Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_12_1_7 Ing. Jan Voříšek  V současné době známe několik desítek milionů organických látek a každý rok se objevují a vyvíjejí nové látky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_12_1_7 Ing. Jan Voříšek  V současné době známe několik desítek milionů organických látek a každý rok se objevují a vyvíjejí nové látky."— Transkript prezentace:

1

2 VY_32_INOVACE_12_1_7 Ing. Jan Voříšek

3  V současné době známe několik desítek milionů organických látek a každý rok se objevují a vyvíjejí nové látky.  Má někdo nějaký návrh, jak tyto látky dělit? Podle čeho bychom měli takové množství látek rozlišovat?

4  Organické sloučeniny dělíme na základě chemického složení na dvě velké skupiny: 1. Uhlovodíky, obsahující pouze jen uhlík a vodík. 2. Deriváty uhlovodíků, obsahující ještě jiný prvek nebo prvky. V tomto roce se budeme zabývat pouze uhlovodíky. Deriváty budou probrány v následujícím roce.

5  Podle jakých kritérií dělíme uhlovodíky?  Podle typu kovalentních vazeb mezi uhlíkovými atomy dělíme uhlovodíky na: - nasycené - nenasycené  Podle tvaru uhlíkatého řetězce rozeznáváme uhlovodíky: - acyklické - cyklické

6  Acyklické uhlovodíky mohou mít řetězec: - přímý - rozvětvený  Cyklické uhlovodíky mají řetězec uzavřený do kruhu a dělíme je na: - alicyklické - aromatické Zdá se vám rozdělení příliš složité? Není. Na následujícím schématu vidíte základní rozdělení všech uhlovodíků:

7 nasycené alkany nerozvětvené acyklické alkeny nenasycené alkyny rozvětvené CH nasycené cykloalkany alicyklické nenasycené cykloalkeny cyklické cykloalkyny aromatické monocyklické polycyklické

8 Nasycené, mají mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby (  vazba). (V prvním ročníku jsme si vysvětlovali, že se jedná o vazbu na spojnici jader) Butan 2,2,4-trimethylpentan Cyklohexan

9 Nenasycené, mají přítomnou alespoň jednu vazbu násobnou (  -vazbu). (V prvním ročníku jsme si vysvětlovali, že se jedná o vazby mimo spojnici jader) But-2-en But-1,3-dien Cyklohexen CH CH Ethyn (acetylén)

10  Aromatické, mají v molekulách delokalizovaný  - elektronový systém ( vysvětlíme si podrobně v kapitole o aromatických látkách) Benzen Anthracen Ethylbenzen (Vzpomínáte? Benzen se probíral v 9. třídě ZŠ)

11  Zdroj informací:  McMURRY, John. Organická chemie. Vydání první. Vydalo Vysoké učení technické v Brně – nakl. VUTIUM, Brno, 2007. Počet stran 1260. ISBN 978-80-214-3291-8 (VUT v Brně).  VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. Třetí doplněné vydání. Vydalo SPN-pedagogické nakladatelství, a.s., Praha, 1996. Počet stran 368. ISBN 80-85937-08-5.  HONZA, Jaroslav, MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 2.díl. Druhé přepracované vydání. Vydalo Nakladatelství Olomouc, 1998. Počet stran 232. ISBN 80- 7182-056-3.  Vzorce byly vytvořeny pomocí free programu ChemSketch a PowerPoint-2007.

12  Téma sady: Úvodní studium organické chemie  Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  Vzdělávací obor:Chemie  Tematický okruh:Organická chemie  Autor: Ing. Jan Voříšek  Rok vytvoření materiálu: 2012  Název materiálu: Dělení organických látek.  Jazyk:čeština  Očekávaný výstup:Žák rozdělí uhlovodíky podle charakteru vazeb a tvaru uhlovodíkového řetězce na jednotlivé skupiny.  Klíčová slova: organická chemie, uhlovodík, nasycená vazba, nenasycená vazba, aromatické uhlovodíky, alicyklický uhlovodík, cyklický uhlovodík.  Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka  Cílová skupina:žák  Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání  Typická věková skupina:16 -19 let   Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které aktivizují žáky a umožňují žákům zamyšlení nad jednotlivými body tématu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_12_1_7 Ing. Jan Voříšek  V současné době známe několik desítek milionů organických látek a každý rok se objevují a vyvíjejí nové látky."

Podobné prezentace


Reklamy Google