Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POTÁPĚNÍ. Jednotlivá témata Filozofie bezpečného potápění Hlavní zásady konfigurace plicních automatik Plán bezpečného ponoru Stres.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSADY BEZPEČNÉHO POTÁPĚNÍ. Jednotlivá témata Filozofie bezpečného potápění Hlavní zásady konfigurace plicních automatik Plán bezpečného ponoru Stres."— Transkript prezentace:

1 ZÁSADY BEZPEČNÉHO POTÁPĚNÍ

2 Jednotlivá témata Filozofie bezpečného potápění Hlavní zásady konfigurace plicních automatik Plán bezpečného ponoru Stres při potápění

3 Každý potápěč má svůj: Osobní postoj Přístup k potápění Celkový názor na potápění, který se projevuje v jeho praktickém jednání Filozofie bezpečného potápění!

4 Součástí filozofie bezpečného potápění Sebekritičnost Odpovědnost Potápění ve dvojicích nebo v trojicích Správný přístup k plánování ponorů

5 Sebekritičnost Cenná vlastnost obzvláště pro potápěče. Sebekritický potápěč – je spolehlivější Podléhá méně stresu z ohrožení prestiže Uvědomuje si svoje schopnosti a meze Nevychloubá se a nepřeceňuje se Stanoví si osobní kriteria bezpečnosti Náročnější ponory – po získaných zkušenostech Dodržuje bezpečné meze a zásady!!! Získává respekt a důvěru kolegů – potápěčů

6 Odpovědnost Vůči sobě, vůči partnerovi při potápění, vůči ostatním potápěčům Odpovědný potápěč = bezpečný potápěč! Dodržuje bezpečné návyky Uvědomuje si kde je a co dělá on i jeho partner Cíl sestupu klade za bezpečnost Vyžaduje dodržování bezpečnostních zásad od ostatních potápěčů Dívá se na sebe jako zástupce všech potápěčů vůči veřejnosti

7 Filozofie bezpečného potápění! Před potápění posoudíme dle závažnosti ponoru Mám dostatečné teoretické znalosti, potápěčské dovednosti a schopnosti k uskutečnění ponoru? Je moje výstroj funkční a účelná pro plánovaný ponor ? Odpovídá moje potápěčská kvalifikace plánovanému ponoru?

8 Základní pravidlo Nikdy se nepotápějte sami a bez dostatečného zajištění! K tomu, aby systém dvojic účinně fungoval, je nezbytná nepřetržitá komunikace a spolupráce mezi partnery Je rovněž potřebné mít vždy a předem jasno, který z potápěčů vede ponor

9 Potápění ve dvojicích Nejdůležitější zásada bezpečného potápění! Potápěčská dvojice jsou dva odpovědní potápěči, jednající jako jeden celek Vzájemný respekt a důvěra Každý musí být dokonale obeznámen s výstrojí svou a svého druha = v kritických situací účinná pomoc Určen vedoucí dvojice Udržení kontaktu a vzdálenosti Vzájemná spolupráce

10 Náš partner? Má partner dostatečné teoretické znalosti, potápěčské dovednosti a schopnosti k uskutečnění ponoru? Je partnerova výstroj funkční a účelná pro plánovaný ponor? Splňuje jeho potápěčská kvalifikace požadavky k provedení plánovaného ponoru? Jsme rovnocenní partneři, s rovnocennou výstrojí? Pokud ne, nevystavíme se nebezpečné situaci ?

11 Sólové potápění Při složitých technických ponorech a ponorech v jeskyních Náš partner není prostředek naší bezpečnosti! Dle BS ČSS jen zkušení jeskynní potápěči! Jen s výstrojí, která umožňuje bezpečné řešení situací bez pomoci partnera! S dostatečným zajištěním na hladině! Nevhodné a nebezpečné zvláště pro začátečníka!

12 Bezpečný pobyt pod vodou Sledování vlastního stavu a kontrola výstroje Udržování kontaktu s partnerem Přehled o zásobě vzduchu, dosažené hloubce a čase stráveném pod vodou Řízení vztlaku a trimu

13 Neváhejte přerušit ponor !!! Nekompromisní důvod k okamžitému ukončení ponoru Každá indispozice, ať fyzická či psychická Porucha nebo ztráta některého dílu výstroje

14 Krizové situace při potápění PŘERUŠENÍ DODÁVKY VZDUCHU Správné plánování ponoru, informace. Dýchání ve dvojici, Výstup! PÁD DO HLOUBKYDůkladná příprava výstroje. Kontrola sestupu. Zaujmutí vhodné polohy k dosažení max. odporu. Odhození zátěže. VYČERPÁNÍNepřeceňovat síly, doprovodné plavidlo. Zjištění proudů. Odpočinek, resuscitace! ZTRÁTA ORIENTACEPoužití orientačních pomůcek. Signální lano. Výstup! Nasazení záchranného týmu! ZTRÁTA KONTAKTU S PARTNEREM Komunikace. Potápěčský úvazek. Omezit hledání na 30 s! Výstup! STRES A PANIKAOmezit stresující faktory. Dobrá psychická kondice. Chladné uvažování, analýza situace, řešení!

15 Nouzové postupy NOUZOVÝ VÝSTUP Vertikálním plaváním. Pomocí kompenzátoru vztlaku. Nezadržovat dech! Dodržení rychlosti výstupu! VYNESENÍ PARTNERA Pozitivní vztlak a rychlost výstupu zajišťovat pouze kompenzátorem vztlaku zachraňovaného potápěče. Hlavu postiženého udržovat v záklonu! Nezadržovat dech! Dodržení rychlosti výstupu! Na hladině stabilizovat vztlak a přivolat pomoc! Resuscitace! SDÍLENÍ ZDROJE VZDUCHU Použití jediného druhého stupně. Uspořádání octopusu. Správné vyvážení potápěčů! Správné rozdýchání plicní automatiky! Neustálý kontakt s partnerem a plicní automatikou! Vzájemná signalizace!

16 Konfigurace plicních automatik

17 Hlavní zásady konfigurace plicních automatik Funkčnost a bezpečnost! Každá výstroj musí být vždy vhodná pro plánovaný ponor. Výstroj musí být uspořádána tak, aby nehrozilo její poškození a zachycení. Doporučuje se používat záložní druhý stupeň plicní automatiky.

18 Konfigurace oktopus zavěšen na různých místech žaketu Nefunkční a nebezpečné! Je automatika funkční, když z ní právě nedýchám? Stihnu ji včas vyndat ze závěsu na kompenzátoru? Ví partner, jakou automatiku mu v případě nouze podám nebo jakou očekávám, že si vezme? Nevytrhne mi stresovaný partner automatiku z úst, bez ohledu na oktopus a nějaký výcvik?

19 Záložní automatika integrovaná s inflátorem Nevhodné a nebezpečné! Drahé řešení Znesnadňuje řízený výstup na hladinu při poskytnutí hlavní automatiky partnerovi.

20 Partnerovi vždy podávám výhradně svoji hlavní automatiku, ze které právě dýchám! Druhou automatiku mám výhradně pro sebe, je tedy moje záložní!

21 Modifikovaná komerční konfigurace Hlavní automatika, z které dýchám je na delší žluté hadici. Záložní automatika na kratší hadici je napevno zavěšena na krk přímo pod bradu. Záložní automatika je určena výhradně pro mně. Vysokotlaký manometr je umístěn na levé straně.

22 Modifikovaná komerční konfigurace Výrazně žlutá hadice vedoucí k ústům jasně vede, obzvláště v případě paniky, vašeho partnera ke zdroji vzduchu. Říká tím, tohle je automatika určena pro tebe !

23 Single DIR konfigurace Lepší, bezpečnější, pohodlnější! Hadici k hlavní automatice prodloužit na 150 cm. To postačuje na pohodlné plavání vedle sebe. Podvléká se pod pravé podpaží a vede se šikmo přes hruď. Psí karabina slouží ke spolehlivému odkládání automatiky přichycením na horní pravý D-kroužek.

24 Double DIR konfigurace Zvyšuje bezpečnost potápěče v případě poruchy! Primární okruh Hlavní automatika středotlakou hadicí ke kompenzátoru vztlaku je na pravém ventilu. Sekundární okruh Záložní automatika Středotlaká hadice k suchému obleku Vysokotlaký manometr

25 PLÁNOVÁNÍ PONORŮ

26 Plán ponoru je základním prostředkem k prevenci nehod, vyplývajícím z nepředvídaných událostí!

27 Jedním z nejdůležitějších aspektů potápění je plánování a příprava ponorů. Dobrým plánováním se vylučuje zklamání a zvyšuje se prvek bezpečnosti!

28 Plán bezpečného ponoru musí být pružný, nesmějí v něm být cíle, kterých by se mělo dosáhnout „ stůj, co stůj !“

29 PLÁNUJ SVŮJ PONOR A POTÁPĚJ SE PODLE PLÁNU!

30 Plán ponoru – plán akce S dobrým plánem ponoru souhlasí všichni účastníci Bere v úvahu schopnosti nejméně zdatného potápěče Předvídá možné problémy a způsob jejich řešení Stanoví maximální hloubku a čas na dně a případnou dekompresní proceduru Uvažuje o množství spotřebovaného vzduchu Stanoví odpovědné osoby VP, JP, NP Zhodnotí všechny podmínky, se kterými je možno se v daném prostředí setkat Stanoví potřebnou výstroj

31 Plánovaný cíl ponoru Cíl, jehož při ponoru chceme dosáhnout, řadíme vždy za bezpečnost potápěčů Před potápěním se musí zajistit, aby zvolený partner měl na mysli týž plánovaný cíl ponoru

32 Postup při sestavování plánu zahrnuje tyto etapy: Shromáždění informací Plánování akce (celé potápěčské skupiny) Plánování ve skupině (dvojice, trojice) Individuální plánování Příprava před sestupem Vyhodnocení ve skupině, vyhodnocení celé akce

33 1. Shromáždění informací Je východiskem pro stanovení plánu akce Základem je: účel akce místo sestupu Informace: Potřebné v případě nouze

34 Místo potápění Informace www.stranypotapecske.cz Potápěčské kluby a obchody Instruktoři a zkušení potápěči Průzkum viditelnost, hloubka, proudy, příliv a odliv, formace na dně, přístup do vody, povolení k potápění, omezení potápěčské činnosti, lodní provoz, povětrnostní podmínky

35 Informace potřebné v případě nouze a potápěčské nehody Umístění nejbližší dekompresní komory, spojení, provozní tlak, počet osob, je v provozu? Záchranná služba, lékař linka: 155 Hasiči linka: 150 Policie linka: 158

36

37

38 2. Plán akce Stanovit potřebnou výstroj Určení VP, JP, NP popřípadě další odpovědné osoby a definování jejich povinností Zajištění doprovodného plavidla Zajištění pohotovostního vozidla Zvážíme problémy, které se mohou při sestupu vyskytnout a stanovíme jejich řešení Stanovíme postup v případě mimořádné situace

39 Plán akce - potřebná výstroj Výstroj jednotlivce dle BS, průkaz potápěče, povolení k potápění, pojištění na potápění Doplňující výstroj pro skupinu : speleo bubínky, signální lano, zvedací vak, podvodní kameru, fotoaparát Zařízení pro transport výstroje Zajistit doprovodné plavidlo Lékárničku, zařízení pro poskytování kyslíku, záložní dýchací přístroj s oktopusem Sada nářadí

40 Vedoucí potápěč CMAS P*** nebo I starší 18 let Organizuje činnost potápěčů pod vodou V případě, kdy je to účelné, určí JP a NP Vedoucí potápěč může jmenovat na dobu nezbytně nutnou svého zástupce

41 Jistící potápěč CMAS P** a vyšší kvalifikace Je plně ustrojen, aby v případě nutnosti mohl na pokyn vedoucího potápěče okamžitě zasáhnout Stanovit čas nasazení JP Zvolit vhodné stanoviště pro JP (blízký břeh, člun)

42 Návodčí potápěč CMAS P** nebo vyšší kvalifikace Je s potápěčem neustále ve spojení signálním lanem nebo jiným vhodným prostředkem a předává mu signály podle pokynů vedoucího potápěče Volný konec na hladině musí být pevně uvázán Dopínání lana je úkolem potápěče pod vodou

43 Další odpovědné osoby Potápěčský lékař Obsluha dekompresní komory Obsluha seznámená ze zařízením pro poskytování kyslíku Zástupce vedoucího potápěče NP pro JP nebo jisticí skupinu Řidič pohotovostního vozidla Obsluha doprovodného plavidla Obsluha kompresoru

44 Plán akce - činnost v případě mimořádné situace Obecné zásady při rozdělení týmů potápěčů! Všichni členové sestupující skupiny se vynoří a hledají se na hladině Před vynořením je vhodné krátkou dobu (30 sekund) hledat partnera ve směru, ve kterém jsme jej naposledy viděli se pohybovat Při vynořování a pod hladinou sledovat, zda neuvidíme vystupovat vydechnuté bubliny

45 Záchranná opatření Zjistit okamžitě, kde byl potápěč naposledy viděn Zaznamenat polohu ( ukotvení bóje, GPS ze člunu, hloubku dle sonaru, určit polohu náměry pomocí kompasu) Snažit se v těch místech najít výdechové bubliny Skupina potápěčů začne okamžitě prohledávat určenou oblast, je potřeba zvolit vhodnou metodu hledání Zvážit možnost vynoření potápěče, aniž bychom to zpozorovali Povolat další pomoc pro pátrání

46 Prevence Sestupy plánovat v nulových časech Použití spojovací šňůry (dle BS viditelnost pod 2m) Všichni členové musí mít jasnou představu o zamyšlené trase sestupu Stanovit vedoucího týmu, který řídí činnost skupiny Účelná komunikace

47 3. Plánování ve dvojici a individuální plánování Následuje po utvoření plánu skupiny. Zda moje výstroj a schopnosti odpovídají plánu skupiny na daný sestup? Budu muset uplatnit některé dovednosti, které příliš dokonale neovládám? Mohu se setkat s něčím novým nebo neobvyklým? Odpovídá osobní spotřeba vzduchu plánu skupiny?

48 Příprava před sestupem Kontrola výstroje a odstranění případných závad Kontrola tlaku vzduchu v lahvích Zopakování plánu před sestupem, dohoda na vzájemné signalizaci Společné oblékání výstroje Kontrola funkce schopnosti bezpečnostních prvků výstroje ve dvojici (záložní a hlavní plicní automatiku, ovládání BC a suchého obleku, otevření ventilů, množství vzduchu, polohu přezek a umístění zátěže)

49 Výpočet zásoby vzduchu

50 Spotřeba vzduchu

51 „Gas management“ Postupujte nejprve tím směrem, kde bude větší spotřeba vzduchu: ½ tam ½ zpět Proti proudu Ve větší hloubce Třetinové pravidlo: 1/3 tam 1/3 zpět 1/3 rezerva Rezerva : Při vynoření 30 až 50 bar A jak řešit nouzový výstup, pokud se něco stane?

52 Spotřeba dýchacího media Spotřebu dýchacího media nesnížíme tím, že budeme méně dýchat než potřebujeme, ale tím, že budeme potřebovat méně dýchat.

53 Spotřeba dýchacího media Základní hladinový ekvivalent 30l / 1 min. Lze postupně snížit 15 až 20 l / 1 min.

54 Spotřeba dýchacího media Základní kritéria: 1) správné základní vyvážení 2) dokonalé ovládání BCD 3) správná technika pohybu 4) dobrá fyzická kondice 5) soustavná potápěčská praxe

55 1) Nádech vás udrží na hladině při 30 až 50 bar s prázdným BCD. Po výdechu klesáme pod vodu. Každý 1 kg zátěže navíc znamená zvýšenou spotřebu o cca 10%. Přetížení potápěče Nárůst hladinového ekvivalentu 20 l/1min25 l/1min30 l/1min o 1 kg2227,533 o 2 kg243036 o 3 kg2632,539 o 4 kg283542 o 5 kg3037,545

56 2) Dokonalé ovládání BCD Včasnost ( pomalé plynulé ovládání) Přiměřenost (vyhovující množství připuštěného a odpouštěného vzduchu)

57 3) Správná technika pohybu Efektivní práce nohama Omezení pohybu rukama Omezení odporu prostředí (čelní profil)

58

59 4) Dobrá fyzická kondice Aktivní vytrvalostní charakter Plavání Jízda na kole Běh Atd.

60 5) Soustavná potápěčská praxe Ponory za rokPotápěčská praxe do 10Zanedbatelná 10 až 30Extenzivní 30 až 50Aktivní 50 až 70Intenzivní přes 70Velmi intenzivní

61 Před sestupem zopakovat hlavní body plánu Vstup do vody a výstup z vody Trasu sestupu Maximální hloubku, čas na dně, potřebnou dekompresi Signály Tlak v lahvích pro zahájení návratu Zaměření azimutu Provést zanoření a vzájemnou kontrolu výstroje

62 Ponor Ponor zahájíme kontrolou funkčnosti výstroje v malé hloubce (3 m) a signalizujeme připravenost k pokračování v sestupu. Během sestupu dbáme na správné řízení vztlaku - doplňování vzduchu do kompenzátoru vztlaku. Ve zvolené hloubce stabilizujeme svůj vztlak tak, aby byl neutrální. Změnu hloubek a směrů provádíme po společné výměně signálů. Výstup zahájíme společně po výměně signálů. Rychlost výstupu řídíme přiměřeným vypouštěním kompenzátoru vztlaku.

63 Vyhodnocení ponor – potápěčský deník Na ukončení ponoru má navázat jeho vyhodnocení ve dvojici, případně ve skupině. Pokud se při ponoru vyskytly jakékoliv problémy, snažte se zjistit proč k nim došlo! Proveďte zápis do potápěčského deníku

64 STRES PŘI POTÁPĚNÍ

65 Co je stres Reakce organismu na změnu situace skutečnou či domnělou, a to jak z hlediska psychického, tak fyzického Síla, která se snaží zlomit naše psychické a fyzické schopnosti

66 Mírná dávka stresu Je na druhé straně prospěšná Udržuje organismus v pohotovosti a zvyšuje jeho výkonnost, působí pozitivně

67 Průběh reakce Mozek vyšle signál Zvýší se vylučování adrenalinu Svaly a žíly se stahují, zvyšuje se krevní tlak Játra zvyšují produkci glukózy, zdroje energie pro mozek a svalstvo Činnost smyslů se zlepšuje

68 Všeobecné příznaky stresu z fyziologického hlediska Zvýšená potivost Rozšířené zornice Zrychlený tep, zrychlené povrchní dýchání Svíravý pocit v hrdle a v žaludku Pocit závratě, pocit nevolnosti, nervozity Studené a vlhké dlaně, pocit horka nebo chladu Pocit slabosti v nohou Brnění nebo třes končetin

69 Všeobecné příznaky stresu z psychického hlediska Pocit nejistoty, nerozhodnosti, apatie Úzkosti, napětí a vzrušení Zapomnětlivosti Nepříjemné až děsivé představy, pocity neskutečnosti, neblahá tušení Pocit nespokojenosti a nepříjemnosti vjemů Podrážděnost, pocit hněvu, poruchy koncentrace Pocit nešikovnosti, nutkání k pláči, touha zmizet Přemrštěná reakce na slabé podněty

70 Projevy stresu u potápěče před ponorem Nervózní, zbrklé a nešikovné chování před ponorem Nečinnost, oddalování ponoru, náhradní nelogická činnost Několikanásobná kontrola výstroje, (malicherné) stížnosti na výstroj Chyby při přípravě výstroje Nadměrná nebo snížená hovornost Silácké nebo příliš sebekritické řeči Časté vyměšování, pot na čele

71 Projevy stresu u potápěče při ponoru Neobvyklé a nelogické chování Křečovité pohyby a držení, nekoordinované pohyby, třes Zvýšená spotřeba vzduchu, hrůza v očích Fixace na jednu činnost, nesmyslně opakovaná činnost Zvýšené sebepozorování se i rozhlížení kolem sebe Žádná nebo špatná reakce na signály Odmítnutí pomoci partnerovi v nouzi, napadení partnera Snaha vyrazit rychle k hladině Na hladině okamžité vyplivnutí náústku, maska nahoru na čelo, kopání nohama místo naplnění kompenzátoru do plného objemu

72 Příčiny stresu Nový ponor, těžké podmínky, neznámá lokalita Působení pověrčivosti Časová tíseň, limitované množství vzduchu při nečekaných problémech Ztráta nebo problémy s vodící šňůrou, zamotání se, šňůra v úžině Ztráta partnera Ztráta orientace (i domnělá) Problémy s výstrojí (i domnělé), nevyzkoušená výstroj, nezvládnuté ovládání, nefunkčnost výstroje, její ztráta, zhasnutí svítilny

73 Příčiny stresu Problémy s ovládáním těla, s vyvážením a trimem Fyzická a psychická únava Přetížení úkoly: sledování trasy, přístrojů, partnera, mapování, měření, fotografování Neočekávaná nebo nebezpečná nebo neznámá situace ve vodním prostředí: zakalení vody, brakická voda, úžiny, klaustrofobie Ohrožení osobní prestiže mezi ostatními potápěči, strach ze selhání, z návratu

74 Příčiny stresu Fiktivní nebo skutečné ohrožení Možnost závalu, úrazů, uvíznutí Kombinace s dusíkovou narkózou Chlad a větší tělesná námaha Záchranná akce

75 Obecné fyziologické následky stresu Zvýšená spotřeba vzduchu Zvýšená tepová frekvence Zvýšené svalové napětí, třes Zvýšené vylučování hormonů (adrenalin) Možnost urychlení nástupu dusíkové narkózy

76 Obecné psychické následky stresu Snížení schopnosti vnímání (nepozoruje padání nahoru/dolu) Snížení schopnosti logického myšlení až jeho blokování Snížení schopnosti správně reagovat (zadrží dech při výstupu, zapomene odhodit opasek), možnost přechodu do paniky

77 Obecná reakce Útok Útěk

78 Jak se zbavit stresu pod vodou Zastavit se, něčeho se přidržet (skály, partnera) Přinutit se k pravidelnému a hlubokému dýchání Soustředit se na objektivní pozorování Přimět se k logickému myšlení, tj. logickému rozboru situace (potlačit snahu přemýšlet o věcech, které nevedou k řešení) Vymyslet nebo si vzpomenout na správné řešení vzniklé situace Neodkladné, ale klidné řešení uskutečnit na základě filozofie přežití

79 Jak pomoci partnerovi při stresu Dostatek informací Pomoc s přípravou výstroje Jít příkladem Pod vodou vzít partnera za ruku, za loket Doplnit mu kompenzátor Dát mu signál OK a signál nahoru (nebo zpět)

80 Jak předcházet stresu Pravidelný potápěčský trénink, znalost výstroje i partnerovy, její pečlivá údržba Pravidelný nácvik krizových situací (automatizace návyků, teoretické úvahy, autogenní trénink) Správné plánování akce a ponorů, na základě informací, zkušeností, předvídavosti

81 Panika Je vyvrcholení stresu Nelogické jednání, úplná ztráta souvislosti mezi vnějšími podněty a reakcí na ně Vážné nebezpečí agrese vůči partnerovi Nebezpečí přenosu na druhé osoby Těžko zvládnutelné bez násilí Nejnebezpečnějším důsledkem paniky je zadržení dechu při rychlém výstupu Riziko barotraumat plic i u zkušených potápěčů

82 Desatero CMAS pro potápění s počítači Naučte se počítač správně obsluhovat podle pokynů výrobce. Čas od času si návod znovu prostudujte. V praxi se řiďte pokyny výrobce přístroje a pravidly vaší potápěčské federace. Před každým ponorem prověřte funkčnost počítače. Vždy usilujte o vhodný a bezpečný profil ponoru. Vyhýbejte se nevhodným a nebezpečným profilům („jojo“ „pila“). Nezapomínejte, že potápěčský počítač je osobní a individuální přístroj. Nepoužívejte počítač „saturovaný“ jiným potápěčem. Stanovte a dodržte plán ponoru s hlavním zřetelem na bezpečnost. Ve dvojici (trojici) vybavené různými typy počítačů zůstávejte pohromadě a při výstupu se řiďte podle přístroje s nejkonzervativnějším režimem. Volte takové profily ponoru, které umožňují bezpečné řešení situace i v případě poruchy počítače.

83 Potápěčský počítač umí hodně věcí. Nedokáže však nahradit znalosti a zkušenosti potápěče včetně ovládání dekompresních tabulek a postupů !!!

84 Profil ponoru Správný profil ponoru. Největší hloubky dosaženo v první fázi Pobyt na dně bez změn hloubek Výstup dle předepsaného dekompresního režimu

85 Profil ponoru Špatný profil ponoru. Největší hloubky dosaženo až v konečné fázi Krátký pobyt na dně bez změn hloubek Výstup dle předepsaného dekompresního režimu

86 Profil ponoru Nevhodný profil ponoru. Největší hloubky dosaženo v první fázi Pobyt na dně ze změnami hloubek – Piloví profil Výstup dle předepsaného dekompresního režimu

87 Profil ponoru Špatný profil ponoru. Největší hloubky dosaženo až v konečné fázi Krátký pobyt na dně s následným vynořením a opětovným zanořením – JO JO profil. Výstup dle předepsaného dekompresního režimu

88 Postižení míchy Statistika Převažují nehody, při kterých je zasažen CNS Příčiny? Výzkumy mimo jiných DAN Poločas sycení míchy 12,5 min Důsledky 30min ponor znamená již velkou úroveň saturace míchy Doporučuje se úprava režimu výstupu i u ponorů nevyžadující dekompresní zastávky Dvě bezpečnostní zastávky První v ½ max. hloubky Druhá v hloubce 3 – 6 m

89 Závěrem Protože na štěstí pod vodou nelze spoléhat Přeji všem dobře zvládnuté situace pod vodou a mnoho úspěšných ponorů

90 OTÁZKY A DISKUSE


Stáhnout ppt "ZÁSADY BEZPEČNÉHO POTÁPĚNÍ. Jednotlivá témata Filozofie bezpečného potápění Hlavní zásady konfigurace plicních automatik Plán bezpečného ponoru Stres."

Podobné prezentace


Reklamy Google