Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti města Valašské Meziříčí s rozvojovými projekty Město Valašské Meziříčí Zdeněk Studeník Praha - 24. 11. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti města Valašské Meziříčí s rozvojovými projekty Město Valašské Meziříčí Zdeněk Studeník Praha - 24. 11. 2015."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti města Valašské Meziříčí s rozvojovými projekty Město Valašské Meziříčí Zdeněk Studeník Praha - 24. 11. 2015

2 Úvod o spolupráci mezi městy Čačak (Srbsko) a Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí Spolupráce mezi městy Čačak a Val. Meziříčí probíhá od r. 2005, kdy byla podepsána smlouva o partnerské spolupráci, Během 10 let se úspěšně realizovala řadu projektů a aktivit zejm. v kultuře, sportu nebo podnikání, V letech 2010 – 2012 byl realizován projekt zaměřený na zemědělskou problematiku (nositelem bylo město Čačak), Projekt krizového řízení se realizoval díky výzvě ČRA z r. 2014, reagující na ničivé povodně, jež zasáhly i Čačak, Mimo to existoval projekt, který vycházel ze zájmu Čačku na elektronizaci veř. správy a přenos dobré praxe z Val. Meziříčí do Čačku, I tento projekt byl v roce 2015 realizován v rámci podpory ČRA. 2

3 Projekty pro rok 2016 (VM - Čačak) Město Valašské Meziříčí  Pro rok 2016 byla Městem Valašské Meziříčí podána žádost na ČRA – Good Governance – strategický plán + návrh priorit  Z vlastních zdrojů budeme realizovat: Výměnné pobyty studentů ZUŠ (4/2016 a 9/2016) Výměnné pobyty folklórních souborů (1/2016) 3

4 Realizované projekty ve městě Čačak (Srbská republika) Město Valašské Meziříčí V roce 2015 Město Valašské Meziříčí realizovalo dva projekty: 1.Přenos dobré praxe krizového řízení a odstranění následků povodní ve Valašském Meziříčí do města Čačak, 2.Výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace veřejné správy Valašské Meziříčí – Čačak pro rozvoj Good Governance. 3

5 Přenos dobré praxe krizového řízení a odstranění následků povodní ve Valašském Meziříčí do města Čačak Město Valašské Meziříčí 4

6 Přenos dobré praxe krizového řízení a odstranění následků povodní ve Valašském Meziříčí do města Čačak Město Valašské Meziříčí Cíle projektu: Výměna zkušeností a zavádění dobré praxe v oblasti krizového řízení se zaměřením na řešení povodňové situace ve městě Čačak, Ve spolupráci s partnerem projektu (městem Čačak) vytvoření návrhu povodňového plánu města Čačak, sloužícího jako podklad k řešení povodňové situace v Čačku, Zkvalitnění a zefektivnění procesu protipovodňových opatření, Dále k nastavení činností města během této situace, aktivitám vedoucím ke zmírnění škod a jejich následného odstranění. 5

7 Průběh projektu „Přenos dobré praxe krizového řízení a odstranění následků povodní ve Valašském Meziříčí do města Čačak“ - 1 Město Valašské Meziříčí Seznámení srbské strany se situací ve městě Valašské Meziříčí (duben 2015): Čtyři zástupci (vč. experta) z města Čačak byli ve Val. Meziříčí seznámeni s povodňovým plánem města Valašské Meziříčí, Zjištění a konkretizace prioritních řešení pro srbskou stranu, Výměna zkušeností a definice základních rozvojových os pro realizaci konkrétních opatření, Práce v terénu, obhlídka všech typů vodních toků a systém varování obyvatel před krizovými situacemi. 6

8 Průběh projektu „Přenos dobré praxe krizového řízení a odstranění následků povodní ve Valašském Meziříčí do města Čačak“ – 2. Město Valašské Meziříčí Seznámení se s krizovým řízením v Čačku (červen 2015): Čtyři zástupci města Val. Meziříčí byli ve městě Čačak zmonitorovat stav města vzhledem ke krizovému řízení, V rámci této aktivity byl představiteli města Čačak představen současný stav a nastavení procesů v oblasti krizového řízení, Při setkání byly definovány priority rozvoje v této oblasti a konkrétní nástroje, které by měly být užity a byly srbskou stranou předány podklady, Došlo k výměně konkrétních zkušeností při tvorbě, realizaci a využití povodňového plánu, Důležitou aktivitou, která proběhla bylo obejití vodních toků a terénu v jejich okolí a současný stav likvidace škod po povodních. 7

9 Průběh projektu „Přenos dobré praxe krizového řízení a odstranění následků povodní ve Valašském Meziříčí do města Čačak“ – 3. Město Valašské Meziříčí Prezentace návrhů zástupcům města Čačak (říjen 2015) Obsahem této etapy byla pracovní návštěva čtyř zástupců Valaš. Meziříčí ve městě Čačak, kdy nejprve proběhly prezentace s tímto obsahem:  Zkušenosti měst Valašské Meziříčí a Čačak s povodněmi,  Zjištěné skutečnosti ve městě Čačak,  Návrh povodňového plánu,  Návrh implementace. Srbské straně byl následně předán návrh povodňového plánu pro město Čačak v srbském jazyce, V rámci udržitelnosti projektu byl navržen další postup spolupráce, včetně stanovení navazujících priorit, Srbská strana vyjádřila velkou spokojenost a dík za celý projekt. 8

10 Výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace veřejné správy Valašské Meziříčí – Čačak pro rozvoj Good Governance Město Valašské Meziříčí 9

11 Výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace veřejné správy Valašské Meziříčí – Čačak pro rozvoj Good Governance Město Valašské Meziříčí Cíle projektu Výměna zkušeností v problematice elektronizace veřejné správy a jejich implementace, Seznámení se stávajícím stavem elektronických nástrojů ve městě Valašské Meziříčí, Předání zkušeností při modernizaci vzhledem k implementaci a provozu elektronických nástrojů ve Valašském Meziříčí, Přínosy a dopady na činnost veřejné správy a obyvatelstva, Analýza současného stavu elektronických nástrojů ve městě Čačak, Návrhy řešení pro zavádění elektronických systémů ve městě Čačak. 10

12 Průběh projektu „Výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace veřejné správy Valašské Meziříčí – Čačak pro rozvoj Good Governance“ – 1. Město Valašské Meziříčí Postup dosažení cílů a výstupů projektu Definován pracovními cestami a řadou jednání na různých úrovních, Hlavním výstupem je návrh na rozvoj elektronizace veřejné správy formou zadávací dokumentace ve městě Čačak, Měřitelnými výstupy budou: Zápisy z jednání, Prezentace, Výstupy z workshopů a z diskuse, Práce na dokumentu pro zlepšení elektronizace v Čačku a jeho postupné projednávání, Návrhová zadávací dokumentace. 11

13 Průběh projektu „Výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace veřejné správy Valašské Meziříčí – Čačak pro rozvoj Good Governance“ – 2. Město Valašské Meziříčí Jednání a workshopy ve Valašském Meziříčí (duben 2015) Uskutečnila se pracovní návštěva čtyř zástupců města Čačak, vč. jejich experta, ve městě Val. Meziříčí, kteří byli podrobně seznámeni s jednotlivými elektronickými moduly ve Valašském Meziříčí (E-Spis, IntraDoc, GINIS, GIS, VITA atd.), Průběh implementace nástrojů elektronizace ve Val. Meziříčí, Konkrétní přínosy modulů, Smyslem návštěvy bylo: Zjištění a konkretizace prioritních řešení pro srbskou stranu, Výměna zkušeností a definice základních rozvojových os, Realizace konkrétních opatření ke splnění cílů projektu. 12

14 Průběh projektu „Výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace veřejné správy Valašské Meziříčí – Čačak pro rozvoj Good Governance“ – 3. Město Valašské Meziříčí Seznámení se s elektronizací VS v Čačku (červen 2015) Uskutečnila se pracovní návštěva čtyř zástupců města Valašské Meziříčí ve městě Čačak, Srbskou stranou byl představen stávající stav procesů ve veřejné správě v Čačku, a to jejich odborníky a představiteli, Srbska strany definovala priority rozvoje a konkrétní nástroje, které by byly předmětem zájmu pro zlepšení procesů v Čačku, Došlo k výměně zkušeností s elektronickými moduly užívanými ve veřejné správě. 13

15 Průběh projektu „Výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace veřejné správy Valašské Meziříčí – Čačak pro rozvoj Good Governance“ – 4. Město Valašské Meziříčí Prezentace návrhů zástupcům města Čačak (říjen 2015) Obsahem této etapy byla pracovní návštěva čtyř zástupců z města Valašské Meziříčí ve městě Čačak, Byla předána konečná podoba zadávací dokumentace v srbském jazyce s návrhy řešení pro zlepšení procesů, Zástupci Města Valašské Meziříčí prezentovali možné způsoby implementace, V rámci udržitelnosti projektu byl navržen další postup spolupráce v této oblasti, vč. stanovení navazujících priorit. 14

16 Závěrečné zhodnocení Město Valašské Meziříčí V obou realizovaných projektech jsme zjistili, že srbská strana má velký zájem o nabízené zkušenosti, U projektu zaměřeného na krizové řízení budou výstupy z námi zpracovaného povodňového plánu implementovány do procesů, které jsou ve městě Čačak v současné době v této oblasti nastavovány, U projektu na elektronizaci se Město Čačak zaměří na možnosti, které se mu návrhem řešení nabízí, přičemž nevýhodou je, že GIS nelze zatím v srbských podmínkách implementovat, výsledkem ale je, že se nabízí možnost zlepšení elektronického oběhu dat a dokumentů. 15

17 Město Valašské Meziříčí DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Zkušenosti města Valašské Meziříčí s rozvojovými projekty Město Valašské Meziříčí Zdeněk Studeník Praha - 24. 11. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google