Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATEDRA CHEMIE Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATEDRA CHEMIE Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 2016."— Transkript prezentace:

1 KATEDRA CHEMIE Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 2016

2 Studijní programy Přírodovědná studia Typ studijního programu: bakalářský Typ studijního programu: bakalářský Standardní doba studia: 3 roky Forma studia: prezenční Obory: Chemie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání Informatika se zaměřením na vzdělávání Matematická studia Učitelství pro střední školy Učitelství pro základní školy Typ studijního programu: magisterský navazující Standardní doba studia: 2 roky Forma studia: prezenční Typ studijního programu: magisterský navazující Standardní doba studia: 2 roky Forma studia: prezenční

3 Cíle studia magisterských studijních programů: Učitelství pro střední školy Učitelství pro základní školy Absolvent studijního programu Učitelství pro střední školy získá základní vzdělání pro vykonávání učitelského povolání na gymnáziích a jiných středních školách. Absolventi mají kvalifikaci i pro působení na základní škole. Absolvent studijního programu Učitelství pro střední školy získá základní vzdělání pro vykonávání učitelského povolání na gymnáziích a jiných středních školách. Absolventi mají kvalifikaci i pro působení na základní škole. Absolvent studijního programu Učitelství pro základní školy získá základní vzdělání pro vykonávání učitelského povolání na základní škole. Absolvent studijního programu Učitelství pro základní školy získá základní vzdělání pro vykonávání učitelského povolání na základní škole.

4 Absolvent obou programů zvládne základy dvou vědních oborů, tj. chemie a jednoho dalšího oboru, které tvoří náplň dvou odborných modulů. Absolvent obou programů zvládne základy dvou vědních oborů, tj. chemie a jednoho dalšího oboru, které tvoří náplň dvou odborných modulů. Dále získá speciální didaktické vzdělání ve vybraných dvou oborech, tj. chemie a jednoho dalšího oboru a vzdělání v oblasti pedagogicko- psychologické v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání ve vybraných dvou oborech. Důraz je kladen na vyšší podíl v zastoupení odborných předmětů. Cíle studia magisterských studijních programů: Učitelství pro střední školy Učitelství pro základní školy

5 Absolvent obou programů je vybaven komplexem kompetencí v oblastech: Absolvent obou programů je vybaven komplexem kompetencí v oblastech: a) odborné - zvládne základy vědních oborů dvou zvolených aprobačních předmětů, poznatky a teoretická východiska oborových didaktik a základy metodologie těchto oborů tak, aby byl připraven na samostatnou odbornou činnost směřující zejména k prohlubování získaných poznatků a dovedností celoživotním vzděláváním. Cíle studia magisterských studijních programů: Učitelství pro střední školy Učitelství pro základní školy

6 b) pedagogicko-psychologické – absolvent získá základ vzdělání, které mu umožňuje reagovat na složité a rychle se měnící podmínky výchovy a vzdělávání žáků středních nebo základních škol. Zejména je schopen orientovat se v oblasti osobnostního vývoje žáka, je seznámen s problematikou jeho psychického vývoje. Cíle studia magisterských studijních programů: Učitelství pro střední školy Učitelství pro základní školy

7 c) sociální – absolvent si osvojí základní pedagogické a sociální dovednosti. Dokáže ve své profesi využívat komplexu sociálních dovedností (pedagogická interakce, komunikace, kooperace, empatie), uvědomuje si etické a sociální kontexty budoucího povolání. Cíle studia magisterských studijních programů: Učitelství pro střední školy Učitelství pro základní školy

8 Schéma modelu magisterského studia Učitelství pro SŠ Učitelství pro ZŠ První aprobační předmět 32 K Druhý aprobační předmět 32 K Pedagogicko- psychologický modul 32 K Výběrové předměty 6 K Diplomová práce 18 K (didaktika 20 K obor 12 K) (didaktika 20 K obor 12 K)

9 Studijní plán magisterského studia Učitelství pro SŠ Specializační oborové předměty - povinné Struktura hmoty Toxikologie Instrumentální analýza Chemická exkurze Předměty oborové didaktiky DM - povinné Didaktika chemie 1 SŠ Didaktika chemie 2 SŠ Technika a did.škol.pokusů 1SŠ Technika a didaktika škol. pokusů 2 SŠ Speciální seminář didaktiky chemie SŠ Specializační výběrové předměty Výpočtové úlohy ve výuce chemie Metody výzkumu v chemii a didaktice ch. další nezvolené předměty v rámci povinně volitelného bloku Specializační oborové předměty – povinně volitelné Makromolekulární chemie Kvasná chemie a biotechnologie Chemie výživy Aplikovaná chemická termodynamika Historie chemie a současnost Chemie a ochrana prostředí Chemie denního života Kapitoly z anorganické a nukleární ch. ICT ve výuce chemie Výběrový diplomový seminář Chemie a technologie silikátů Diplomový seminář 2 Náslechová praxe – navazující Pedagogická praxe SŠ

10 Studijní plán magisterského studia Učitelství pro ZŠ Specializační oborové předměty - povinné Struktura hmoty Toxikologie ICT ve výuce chemie Chemická exkurze Specializační oborové předměty – povinně volitelné Chemie výživy Historie chemie a současnost Chemie a ochrana prostředí Chemie denního života Kapitoly z anorganické a nukleární ch. Instrumentální analýza Výpočtové úlohy ve výuce chemie Diplomový seminář 2 Výběrový diplomový seminář Náslechová praxe navazující Pedagogická praxe ZŠ Předměty oborové didaktiky DM - povinné Didaktika chemie 1 ZŠ Didaktika chemie 2 ZŠ Technika a did.škol.pokusů 1 ZŠ Speciální seminář didaktiky chemie ZŠ Technika a didaktika škol. pokusů 2 ZŠ Specializační výběrové předměty Chemie a technologie silikátů Makromolekulární chemie Kvasná chemie a biotechnologie Metody výzkumu v chemii a didaktice ch. Aplikovaná chemická termodynamika další nezvolené předměty v rámci povinně volitelného bloku

11 Přihlášky ke studiu termín odevzdání termín odevzdání bakalářský program – do 29. 2. 2016 bakalářský program – do 29. 2. 2016 magisterský program – do 29. 2. 2016 magisterský program – do 29. 2. 2016 pouze elektronická podoba přihlášky: pouze elektronická podoba přihlášky: http://eprihlaska.zcu.cz další informace o přijímacím řízení na stránkách FPE: další informace o přijímacím řízení na stránkách FPE: http://fpe.zcu.cz/ přihlášky a informace: Studijní oddělení FPE přihlášky a informace: Studijní oddělení FPE Petra Vošahlíková (vedoucí SO) Veleslavínova 42 tel.: 377 636 010 vosahlik@fpe.zcu.cz

12 Laboratorní cvičení probíhají v našich laboratořích

13 Laboratorně-seminární místnost

14 Studenti mají možnost pracovat na moderních přístrojích

15

16 Kontakty na katedru chemie  Adresa:Katedra chemie FPE ZČU v Plzni Veleslavínova 42 306 14 P L Z E Ň  Telefon:vedoucí katedry – 377 636 640 sekretariát katedry – 377 636 641 @ E-mail:richtr@kch.zcu.cz – vedoucí katedry richtr@kch.zcu.cz strofova@kch.zcu.cz sirotek@kch.zcu.cz  www KCH:http://fpe.zcu.cz/kch http://fpe.zcu.cz/kch  www FPE: http://fpe.zcu.cz http://fpe.zcu.cz  www ZČU:http://www.zcu.cz http://www.zcu.cz

17 Děkujeme Vám za pozornost. Katedra chemie


Stáhnout ppt "KATEDRA CHEMIE Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google