manažerská smlouva umožňuje oddělit vlastníka a vlastní provoz. Vlastnické právo dává možnost pověřit někoho dalšího řízením ubytovacího zařízení.

5 Vznik hotelových řetězců Franchisingem franchisa je uspořádání, ve kterém vlastník ochranné známky, obchodního jména poskytuje licenci, a to za specifických podmínek nebo omezení pro užívání ochranné známky, obchodního jména pro prodej zboží nebo služeb. Nákupem hotelů. Vytvoření řetězce na základě dohody.

6 Provoz hotelů v hotelnictví V současné době lze v hotelnictví provoz hotelů zajistit následujícími způsoby: Nezávislý hotel Hotel nebo hotely, které jsou provozovány nezávisle na jiném hotelovém subjektu. Tento stav má vliv na know-how, marketing a rezervace, které nejsou zajišťovány žádným globálním distribučním systémem.

7 Provoz hotelů v hotelnictví Rezervační systém Hotel nebo hotely, které za (zpravidla) roční členský poplatek využívají výhod celosvětového rezervačního systému. Kromě členského poplatku hradí určitou částku za každou rezervaci. Nemohou využívat žádné obchodní jméno, pouze mohou uvádět své členství v propagačních materiálech. Např.: Top International Hotels, Key System, Utell

8 Provoz hotelů v hotelnictví Rezervační a marketingový systém, síť Hotel nebo hotely, kterým členství v určité skupině hotelů přináší kromě možnosti využívání známého obchodního jména a celosvětového rezervačního systému také další služby mateřské společnosti. Takovými službami se rozumí zejména marketingové aktivity (společné direktoráře atp.). Za členství se platí roční paušální poplatky, rezervační poplatky a příspěvky na konkrétní marketingové aktivity Např. Best Western

9 Provoz hotelů v hotelnictví Smlouva o řízení Hotel nebo hotely jsou řízeny a provozovány manažerskou hotelovou společností, přičemž nemovitost je majetkem jiného subjektu. Vlastník předává manažerské firmě na základě smlouvy o řízení objekt k řízení a každoročně s ním sjednává rozpočet, podle kterého je manažer povinen hotel provozovat. Manažerská firma s sebou přináší vlastní know-how a obvykle i obchodní známku a rezervační systém. Tato forma spolupráce nahrazuje nájemní smlouvu. Vlastník platí za tyto služby základní a motivační odměnu (podíl na zisku) manažerské společnosti. Ostatní poplatky jako např. rezervační bývají v takové situaci součástí běžných nákladů hotelu. Např. Marriott Prague, SAS Radisson Alcron Praha, Mövenpick Prague

10 Provoz hotelů v hotelnictví Franchisový systém Hotel nebo hotely, které průběžně dostávají od mateřské společnosti řetězce komplexní služby a přitom využívají ochrannou hotelovou známku globálního významu. Systém zahrnuje celosvětový rezervační systém, manuály řízení a školení standardu kvality (počáteční, průběžná a vzdělávací), marketing včetně reklamních kampaní, obchod s rezervačními centrálami, centrální nákup (slevy u dodavatelů, obvykle nižší poplatky za akceptaci platebních karet atp.), kontroling a samozřejmě poradenství (interní publikace, kontakty, regionální a celosvětové konference, pre-opening poradenství atp.). Za uvedené služby je hrazen: vstupní poplatek, marketingový poplatek, royalty poplatek (poplatek za známku) rezervační poplatky. Např. Choice Hotels International, Sun Hotels, Ibis, Holiday Inn, InterContinental

11 Kontrolní otázky: 1. Jakými způsoby vznikají hotelové řetězce? 2. Vysvětlete podstatu všech způsobů provozu hotelů a hotelových řetězců.

12 Použitá literatura KŘÍŽEK, Felix a Josef NEUFUS. Moderní hotelový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 195 s. ISBN 978-80-247- 3868-0. BERÁNEK, Jaromír a Pavel KOTEK. Řízení hotelového provozu. 4. přepracované vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-86724-30-0.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti:Styly řízení v hotelnictví Ročník / obor studia:IV."

Podobné prezentace


Reklamy Google