Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Goldová Život Karla IV.. Kdo byl vlastně Karel IV. ? Byl 11. č eský král. Také byl 1. č eský, který se stal císa ř em. Narodil se 14. kv ě tna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Goldová Život Karla IV.. Kdo byl vlastně Karel IV. ? Byl 11. č eský král. Také byl 1. č eský, který se stal císa ř em. Narodil se 14. kv ě tna."— Transkript prezentace:

1 Monika Goldová Život Karla IV.

2 Kdo byl vlastně Karel IV. ? Byl 11. č eský král. Také byl 1. č eský, který se stal císa ř em. Narodil se 14. kv ě tna 1316. Um ř el 29. listopadu 1378. P ů vodn ě se nejmenoval Karel IV. ale Václav. M ě l 4 manželky, ale jen s jednou z ů stal až do konce.

3 Karel nebo Václav? Jak už jsem zmi ň ovala Karel IV. se jmenoval Václav Jméno Karel IV. získal tím, že Václav p ř ijal p ř i bi ř mování b ě hem své výchovy ve Francii po svém strýci, kmotrovi, Karlu IV. Sli č ném

4 Manželky M ě l dohromady 4 manželky: 1. Markéta Blanka z Valois 2. Anna Falcká 3. Anna Svídnická 4. Eliška Pomo ř anská

5 Děti Karel IV. m ě l celkem 11 d ě tí: Markétu Kate ř inu Alžb ě tu Václava Annu Č eskou Zikmund Jan Zho ř elecký Karel Markéta Jind ř ich

6 Stavby Karl ů v most Karl ů v most Karlova univerzita Karlštejn Hladová ze ď Hladová ze ď

7 Karlův most D ř íve se jmenoval „Kamenný“ Stavba trvala více než 20 let Je 516m dlouhý a 9.6, vysoký Má 16 oblouk ů, mají rozpon mezi 16,62 m Vznikal na míst ě Juditina mostu

8 Karlova univerzita Založena v roce 1348 1. univerzita ve st ř ední Evrop ě Aby bylo možno otev ř ít všechny č ty ř i v té dob ě z ř izované fakulty, byl pot ř eba souhlas papeže Fakulty: artistická (filozofická), teologická, právnická a léka ř ská

9 Karlštejn Stavba trvala 7-9 let Leží 30km od Prahy Základní kámen položil arcibiskup Arnošt z Pardubic Podle tradovaného výkladu byl hrad zbudován kv ů li ochran ě ř ímských korunova č ních klenot ů a svatých ostatk ů

10 Hladová zeď N ě kdy zvaná i „Zubatá“ Puková hradba na pražském Pet ř ín ě Postavena v roce 1360-1362

11 ZALOŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO V roce 1348 byla podepsána zakládací listina B ě hem n ě kolika málo let vzniklo siln ě opevn ě né m ě sto s 1500 domy, desítkami kostel ů a klášter ů Domy musely být jednopatrové, nezasahovat do ulice a pouze z kamene Kdo m ě l zájem vybudovat si d ů m, musel se zavázat za č ít stav ě t do jednoho m ě síce a za 1,5 roku být hotov Noví m ě š ť ané byli na 12 let osvobozeni od dávek a poplatk ů

12 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Monika Goldová Život Karla IV.. Kdo byl vlastně Karel IV. ? Byl 11. č eský král. Také byl 1. č eský, který se stal císa ř em. Narodil se 14. kv ě tna."

Podobné prezentace


Reklamy Google