Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ UNIE MAREK PARVONIČ. HISTORIE ZÁKLADY PODNĚTY Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Revitalizace Evropy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ UNIE MAREK PARVONIČ. HISTORIE ZÁKLADY PODNĚTY Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Revitalizace Evropy."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ UNIE MAREK PARVONIČ

2 HISTORIE ZÁKLADY

3 PODNĚTY Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Revitalizace Evropy Vzájemná spolupráce Smlouva o EHS, Schumanův plán, Euroatom Jednotný evropský akt (1987)

4 POSTUPNÝ ROZVOJ 25.3.1957 - Francie, Německo, Benelux, Itálie 1.1.1973 - Velká Británie, Irsko, Dánsko 1.1.1981 - Řecko 1.1.1986 - Španělsko, Portugalsko 1.1.1995 - Švédsko, Finsko, Rakousko 1.5.2004 - Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko

5 VZNIK Maastrichtská smlouva (1992) –Smlouva o Evropském Společenství –Smlouva o Evropské unii 3 pilíře: 1.Celní unie, trh, hospodářská a měnová unie 2.Zahraniční a bezpečnostní politika 3.Policejní a soudní spolupráce

6 EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR Začlenění pro nečlenské země Zemědělství, rybářství, doprava 1994 vstupuje v platnost

7 EURO Hlavní součást měnové a hospodářské unie Světový trh, avšak bezhotovostně (1999) Národní bankovky a mince nahrazeny eurem (2002) V současné době členem měnové unie 13 států

8 ČLENSKÉ ZEMĚ 1. Belgie 2. Česká republika 3. Dánsko 4. Estonsko 5. Finsko 6. Francie 7. Irsko 8. Itálie 9. Kypr 10. Litva 11. Lotyšsko 12. Lucembursko 13. Maďarsko 14. Malta 15. Německo 16. Nizozemsko 17. Polsko 18. Portugalsko 19. Rakousko 20. Řecko 21. Slovensko 22. Slovinsko 23. Spojené království 24. Španělsko 25. Švédsko 26. Bulharsko - 2007 27. Rumunsko - 2007

9 INSTITUCE EU

10 SEZNAM INSTITUCÍ Strategická a politická rozhodnutí: –Evropská Rada Legislativa a řízení EU: –Rada EU –Evropská Komise –Evropský parlament Poradní orgány: –Výbor regionů –Hospodářský a sociální výbor Kontrolní a soudní orgány: –Soudní dvůr –Účetní dvůr –Ombudsman Finanční instituce: –Evropská centrální banka –Evropská investiční banka

11 INSTITUCE EVROPSKÁ RADA Vrcholný organ Pravidelná setkání Přímo zodpovědná za 2. a 3. pilíř Brusel RADA EU Rada ministrů Hlavní středisko politického rozhodování Reprezentace národních zájmů Evropská Rada určuje cíle X Rada EU tyto cíle provádí

12 INSTITUCE EVROPSKÁ KOMISE Nestranná, nezávislá Odborný potenciál Reprezentuje a brání zájmy EU Funkce prostředníka Kontrolní funkce EVROPSKÝ PARLAMENT Europoslanci, voleni občany na 5 let Zastupuje zájmy občanů Rozpočtové řízení EU Strasburk, Brusel, Lucemburk Přecednictvo, výbory, frakce

13 INSTITUCE EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR Vrchol soustavy soudů Lucemburk Jednotný výklad evropského práva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR Zájmy daňových poplatníků Samostatný, nezávislý Kontroluje rozložení finančních prostředků

14 INSTITUCE OMBUDSMAN Veřejný ochránce práv Právní pomoc občanům Řešení stížností atd. PORADNÍ ORGÁNY Výbor region –Regionální a místní zájmy –Nemá přímý vliv Hospodářský a sociální výbor –Odborné konzultace v trhu, pracovní síle, vzdělání …

15 INSTITUCE EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA Definuje a vede měnovou politiku Právo povolovat vydávání bankovek Pravidla pro národní banky Řídí devizové obchody EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA Půjčky pro investice Úvěry na neziskové bázi Pomoc méně rozvinutým oblastem Pomoc i mimo EU (celkem 130 zemí)

16 POLITIKY EU

17 Orgány EU nemohou přijmout libovolné rozhodnutí jen na základě svého uvážení Unie působí pouze v těch oblastech, které vymezuje Smlouva o EU

18 POLITIKY EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA Obchodní vztahy EU se světem Nadnárodní character Cla, Kvóty SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Rozvoj a stabilizace + životní úroveň Nejdiskutovanější politika EU

19 POLITIKY EU SPOLEČNÁ DOPRAVNÍ POLITIKA Silniční, železniční, letecká a námořní doprava Transevropské sítě –Vybudování potřebného spojení v celé Evropě JEDNOTNÝ TRH Ochrana spotřebitele Ochrana životního prostředí Energetická politika Podpora výzkumu a rozvoje

20 SCHENGENSKÝ SYSTÉM Soubor dohod k vytvoření prostoru bez vnitřních hranic mezi členskými státy Vzniká 1995 Belgie, Dánsko, Německo, Finsko, Řecko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Španělsko, Norsko, Island

21 OTÁZKY

22 Kdy vznikla EU a kdy jsme se k ní přidali my? Stručně charakterizuj EU Vyjmenuje některé z institucí EU Co je to Schengenský system?

23 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ UNIE MAREK PARVONIČ. HISTORIE ZÁKLADY PODNĚTY Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Revitalizace Evropy."

Podobné prezentace


Reklamy Google