Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAZYKY. Základní prostředek dorozumívání mezi lidmi. Co to je jazyk ? Zdokonalováním mnoha generacemi uživatelů velmi rozrůznil a stal se jedním z hledisek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAZYKY. Základní prostředek dorozumívání mezi lidmi. Co to je jazyk ? Zdokonalováním mnoha generacemi uživatelů velmi rozrůznil a stal se jedním z hledisek."— Transkript prezentace:

1 JAZYKY

2 Základní prostředek dorozumívání mezi lidmi. Co to je jazyk ? Zdokonalováním mnoha generacemi uživatelů velmi rozrůznil a stal se jedním z hledisek umožňujících členění lidské populace. Co to je lingvistika ? Jazykověda, věda zkoumající jazyk. Součástí lingvistiky jsou i obory zkoumající jednotlivé jazyky. Jaký jazyk zkoumá bohemistika, sinologie, anglistika? Češtinu, čínštinu, angličtinu.

3 Skupiny jazyků, které si i přes odlišný vývoj uchovaly společné prvky. Co to jsou jazykové rodiny ? Indoevropská Čínskotibetská Afroasijská

4 rodný (mateřský) jazyk cizí jazyk světový jazyk úřední (oficiální) jazyk mrtvý jazyk umělý jazyk

5 Co to jsou světové jazyky? Jazyky s největším počtem rodilých mluvčích. pořadíjazykmilionů rodilých mluvčích 1.mandarínská čínština900 2.španělština430 3.angličtina340 4.hindština337 5.arabština250 6.portugalština200 7.bengálština190

6 Čínština Čína, Indonésie, Malajsie, Singapur, Čínská republika, Thajsko a čínské komunity po celém světě

7 Španělština

8 Angličtina oficiální jazyk jeden z oficiálních jazyků

9 Hindština Nejdůležitější z asi tisíce jazyků Indie.

10 Arabština oficiální jazyk jeden z oficiálních jazyků

11 Portugalština

12 Bengálština

13 Co to je úřední (oficiální) jazyk? Jazyk stanovený zákonem pro komunikaci s úřady, včetně školství. Jazyk, kterým se na území daného státu převážně komunikuje. Stát může mít více úředních jazyků Španělsko má 4 úřední jazyky Bolívie má 37 úředních jazyků (španělština a 36 indiánských jazyků). Indie má 23 úředních jazyků, nejpoužívanější jsou hindština a angličtina. Belgie má 3 úřední jazyky https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_multilingual_countries_and_regions španělština (kastilština), katalánština, galicijština a baskičtina vlámština (nizozemština), francouzština a němčina Švýcarsko má 4 úřední jazyky němčina, francouzština, italština, rétorománština

14 Jeden jazyk může být úředním jazykem ve více zemích angličtina je úředním jazykem v 67 státech arabština je úředním jazykem v 26 státech francouzština je úředním jazykem v 29 státech španělština je úředním jazykem v 19 státech portugalština je úředním jazykem v 9 státech němčina je úředním jazykem v 6 státech U každého z těchto jazyků uveď alespoň dva státy, ve kterých se oficiálně používají.

15 Čeština Úřední jazyk pouze v ČR a EU. Němčina Úřední jazyk v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku, Belgii a v EU.

16 Co to je umělý jazyk? Jazyk, který byl vytvořen jedním člověkem nebo i skupinou lidí, s cílem zjednodušení komunikace mezi lidmi. Nejrozšířenějším umělým jazykem je esperanto, poprvé zveřejněné v roce 1887 (tvůrcem byl polský lékař Ludvík Lazar Zamenhof). http://cs.lernu.net/ nejnavštěvovanější web pro bezplatné studium esperanta

17 Co to je mrtvý jazyk? Jazyk, který už nemá žádné rodilé mluvčí (jazyk, který má rodilé mluvčí se označuje jako živý jazyk). latina staroslověnština Mrtvý jazyk, který se ale dále používá v odborné terminologii (v lékařství, biologii, právu, teologii) Nejstarší slovanský spisovný jazyk. Otьče našь, iže jesi na nebesi, da svętitъ sę imę tvoe, da pridetъ cěsarьstvo tvoe, da b ǫ detъ volě tvoě ěko na nebesi i na zemli; chlěbъ našь nas ǫ štьnii daždь namъ dьnьsь i ne vъvedi nasъ vъ napastь nъ izbavi ny otъ l ǫ kavago. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme naším viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

18 Schopnost číst a psát v mateřském jazyce. Co to je gramotnost? Urči světové regiony s nejnižším a nejvyšším podílem gramotných (sleduje se u populace nad 15 let). Co to je negramotnost a pologramotnost ?


Stáhnout ppt "JAZYKY. Základní prostředek dorozumívání mezi lidmi. Co to je jazyk ? Zdokonalováním mnoha generacemi uživatelů velmi rozrůznil a stal se jedním z hledisek."

Podobné prezentace


Reklamy Google