Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Stran č ice, okres Praha - východ AUTOR: RNDr.Ivana Ř ehková NÁZEV:VY_32_INOVACE_3.2.5.2.R18_ Slovní úlohy s procenty TEMA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Stran č ice, okres Praha - východ AUTOR: RNDr.Ivana Ř ehková NÁZEV:VY_32_INOVACE_3.2.5.2.R18_ Slovní úlohy s procenty TEMA:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Stran č ice, okres Praha - východ AUTOR: RNDr.Ivana Ř ehková NÁZEV:VY_32_INOVACE_3.2.5.2.R18_ Slovní úlohy s procenty TEMA: Matematika 7. ro č ník Č ÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2976

2 Anotace. Prezentace obsahuje 5 p ř íklad ů, které jsou ur č eny k procvi č ení u č iva o procentech a ukazují použití u č iva o procentech v praxi. U všech úloh je uvedeno ř ešení.

3 Slovní úlohy s procenty.

4 Příklad 1 Délka toku Labe je 1154 km. Délka toku Labe na území naší republiky je 396 km. Kolik procent celkové délky toku Labe je na území naší republiky? Ř ešení: Základ z = 1154 km. Procent. č ást č = 396 km. Po č et procent p = ? p= 396 : 11,54 p= 34,3% Délka toku Labe na území Č R je 34,3% celkové délky toku.

5 Příklad 2 Spolková zem ě Tyroly zaujímá p ř ibližn ě 15% rozlohy Rakouska. Ur č ete rozlohu Tyrol, je-li rozloha Rakouska p ř ibližn ě 83870 km 2 Ř ešení: Základ z = 83870 km 2. Po č et procent p = 15% Procent. č ást č = ? km 2. č = 15.838,7 č = 12 581 Rozloha Tyrol je p ř ibližn ě 12 581 km 2.

6 Příklad 3 Množství krve v lidském t ě le je p ř ibližn ě 7,6% hmotnosti t ě la. Kolik kilogram ů krve je v t ě le dosp ě lého č lov ě ka o hmotnosti 75 kg? Ř ešení: Základ z = 75 kg. Po č et procent p = 7,6% Procent. č ást č = ? kg. č = 7,6. 0,75 č = 5,7 V t ě le dosp ě lého č lov ě ka je p ř ibližn ě 5,7 kg krve.

7 Příklad 4 Dámský svetr byl dvakrát zlevn ě n. Nejd ř íve o 10%, pozd ě ji ješt ě o 10% z nové ceny. Jeho kone č ná cena byla 324 K č. Ur č ete p ů vodní cenu svetru. Ř ešení: Cena 324 K č tvo ř í 90% ceny x. Cena x= 324 : 90. 100 x= 360 K č Cena 360 K č tvo ř í 90 % ceny y. Cena y= 360 : 90. 100 Cena y= 400 324 K č Cena x Cena y Svetr stál p ů vodn ě 400 K č.

8 Příklad 5 Zboží, jehož p ů vodní cena byla 1200 K č bylo dvakrát zlevn ě no. Nejprve o 15%, pozd ě ji o 10% z nové ceny. Ur č ete kone č nou cenu a po č et procent, o n ě ž bylo zboží celkov ě zlevn ě no. Ř ešení: Po prvním zlevn ě ní: 1200- 15.12 = 1020 Po druhém zlevn ě ní: 1020 – 10.10,2 = 918 Celkový po č et procent: Základ z = 1200 K č Procent. č ást č = 1200-918=282 Po č et procent p = 282:12 p = 23,5 % Cena zboží byla 918 K č. Celková sleva č inila 23,5%

9 Citace: Labe-pr ů tok. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Labe-pr%C5%AFtok.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Labe-pr%C5%AFtok.png Mapa Tyrol. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karte_A_Tirol.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karte_A_Tirol.svg Kardiovaskulární systém. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grafik_blutkreislauf.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grafik_blutkreislauf.jpg Sbírka úloh z matematiky: pro základní školu. Praha: Prometheus, 2004. ISBN 80-7196-104-3.


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Stran č ice, okres Praha - východ AUTOR: RNDr.Ivana Ř ehková NÁZEV:VY_32_INOVACE_3.2.5.2.R18_ Slovní úlohy s procenty TEMA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google